Félags- og tryggingamálanefnd

Eftir breytingar á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum, sem samþykktar voru á Alþingi 11. júní 2011, þar sem fastanefndum þingsins var fækkað úr 12 í 8, sbr. lög nr. 84/2011, heyra málefni félags- og tryggingamálanefndar nú að mestu leyti undir velferðarnefnd.

Málaflokkar

Til félags- og tryggingamálanefndar var m.a. vísað málum er varða skuldavanda heimilanna, greiðsluaðlögun einstaklinga og umboðsmann skuldara, atvinnuleysistryggingar, fæðingar- og foreldraorlof, vernd barna og ungmenna, málefni fatlaðs fólks, almannatryggingar, Tryggingastofnun ríkisins og málefni aldraðra auk húsnæðis- og atvinnumála.