2. fundur
utanríkismálanefndar á 151. löggjafarþingi.
Fjarfundur haldinn miðvikudaginn 21. október 2020 kl. 09:00


Mætt:

Sigríður Á. Andersen (SÁA) formaður, kl. 09:00
Rósa Björk Brynjólfsdóttir (RBB) 1. varaformaður, kl. 09:00
Logi Einarsson (LE) 2. varaformaður, kl. 09:00
Ari Trausti Guðmundsson (ATG), kl. 09:00
Bryndís Haraldsdóttir (BHar), kl. 09:00
Gunnar Bragi Sveinsson (GBS), kl. 09:00
Njáll Trausti Friðbertsson (NTF), kl. 09:40
Silja Dögg Gunnarsdóttir (SilG), kl. 09:00
Þorgerður K. Gunnarsdóttir (ÞKG), kl. 09:15
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (ÞSÆ), kl. 09:02

Nefndarritari: Gunnþóra Elín Erlingsdóttir

1908. fundur utanríkismálanefndar

Fundurinn var fjarfundur og voru allir tengdir fundinum í gegnum fjarfundabúnað, sbr. afbrigði sem veitt voru skv. 95. gr. við 17. og 22. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, á þingfundi 1. október sl.

Bókað:

1) Beiðni um áheyrnaraðild Kl. 09:00
Áheyrnaraðild fulltrúa Pírata, Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, var samþykkt.

2) Fundargerð Kl. 09:02
Fundargerð 1. fundar var samþykkt.

3) Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. október 2020 Kl. 09:03
Á fund nefndarinnar komu Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, Bergþór Magnússon og Erna S. Hallgrímsdóttir frá utanríkisráðuneyti og Jónas Birgir Jónasson frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.

Ráðherra kynnti þær gerðir sem kalla á lagarbreytingar og til stendur að taka upp í EES-samninginn á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. október nk. og svaraði ásamt sérfræðingum stjórnarráðsins spurningum nefndarmanna.

4) Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - forgangsmál 2020-2021 Kl. 09:30
Á fund nefndarinnar komu Jóhanna Jónsdóttir frá utanríkisráðuneyti, Páll Þórhallsson og Rán Ingvarsdóttir frá forsætisráðuneyti, Einar Birkir Einarsson frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Erla Sigríður Gestsdóttir frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Ragna Bjarnadóttir og Drífa Kristín Sigurðardóttir frá dómsmálaráðuneyti og Kjartan Ingvarsson frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti.

Gestirnir kynntu drög að forgangslista ríkisstjórnarinnar yfir Hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB 2020-2021 og svöruðu spurningum nefndarmanna.

5) 19. mál - utanríkisþjónusta Íslands Kl. 10:20
Samþykkt var að senda málið til umsagnar með þriggja vikna umsagnarfresti.

6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/852 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðarúrgang Kl. 10:30
Fjallað var sameiginlega um dagskrárliði 6-16.

Nefndin lauk afgreiðslu málanna í samræmi við 5. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála og verður utanríkisráðuneyti upplýst þar um.

7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/851 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2008/98/EB um úrgang Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/850 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

9) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar breytingar, samruna og skiptingu í kjölfar flutninga yfir landamæri Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/790 frá 17. apríl 2019 um höfundarrétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum og um breytingu á tilskipunum 96/9/EB og 2001/29/EB Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

11) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 1999/44/EB Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni og stafrænni þjónustu Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

13) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2161 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB, 2005/29/EB og 2011/83/ESB að því er varðar betri framfylgd og nútímavæðingu reglna Samba Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

14) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/789 frá 17. apríl 2019 um reglur um nýtingu höfundarréttar og skyldra réttinda sem gilda um tilteknar netútsendingar útvarspfyrirtækja og endurvarp hljóðvars- og sjónvarpsefnis og um breytingu á tilskipun ráð Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

15) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/873 frá 24. júní 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) 2019/876 að því er varðar tilteknar breytingar vegna COVID-19 heimsfaraldursins Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

16) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB Kl. 10:30
Sjá umfjöllun við 6. dagskrárlið.

17) Önnur mál Kl. 10:40
Rætt var um störfin framundan.

Fleira var ekki gert.

Fundi slitið kl. 10:48