Önnur mál.

(önnur mál nefnda)

 • 92. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 01.07.2015
  Önnur mál.:
  JÞÓ gerði athugasemd við að lagafrumvarp nefndarinnar um stjórn fiskveiða (814. mál) hafi ekki verið sent til umsagnar líkt og hefðbundið er.


 • 91. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 01.07.2015
  Önnur mál.:
  Formaður benti á að nefndin ætti eftir að afgreiða frumvarp til laga um breytingu á lögum um Fiskistofu og ýmsum öðrum lögum, 417. mál.


 • 90. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 26.06.2015
  Önnur mál.:
  Rætt var um frumvarp nefndarinnar í 800. máli um breytingu á lögum nr. 41/2013. Stefnt að því að afgreiða það á næsta fundi.

 • 80. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 11.06.2015
  Önnur mál.:
  Formaður benti á að orkufyrirtæki hefðu óskað eftir fundi með nefndinni.

 • 78. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 05.06.2015
  Önnur mál.:
  KLM spurði hvenær mætti búast við því að frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld yrði afgreitt frá nefndinni (692. mál).

 • 69. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 18.05.2015
  Önnur mál.:
  KLM spurði um framgang mála í nefndinni, s.s. frv. í máli 691 (stjórn veiða á Norð­austur-Atlantshafsmakríl) og 692 (veiðigjöld).

 • 68. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 15.05.2015
  Önnur mál.:
  HarB minntist á 11. mál (ívilnanir til nýfjárfestinga) og kvað hann að endurskoða þyrfti texta breytingartillögu nefndarinnar frá 30. apríl sl.

 • 67. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 12.05.2015
  Önnur mál.:
  BjÓ óskaði eftir því að fulltrúar undirskriftasöfnunarinnar þjóðareign.is kæmu fyrir nefndina vegna 691. máls (Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl).

 • 63. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 05.05.2015
  Önnur mál.:
  Sex mál voru send til umsagnar: 42. mál, 292. mál, 693. mál, 644. mál, 694. mál og 643. mál.

 • 60. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 24.04.2015
  Önnur mál.:
  LRM óskaði eftir að bókað yrði:
  „Ég tel að þar sem þingmaðurinn Páll Jóhann Pálsson hafi svo mikla fjárhagslega hagsmuni af samþykkt frumvarps um kvótasetningu makríls (691. mál) með framsali sé með öllu ótækt að hann taki þátt í afgreiðslu málsins á Alþingi. Fram hefur komið í fréttum að fyrirtæki í eigu eiginkonu þingmannsins Marver ehf. fái makrílkvóta að andvirði 50 mlkr ef frumvarpið um kvótasetningu makríls verður að lögum. Undirrituð telur að hér sé verið að ráðstafa sameign þjóðarinnar með sérstakri lagasetningu sem nær til afmarkaðs hóps útgerða en ekki til allrar þjóðarinnar sem er réttmætur eigenda auðlindarinnar með svo ósvífnum hætti að með öllu sé óásættanlegt að þingmenn sjálfir hafi svo mikla fjárhagslega hagsmuni af slíkum gjörningi. Engin skylda hvílir á stjórnvöldum með að útdeila makrílnum með þessum hætti. Hægt er að setja sérstök lög um aðra ráðstöfun á makrílnum sem fæli ekki í sér að útgerðin fénýtti aðgang sinn að þessum nýja deilistofni sem enn er ósamið um við aðrar þjóðir t.d. með því að ríkið leigði hann út eða setti á uppboð svo dæmi sé tekið. Þó lýðræðislega kjörnir þingmenn séu til þess kjörnir að fjalla um fjölda mála sem snerta hagsmuni þjóðarinnar með ýmsum hætti og mikið þurfi til til þess að þeir geti talist vanhæfir í almennri lagasetningu þá hljóta menn siðferðilega að draga einhverstaðar línuna þegar svo miklir fjárhagslegir hagsmunir eru annarsvegar fyrir einstaka þingmenn eins og er í ofangreindu frumvarpi um hlutdeildarsetningu makríls með framsali.“

  PJP óskaði að bókað yrði:
  „Í úrskurði forseta alþingis frá 23.maí 1995 segir m.a. að alþingismenn séu í störfum sínum eingöngu bundnir við sannfæringu sína og standia aðeins kjósendum skil gerða sinna. Þeir séu ekki bundnir af hæfisreglum í störfum sínum og geti því tekið þátt í meðferð og afgreiðslu allra mála á þinginu. Það sé einmitt ein af grundvallarreglum í stjórnmálum lýðræðisríkja að þingmenn taki ákvarðanir um hvaða hagsmuni á að taka fram yfir aðra.
  Vegna tengsla minna við fyrirtæki í sjávarútvegi hef ég ekki greitt atkvæði í þinginu um mál sem varða sjávarútveg, s.s. um kvóta og veiðileyfagjöld. Það mun ég heldur ekki gera um þetta mál og er sú afstaða mín ljós öllum nefndarmönnum auk þess sem ég hef lýst því yfir opinberlega að ég muni að öðru leyti taka þátt í meðferð og umræðu um þetta mál.
  Bókun Lilju Rafneyjar Magnúsdóttir um að ég skuli ekki koma að afgreiðslu málsins er því fyrst og fremst pólitískt sjónarspil.“

 • 57. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 16.04.2015
  Önnur mál.:
  LRM óskaði eftir því að rætt yrði um yfirvofandi verkfall dýralækna í nefndinni.

 • 56. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 14.04.2015
  Önnur mál.:
  Rætt var um frv. til breytinga á raforkulögum, 305. mál, sem hefur þegar verið afgreitt frá nefndinni.

  KLM kvaðst vilja kanna hvort fulltrúar Landsvirkjunar og Norðurþings gætu komið á fund nefndarinnar til að fjalla um stöðuna við Bakka.

  JónG benti á að samtök orkusveitarfélaga hefðu óskað eftir að koma á fund nefndarinnar.

  BjÓ benti á að nefndin ætti að nota tímann til að fjalla um þingmál og að lítill tími væri aflögu til að fjalla um önnur mál.

 • 55. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 26.03.2015
  Önnur mál.:
  ÞorS óskaði eftir að fulltrúar EAB kæmu á fund nefndarinnar og nefndin fengi þannig kynningu á mögulegum vindmyllugörðum.

 • 48. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 05.03.2015
  Önnur mál.:
  Rætt var um að fjalla aftur um 74. mál í nefndinni (frv. til breyt. á lögum um jarðalög).

  KLM stakk upp á því að fá ráðuneytið á fund vegna athugasemda við frv. til laga um skrán.skyld ökutæki (421. mál). Benti á að lögin um fjármálafyrirtæki væru til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd.

 • 47. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 03.03.2015
  Önnur mál.:
  Rætt var um störf nefndarinnar og framkomu við gesti.

 • 42. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 17.02.2015
  Önnur mál.:
  Aftur var fjallað um 321. og 305. mál. Ákveðið að halda aukafund í nefndinni daginn eftir til að afgreiða málin.

  Rætt var um frekari fundi í nefndinni.

  Til umsagnar voru send tvö mál með tveggja vikna fresti:
  Veiðar og vinnsla erlendra skipa, 418. mál.
  Lax og silungsveiði, 514. mál.

 • 38. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 27.01.2015
  Önnur mál.:
  Milli funda hafði Lilja Rafney Magnúsdóttir óskað eftir að veittur yrði 12 vikna fresti fyrir umsagnaraðila til að veita umsögn um 244. mál, áætlun um vernd og nýtingu landsvæða. Það var ekki samþykkt. samþykki. • 36. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 22.01.2015
  Önnur mál.:
  Fjallað var um 244. mál og gerði formaður grein fyrir breytingartillögu meiri hlutans við málið sem hann lagði til að yrði send til umsagnar. Í breytingartillögunni felst að eftirfarandi virkjunarkostir bætist við nýtingarflokk áætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða: Urriðafossvirkjun, Holtavirkjun, Skrokkölduvirkjun og Hagavatnsvirkjun.

  Gerðar voru athugasemdir við málsmeðferðina og óskaði Lilja Rafney Magnúsdóttir eftir að bókað yrði:
  „Ég mótmæli harðlega þeim óvönduðu vinnubrögðum að leggja munnlega fram breytingartillögu við málið. Í þeirri tillögu sem ráðherra lagði fyrir þingið og er til umfjöllunar í nefndinni er lagt til að Hvammsvirkjun færist í nýtingarflokk en með breytingartillögu meiri hlutans er lagt til að fjórir kostir bætist við þrátt fyrir að formleg breytingartillaga liggi ekki fyrir. Ég tel líka óásættanlegt að málið hafi ekki verið á dagskrá þessa fundar.“

  Þá óskaði Kristján L. Möller eftir að bókað yrði:
  „Ég mótmæli vinnubrögðum meiri hluta nefndarinnar við málsmeðferð í málinu.
  Ég tel að þessi málsmeðferð sé ekki í samræmi við lög um verndar- og orkunýtingaráætlun og harma að ekki sé farið að þeim lögum.
  Þessi málsmeðferð meirihluta nefndarinnar mun skapa harðar deilur og úlfúð um þetta mikilvæga mál og viðkvæma málaflokk, þar sem nauðsynlegt er að skapa sem mesta sátt og eyða deilumálum.
  Auk þess vil ég vekja athygli á því að umrætt mál var ekki á dagskrá fundarins og er tekið upp í lokin undir liðnum önnur mál þar sem m.a þurfti að kalla inn þingmenn til viðbótar svo meiri hlutinn næði sínu fram.“

 • 36. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 22.01.2015
  Önnur mál.:
  Formaður kynnti breytingartillögu meiri hluta nefndarinnar við 244. mál (tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, nr. 13/141). Formaður kvaðst leggja til að hún yrði send til umsagnar. Ákveðið var að ræða málið síðar á fundinum.

 • 35. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 20.01.2015
  Önnur mál.:
  en að kl. 10 mæta nefndarmenn í heimsókn til Landsnets.

 • 34. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 07.01.2015
  Önnur mál.:
  Ákveðið var að senda til umsagnar mál 417 um Fiskistofu. • 26. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 27.11.2014
  Önnur mál.:
  Formaður kynnti fyrirhugaða breytingu meiri hluta nefndarinnar á 244. máli um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða (Hvammsvirkjun). Ákveðið var að senda tillöguna til umsagnar.

 • 23. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 24.11.2014
  Önnur mál.:
  Nokkur mál voru send til umsagnar:
  126. mál - Nýting eyðijarða í ríkiseigu.
  96. mál - Stofnun áburðarverksmiðju.
  123. mál - Bætt starfsumhverfi erlendra sérfræðinga.
  40. mál - Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar).

 • 19. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 13.11.2014
  Önnur mál.:
  Ákveðið var að gera orðalagsbreytingu á lokamálsgrein í máli 16, hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda, sem þegar hafði verið afgreitt frá nefndinni.

 • 12. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 29.10.2014
  Önnur mál.:
  Rætt var um að halda fund opinn fréttamönnum um flugvöll í Vatnsmýri.
  Rætt var um að fjalla aftur um frv. til laga um breytingu á lögum um visthönnun vöru (mál 98) í nefndinni.

 • 10. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 23.10.2014
  Önnur mál.:
  JÞÓ vísaði til þingmáls 16 og óskaði eftir að það yrði tekið fyrir hjá nefndinni.
  LRM óskaði eftir því að óskað yrði eftir umsögn um mál 244 frá umhverfis- og samgöngunefnd.

 • 3. fundur atvinnu­vega­nefndar á 144. þingi, þann 25.09.2014
  Önnur mál.:
  Til umsagnar voru send þrjú mál:
  16. mál, hagnýting internetsins og réttindavernd notenda.
  19. mál, bráðaaðgerðir í byggðamálum.
  74. mál, jarðalög. • 68. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 15.05.2014
  Önnur mál.:
  Rætt um að nefndarritari taki saman minnisblað um atriði sem nefndin hefur viljað beina til ráðherra. • 67. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 14.05.2014
  Önnur mál.:
  Formaður minntist á að tekin yrði til umfjöllunar tillaga til þingsályktunar í máli nr. 499.

 • 47. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 27.03.2014
  Önnur mál.:
  Mál 375 var sent til umsagnar með fresti til 4. apríl 2014. • 42. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 11.03.2014
  Önnur mál.:
  PJP vakti máls á öryggi smábáta, sbr. lagabreytingu sl. sumar með lögum nr. 82/2013.

 • 36. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 25.02.2014
  Önnur mál.:
  Vegna frumvarps í máli 153 (aflahlutdeildir í úthafsrækju) óskaði LRM eftir því að kannað yrði hvað sú breytingartillaga sem rædd var á fundi atvinnuvegnefndar 20. feb. sl. myndi kosta ríkissjóð yrði hún að lögum. • 33. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 18.02.2014
  Önnur mál.:
  Formaður kynnti að stefnt yrði að því að nefndin færi í heimsóknir í byrjun mars.


 • 30. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 11.02.2014
  Önnur mál.:
  KLM stakk upp á að nefndin fengi á sinn fund fulltrúa frá Brim hf. vegna fregna um flutning á starfsemi tveggja skipa til Grænlands, en aðeins ef félagið væri tilbúið til að sýna nefndinni tölur úr bókhaldi sínu hvað þetta varðar.

 • 26. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 21.01.2014
  Önnur mál.:
  KLM spurðist fyrir um hvort kalla ætti forsvarsmenn orkufyrirtækja á fund nefndarinnar og kvaðs formaður opinn fyrir því.

 • 20. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 06.12.2013
  Önnur mál.:
  LRM óskaði eftir því að bókað yrði að hún óskaði eftir því að Ólafur Dýrmundsson hjá Bændasamtökum Íslands skilaði nefndinni umsögn um mál 210 (velferð dýra). • 18. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 03.12.2013
  Önnur mál.:
  Samþykkt var tillaga formanns um að leita eftir áliti frá Lagastofnun Háskóla Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, aflahlutdeildir í rækju (mál 153). • 14. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 26.11.2013
  Önnur mál.:
  KLM ræddi um aðgerðir vegna síldar í Kolgrafarfirði. • 11. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 21.11.2013
  Önnur mál.:
  Ákveðið var að senda mál til umsagnar:
  Orkuveita Reykjavíkur (heildarlög) - mál 178.
  Svæðisbundin flutningsjöfnun (byggðakort, upptalning sveitarfélaga, gildistími) - mál 164.
  Frestur til að skila umsögn var ákveðin ein vika.
  LRM óskaði eftir að bókað yrði að fremur ætti að gefa lengri frest, þ.e. tvær vikur, til að skila umsögn.

 • 7. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 12.11.2013
  Önnur mál.:


  Fundinum var frestað til kl. 12.

 • 4. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 05.11.2013
  Önnur mál.:
  BjÓ spurði um hvenær frv. til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld kæmi fyrir þingið. Lagði áherslu á að atvinnuveganefnd yrði sem mest upplýst um málið á vinnslustigi, þannig ynnust mál betur. • 1. fundur atvinnu­vega­nefndar á 143. þingi, þann 03.10.2013
  Önnur mál.:
  BjÓ kvaðst finnast einkennilegt að meiri hluti nefndar hefði átt fund með ráðherra áður en hann kom fyrir nefndina alla. Kvaðst hvorki vilja láta skilgreina sig sjálfa sem fulltrúa minni hluta né meiri hluta.
  Formaður, JónG, benti á að það hefði tíðkast og verið talið eðlilegt að stjórnarmeirihluti fari yfir mál með ráðherrum.

  Rætt var almennt um mikilvægi þess að auka áhrif þingsins á þau mál sem lögð verða fyrir það til afgreiðslu.

  LRM ítrekaði beiðni um að fá fulltrúa rækjuvinnslu frá Ísafirði á fund nefndarinnar.
  Formaður, JónG, benti á að málið væri ekki fullbúið í ráðuneytinu og ítrekaði að eðlilegra væri að kalla gesti fyrir þegar mál væri komið til nefndarinnar.

 • 22. fundur atvinnu­vega­nefndar á 142. þingi, þann 26.09.2013
  Önnur mál.:
  LRM óskaði eftir að nefndin kynnti sér sjónarmið rækjuvinnslu á Ísafirði vegna áforma sjávarútvegsráðherra um lagafrumvarp sem snertir þá starfsemi.
  Formaður, JónG, taldi eðlilegra að taka málið fyrir þegar frumvarp kemur til umfjöllunar nefndarinnar og heyra þá sjónarmið þeirra sem það snertir en mun taka beiðni LRM til umhugsunar. • 18. fundur atvinnu­vega­nefndar á 142. þingi, þann 03.07.2013
  Önnur mál.:
  Annað var ekki gert.

 • 10. fundur atvinnu­vega­nefndar á 142. þingi, þann 21.06.2013
  Önnur mál.:
  Fyrir fundinn voru lögð drög að fundargerðum 6.-9. funda nefndarinnar. Gerðardrögin voru samþykkt.


 • 4. fundur atvinnu­vega­nefndar á 142. þingi, þann 13.06.2013
  Önnur mál.:
  JónG kynnti nefndinni beiðni efnahags- og viðskiptanefndar um að atvinnuveganefnd veiti umsögn um 1. mál, ráðstafanir í ríkisfjármálum (virðisaukaskattur á ferðaþjónustu).