Önnur mál

(1409051)
Fjárlaganefnd

Nefndarfundir

Dagsetning Fundur Bókun
24.08.2015 80. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
30.06.2015 79. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Engin önnur mál voru tekin til afgreiðslu á fundinum.
16.06.2015 78. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
15.06.2015 77. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
11.06.2015 76. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Meiri hluti nefndarinnar samþykkti að senda stjórn Vaðlaheiðarganga hf. þær spurningar sem lagðar voru fram og bókaðar á síðasta fundi. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sat hjá við afgreiðslu málsins.
10.06.2015 75. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Guðlaugur Þór lagði fram eftirfarandi spurningar sem ætlunin er að senda stjórn Vaðlaheiðargangna hf vegna eftirlits með framkvæmd fjárlaga. Ákveðið var að Oddný G. Harðardóttir og Valgerður Gunnarsdóttir rýndu eftirfarandi spurningarnar áður en þær væru sendar stjórninni:
„Fjárlaganefnd Alþingis óskar eftir eftirfarandi upplýsingum um stöðu framkvæmda við byggingu Vaðlaheiðarganga:
o Óskað er eftir yfirliti sem sýnir verkkostnað eftir verkáföngum í samanburði við áætlanir út framkvæmdatímann við byggingu ganganna.
o Óskað er eftir kostnaðarmati á helstu frávikum sem orðið hafa við verkefnið. Með því er m.a. átt við:
- Vandamál vegna vatnsleka Eyjafjarðarmegin í göngunum.
- Vandamál vegna vatnsleka Fnjóskadalsmegin í göngunum.
- Frávik í kostnaði vegna jarðfræðiaðstæðna.
- Annan kostnað.
o Hverjar eru ástæður þess að forrannsóknir vöruðu ekki við því mikla vatni sem tafið hefur verkið?
o Hvað er áætlað að það kosti að fullgera göngin, hvenær eru verklok áætluð nú og hver er breytingin frá upphaflegri áætlun?
o Hvenær er gert ráð fyrir að göngin verði opnuð fyrir almennri umferð?
o Hvað þarf væntanleg umferð að aukast mikið til að gögnin standi undir kostnaði miðað við þær forsendur sem kynntar voru fjárlaganefnd á sínum tíma? Óskað er eftir yfirliti sem ber þessar forsendur saman við nýjustu umferðarspár Vegagerðarinnar fyrir áætlaða umferð um göngin.
o Hver er væntanleg arðsemi gangnanna þegar þau verða tekin í notkun miðað við þær forsendur sem nú liggja fyrir? Óskað er eftir að gerð verði stutt en skilmerkileg grein fyrir forsendum matsins.
o Hvað mun taka mörg ár að greiða upp lántökukostnað við framkvæmdina?
o Með hvaða hætti ætlar stjórn fyrirtækisins að fjármagna þann umframkostnað sem myndast hefur á framkvæmdatímanum og hefur verið kannað hvort og þá að hvaða marki hluthafar eru reiðubúnir að auka hlutafé í fyrirtækinu?
o Getur stjórnin staðfest við fjárlaganefnd að fyrirtækið verði rekstrarhæft þegar göngin verða tekin í notkun? Óskað er eftir að gerð verði grein fyrir forsendum fyrir því mati stjórnarinnar.
o Önnur atriði sem stjórn Vaðlaheiðarganga hf. telur rétt að koma á framfæri við fjárlaganefnd Alþingis.“
05.06.2015 74. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
03.06.2015 73. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
02.06.2015 72. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
01.06.2015 71. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
29.05.2015 70. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
27.05.2015 69. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Ákveðið var að næsti fundur yrði föstudaginn 29. maí kl. 8:00.
Fleira var ekki gert.
26.05.2015 68. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
20.05.2015 67. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
20.05.2015 66. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
18.05.2015 65. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
13.05.2015 64. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
11.05.2015 63. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
07.05.2015 62. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
06.05.2015 61. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
04.05.2015 60. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um markaðar tekjur og ríkistekjur.

Fleira var ekki gert.
29.04.2015 59. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
27.04.2015 58. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Lagt fram nefndarálit um lokafjárlög fyrir árið 2013 og var það afgreitt til 2. umræðu með samþykki allra viðstaddra sem voru Vigdís Hauksdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Karl Garðarsson, Haraldur Benediktsson, Oddný G. Harðardóttir, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Brynhildur Pétursdóttir. Ásmundur Einar Daðason var fjarverandi við afgreiðslu málsins, en í samræmi við 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis ritar hann undir nefndarálitið.

Fleira var ekki gert.
22.04.2015 57. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Samþykkt var að senda Seðlabanka Íslands skriflega fyrirspurn um sölu á FIH-bankanum.
Einnig var rætt um þau verkefni sem fram undan eru.
20.04.2015 56. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
15.04.2015 55. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
13.04.2015 54. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
25.03.2015 53. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Samþykkt var að óska eftir því að ríkisendurskoðandi kæmi til fundar við nefndina og ræddi um fyrirkomulag risnu og utanumhald risnukostnaðar hjá stofnunum og fyrirtækjum ríkisins.
Fleira var ekki gert.
23.03.2015 52. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um vinnuna fram undan við frumvarp til laga um opinber fjármál.
16.03.2015 51. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
12.03.2015 50. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
11.03.2015 49. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
11.03.2015 48. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um frumvarp um opinber fjármál.
10.03.2015 47. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
09.03.2015 46. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki rætt.
02.03.2015 45. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um fyrirhugaða ferð nefndarinnar til Svíþjóðar. Fleira var ekki rætt og fundi slitið.
25.02.2015 44. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
18.02.2015 43. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
16.02.2015 42. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Oddný G. Harðardóttir óskaði eftir að saksóknari og sérstakur saksóknari yrðu boðaðir til fundar við nefndina til að fara yfir stöðu mála hjá embættunum og fjárhagsstöðu.
06.02.2015 41. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um skipulagningu á fundum nefndarinnar næstu vikurnar.
28.01.2015 40. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um væntanlega ferð fjárlaganefndar til Svíþjóðar en nefndin ætlar að kynna sér opinber fjármál þar í landi.
26.01.2015 39. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um fyrirhugaða ferð fjárlaganefndar til Svíþjóðar. Ætlunin er að heimsækja sænsku fjárlaganefndina, fjármálaráð, sænsku ríkisendurskoðunina og ræða um opinber fjármál.
21.01.2015 38. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
15.12.2014 37. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um starfið fram undan.
13.12.2014 36. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
12.12.2014 35. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
12.12.2014 34. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
12.12.2014 33. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
10.12.2014 32. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um starfið fram undan.
08.12.2014 31. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
05.12.2014 30. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
05.12.2014 29. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
29.11.2014 28. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
27.11.2014 27. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
26.11.2014 26. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um skipulag á vinnunni sem er fram undan.
24.11.2014 25. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um fyrirkomulag á vinnu við fjárlagafrumvarpið næstu dagana.
19.11.2014 24. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um vinnuna sem er fram undan.
17.11.2014 23. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
17.11.2014 22. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
14.11.2014 21. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um verkefnin framundan og hvaða gestir verða boðaðir til fundar í næstu viku.
12.11.2014 20. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt um starfið fram undan.
07.11.2014 19. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
05.11.2014 18. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um umsagnir um frumvarp um opinber fjármál. Þá var rætt um vinnuna framundan. Fleira var ekki gert.
03.11.2014 17. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
29.10.2014 16. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um vinnuna framundan og hvaða gestir verða boðaðir til fundar við nefndina og lögð fram drög að vinnuáætlun. Fleira var ekki gert.
24.10.2014 15. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Rætt var um skipulagningu á starfi nefndarinnar næstu vikurnar. Samþykkt var að fjárlaganefnd muni óska eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á stöðu barnaverndarmála, m.a. meðferð fjármuna til að mæta þjónustuþörf og nýtingu úrræða og samskipti milli ríkis og sveitarfélaga og annarra aðila sem að málinu koma.
22.10.2014 14. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Helgi Hrafn Gunnarsson ræddi um kaup ríkisins á vinnu sérfræðinga við tölvumál ríkisins.
20.10.2014 13. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
17.10.2014 12. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
15.10.2014 11. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
14.10.2014 10. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
08.10.2014 9. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
07.10.2014 8. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
06.10.2014 7. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
26.09.2014 6. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
24.09.2014 5. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
22.09.2014 4. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
19.09.2014 3. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
17.09.2014 2. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
15.09.2014 1. fundur fjárlaganefndar Önnur mál
Fundi var frestað um 10 mínútur.
Farið var yfir drög að skýrslu fjárlaganefndar um greiningu ráðuneytanna á veikleikum fjárlaga 2014.