Síðasta breyting Nefnd Málstegund Málsnúmer Málsheiti
28.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101045 Málefni Íslandspósts ohf.
28.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2009134 Önnur mál
28.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2009133 Fundargerð
27.01.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2009132 Önnur mál
27.01.2021 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2009131 Fundargerð
27.01.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2009130 Önnur mál
27.01.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2009129 Fundargerð
27.01.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2002001 Framkvæmd fjárlaga 2020
26.01.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2009128 Önnur mál
26.01.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2009127 Fundargerð
26.01.2021 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2009124 Önnur mál
26.01.2021 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2009123 Fundargerð
21.01.2021 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2101060 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands fyrir síðari hluta ársins 2020
19.01.2021 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2101021 Greinagerð um sölu á hlut í Íslandsbanka
14.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101036 Samkeppnishæfni flugrekstrar á Íslandi
12.01.2021 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2101018 Aurskriðurnar á Seyðisfirði
15.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2012049 Breytingar á vegalögum
15.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2002186 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um rafræn fjarskipti (endurútgefin)
15.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 2002185 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1971 frá 11. desember 2018 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC) og stofnun til að styðja við BEREC-hópinn (BEREC-skrifstofu), um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/
10.12.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2012074 Skipulag næstu funda
10.12.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2011230 Heiðurslaun listamanna
09.12.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2012063 Loftslagsmarkmið stjórnvalda
08.12.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2012050 Aðbúnaður og þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ
03.12.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Skýrsla 2012027 Eftirfylgnisskýrsla GRECO um aðgerðir Íslands í fimmtu úttekt samtakanna og staða varðandi löggæslu
30.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Skýrsla 2011349 Skýrsla eftirlitsnefndar með framkvæmd viðbótar og stuðningslána
30.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011347 Kostnaður Íslands vegna uppgjörs á Kyoto-bókuninni
26.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2009136 Önnur mál
26.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2009135 Fundargerð
24.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2005175 Stýrivextir og staða efnahagsmála
23.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2011307 Fjarskipti og netöryggi
23.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2006101 Útboð á ríkisstyrktum flugleiðum
19.11.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2011218 Skólakerfið og staða nemenda á tímum kórónuveirufaraldursins
19.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2011007 Orkuskipti í flugsamgöngum á Íslandi
17.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2011226 Samkeppnismat OECD á ferðaþjónustu og byggingariðnaði á Íslandi.
17.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2011225 Efnahagsleg áhrif aðgerða á landamærum
11.11.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2011067 Fræðsla og menntun lögreglumanna og merkingar á lögreglufatnaði
11.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2011059 Lög um verðbréfamiðstöðvar
11.11.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd EES mál 2010113 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar stöðustofnunarskyldu, frestun á stöðustofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC-afleiðusam
11.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 1911001 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/858 frá 30. maí 2018 um viðurkenningu á og markaðseftirlit með vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki, um breytingu á regluger
10.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011058 Staða vetrarþjónustu á vegum
10.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011057 Kynning Carbon Iceland ehf. á lofthreinsiveri
09.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011056 Dreifing plastmengaðrar moltu í Krýsuvík
09.11.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2011055 Riðuveiki í Skagafirði, förgun fjár
05.11.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2011052 Veiting ríkisborgararéttar
22.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010328 Staða samgönguframkvæmda
22.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010243 Breyting á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 (reglugerð o.fl.)
20.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2010309 Heimildir sóttvarnarlæknis til aðgangs að persónuupplýsingum við rakningu kórónuveirusmita
20.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2009068 Löggæsla og fangelsiskerfi á Norðurlandi eystra
20.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd Frumkvæðismál 2006108 Framkvæmd og umfang aðgerða vegna heimsfaraldurs
17.10.2020 Fjárlaganefnd Frumkvæðismál 2009064 Frumvarp til fjárlaga 2021
15.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2010207 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
14.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2010251 Kosning 2. varaformanns
14.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010242 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 151. löggjafarþingi
14.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010241 Kynning á þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 151. löggjafarþingi
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010216 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010215 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra
14.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2010205 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
14.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010040 Breyting á lögum um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, nr. 50/2020
13.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010193 Umsagnabeiðnir
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010192 Vetrarþjónusta á sunnanverðum Vestfjörðum
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd Frumkvæðismál 2010191 Kynning Flugmálafélags Íslands á rafmagnsflugi
13.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd Frumkvæðismál 2010190 Störf nefndarinnar
13.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd EES mál 1911002 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um koltvísýringslosun nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra atvinnuökutækja og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 443/2009 og (ESB) nr. 510/2011
08.10.2020 Allsherjar- og menntamálanefnd 2010104 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021)
08.10.2020 Umhverfis- og samgöngunefnd 2010100 Starfið framundan
06.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010041 Starfið framundan
06.10.2020 Efnahags- og viðskiptanefnd 2010039 Kynning á þjóðhagsspá
Frumkvæðismál 2101100 Kosning formanns
2101044 Starfið framundan
2101041 Utanríkisviðskiptastefna Íslands: Skýrslan "Áfram gakk"
2101040 Staða mála í Kína
2101031 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/92/ESB frá 23. júlí 2014 um samanburð gjalda er varða greiðslureikninga, skipti á greiðslureikningum og aðgengi að almennum greiðslureikningum
2101027 Skýrsla OECD um viðbrögð íslenskra stjórnvalda við mútubrotum
2101020 Staða bólusetninga
2012048 Vinnumarkaðsaðgerðir á tímum kórónuveiru - COVID-skýrsla nr. 2
2012045 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11. desember 2020
2012021 Utanríkisráðherrafundur NATO 1-2 desember 2020
2011348 Kynning á úttekt á samkeppnishæfni stóriðju á Íslandi með tilliti til raforkukostnaðar
Skýrsla 2011331 Kynning á skýrslu um stöðu kvenna í nýsköpun á Norðurlöndunum
2011329 Staða velferðarmála á Suðurnesjum
2011300 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1724 frá 2. október 2018 um að koma á einni stafrænni gátt til að veita aðgang að upplýsingum, málsmeðferðarreglum og aðstoð og þjónustu til lausnar á vandamálum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/20
2011297 Prófun kjörbréfs
2011286 Eftirfylgnisskýrsla GRECO um aðgerðir Íslands í fimmtu úttekt samtakanna
2011285 Umfjöllun um fjármálaáætlun 2021 - 2025
2011283 Drög að ráðstefnuyfirlýsingu
2011282 Fjarfundur SCPAR 3. des
2011281 Starf nefndarinnar í tímum Covid
2011228 Álit umboðsmanns vegna stöðu einstaklinga sem ekki eru mæltir á íslensku
Skýrsla 2011219 Skýrsla sérfræðingahóps samtaka launafólks um efnahagsleg áhrif Covid-19
2011207 Þingmálaskrá heilbrigðisráðherra
2011206 Staða COVID-19 faraldursins
2011185 Endurskoðun þingskapalaga
2011169 Aðbúnaður og meðferð fullorðins fatlaðs fólks með þroskahömlun og fullorðinna með geðrænan vanda
2011132 Fyrirspurn um birtingu laga á málefnasviði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
2011077 Kynning á Sviðsmyndagreiningu um ferðaþjónustu
2011054 NÍ síld - Verðsamanburður milli Íslands og Noregs
Frumkvæðismál 2011053 Útflutningur fiskafurða til Bandaríkjanna (meðafli sjávarspendýra)
2010384 Landspítali færður á neyðarstig
2010374 Rafræn kosning forseta IPU
2010373 Rafrænn ráðsfundur IPU 1. - 4. nóv
2010372 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1055 frá 15. júlí 2020 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1071/2009, (EB) nr. 1072/2009 og (ESB) nr. 1024/2012 að því er varðar að aðlaga þær að þróun sem orðið hefur á sviði flutninga á vegum
2010362 Dagskrá verður auglýst síðar
2010361 Þingvika Norðurlandaráðs 27.-30. október 2020
2010334 Beiðni um áheyrnaraðild
2010331 Uppbygging flutningskerfis raforku
2010327 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2020
Frumkvæðismál 2010308 Áhrif Covid-19 á atvinnulífið
2010257 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. október 2020
2010250 Starf nefndarinnar framundan
2010227 Söfnun gagna um íslenska ríkisborgara
2010226 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021).
2010224 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra á 151. löggjafarþingi (2020-2021).
2010222 Önnur mál
2010221 Endurskoðun þingskapalaga
2010213 Fráflæði og útskriftir sjúklinga á landspítala
2010200 Misræmi í tölum ESB um útflutning á landbúnaðarvörum til Íslands og innflutningstölum Hagstofu Íslands
Frumkvæðismál 2010189 Kynning á skýrslu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um niðurstöður óháðrar nefndar um athugun á aðferðafræði, áhættumati og greiningum á fiskeldisburðarþoli á vegum Hafrannsóknastofnunar
2010151 Kynning á þingmálaskrá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra á 151. löggjafarþingi
2010150 Eftirlitsstofnun EFTA
2010149 Kosning 1. varaformanns
2010148 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - forgangsmál 2020-2021
2010146 Staða áfengis og vímuefnameðferða á Íslandi
2010145 Þingmálaskrá félags- og barnamálaráðherra
2010112 Lög um húsnæðismál (hlutdeildarlán)
2010109 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/852 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðarúrgang
2010108 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/851 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2008/98/EB um úrgang
2010106 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2018/850 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs
2010052 Störf nefndarinnar
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Frumkvæðismál 2010051 Valdheimildir sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra til opinberra sóttvarnaráðstafana
2009154 Önnur mál
2009150 Önnur mál
2009148 Önnur mál
Frumkvæðismál 2009144 Önnur mál
2009142 Önnur mál
2009138 Önnur mál
2009137 Fundargerð
2009126 Önnur mál
2009125 Fundargerð
2009112 Staða nýsköpunar á Íslandi
2009104 Undirbúningur vegna fundar með samstarfsráðherra
2009103 Tilnefning fulltrúa og varamanns í eftirlitsnefnd Norðurlandaráðs
2009102 Tilnefning fulltrúa og varamanns í stjórn Norræna menningarsjóðsins fyrir tímabilið 1. janúar 2021-31. desember 2022
2009101 Heimsókn frá fjölmiðlanefnd
2009067 Málsmeðferðartími umsókna um alþjóðlega vernd og brottvísanir
2009044 Málefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
2009025 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2121 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar breytingar, samruna og skiptingu í kjölfar flutninga yfir landamæri
2009023 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/790 frá 17. apríl 2019 um höfundarrétt og skyld réttindi á stafræna innri markaðnum og um breytingu á tilskipunum 96/9/EB og 2001/29/EB
2009022 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/771 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um sölu á vörum, um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2394 og tilskipun 2009/22/EB og um niðurfellingu tilskipunar 1999/44/EB
2009020 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/770 frá 20. maí 2019 um tiltekna þætti varðandi samninga um afhendingu á stafrænu efni og stafrænni þjónustu
2009019 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2161 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB, 2005/29/EB og 2011/83/ESB að því er varðar betri framfylgd og nútímavæðingu reglna Samb
2009018 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/789 frá 17. apríl 2019 um reglur um nýtingu höfundarréttar og skyldra réttinda sem gilda um tilteknar netútsendingar útvarspfyrirtækja og endurvarp hljóðvars- og sjónvarpsefnis og um breytingu á tilskipun rá
2009017 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/873 frá 24. júní 2020 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) 2019/876 að því er varðar tilteknar breytingar vegna COVID-19 heimsfaraldursins
2009002 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2019
2008110 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018
2008109 Tryggingastofnun ríkisins og staða almannatrygginga
2008105 Staða flugfélagsins Play og ríkisábyrgð gagnvart Icelandair group hf.
2008103 Aðgangur að fundargerðum utanríkismálanefndar
2008102 Ástandið í Hvíta-Rússlandi
2008081 Strandveiðar 2020
EES mál 2008079 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/EB frá 25. október 2012 um orkunýtni, breytingu á tilskipunum 2009/125/EB og 2010/30/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2004/8/EB og 2006/32/EB.
2008063 Skýrsla Peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir fyrri hluta árs 2020
2008009 Íslandspóstur ohf. - Framhaldsúttekt á rekstri og fjárhagsstöðu. Skýrsla til Alþingis
2007017 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB
2006326 Aðbúnaður erlends vinnufólks á Íslandi í ljósi nýlegs bruna á Bræðraborgarstíg
2006321 Fyrirspurn til dómsmálaráðuneytis vegna tiltekinna atriða við framkvæmd forsetakjörs 2020
2006302 Nýsköpun og Covid-19 aðgerðir
2006301 Kynning á veiðiráðgjöf
2006150 Kosning formanns
2006123 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt
2006112 Staðan í Bandaríkjunum
2006110 Verklag ráðherra við tilnefningar í stöður
2006081 Skýrslur Ríkisendurskoðunar
2006076 Áhættumat í fiskeldi
2006068 Beiðni um úrskurð forseta
2006064 Heimsókn ODIHR
2006049 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 12. júní 2020
2006048 Kynning á forsetaúrskurði um sendiráð, fastanefndir og sendiræðisskrifstofur
2006001 Verklagsreglur Neyðarlínunnar
2005279 Lokunarstyrkir
2005230 Hlutastarfaleiðin: Atvinnuleysisbætur vegna minnkaðs starfshlutfalls
2005214 Vendingar í Hong Kong
2005213 Málefni Ísraels og Palestínu
2005207 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar fjármögnunar, kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, ma
2005206 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa
2005204 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1151 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipun (ESB) 2017/1132 að því er varðar notkun stafrænna tækja og ferla í félagarétti
2005203 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/828 frá 17. maí 2017 um breytingu á tilskipun 2007/36/EB að því er varðar hvatningu til þátttöku hluthafa til lengri tíma
2005202 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1808 frá 14. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun 2010/13/ESB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og my
2005201 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2341 frá 14. desember 2016 um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri
2005166 Leiðbeiningar um fundahöld og notkun fjarfundabúnaðar á fundum fastanefnda frá 4. maí
2005165 Varnartengd uppbygging á Suðurnesjum
2005133 Samningur við Seðlabanka Íslands um stuðningslán
2005120 Umfang ráðstafana í ríkisfjármálum
2005119 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 og lögum um meðferð einkamála nr. 91./1991 (rafrænt þinghald)
2005095 Landamæramál
2005093 Reykjavíkurflugvöllur og staða samkomulags um rannsóknir í Hvassahrauni
2005061 Áhrif kórónuveirunnar COVID-19
2005009 Sviðsmyndir í efnahagsmálum
2005002 Veiðar á grásleppu
2004114 Réttur til atvinnuleysisbóta vegna minnkaðs starfshlutfalls
2004113 Lindarhvoll ehf. Framkvæmd samnings við umsýslu, fullnustu og sölu á stöðugleikaeignum. Skýrsla til Alþingis
2004112 Stjórnsýsla dómstólanna. Skýrsla til Alþingis
2004098 Viðbrögð stjórnvalda við auknu heimilisofbeldi í kórónuveirufaraldrinum
2004075 Kosning 1. varaformanns
2004072 Bráðabirgðaákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA vegna beitingu tilskipunar 2011/92/EB er varðar fiskeldi
2004071 Stjórn fiskveiða
2004070 Áhrif kórónuveirunnar COVID-19 á sjávarútveg og landbúnað
2004066 Greining KPMG um áhrif COVID-19 á ferðaþjónustuna
2004030 Samningur við Seðlabanka Íslands um ríkisábyrgðir til að auðvelda viðbótarlán lánastofnana til fyrirtækja
2004022 Alþjóðlegt samstarf vegna COVID-19
2004016 Sameiginleg tillaga um fjölmiðlalæsi
2003193 Starfsemi Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
2003184 Vikuskýrsla sérstaks teymis vegna þjónustu við viðkvæma hópa.
2003178 Heimsókn á sendiskrifstofu Grænlands
2003177 Heimsókn á sendiskrifstofu Færeyja
2003137 Yfirferð á CPAR-yfirlýsingunni frá 2018
2003136 Drög að yfirlýsingu á CPAR-ráðstefnu í Tromsö 1.-3. september nk.
2003135 Formannafundir SCPAR
2003094 Ferðabann Bandaríkjanna
2003083 Hlutverk og verklag ríkislögmanns
2003072 Drög að frumvarpi um breytingu á lögum um utanríkisþjónustu Íslands, nr. 39/1971
2003071 Skýrsla um aukið norrænt samstarf á sviði utanríkis- og öryggismála
2003068 Meðferð þingmannamála
2003059 Umsagnarbeiðnir nefndarinnar
2003058 Ökutækjatryggingar
2003057 Tæki Seðlabankans til að bregðast við efnahagslegum áföllum
2003055 Uppbygging innviða
2003054 Aðgengismál fatlaðs fólks
2003052 Áhrif kórónaveirunnar COVID-19 á ferðaþjónustu
2003024 Staða heimsfaraldurs kórónuveiru á Íslandi
2003011 Ríkislögreglustjóri - Fjárreiður, stjórnsýsla og stjórnarhættir. Skýrsla til Alþingis.
2003010 Breyting á lyfjalögum
2003008 Staða sjókvíaeldis á Vestfjörðum
2003007 Eftirlit með kjöt- og mjólkurframleiðslu
2002270 Endurskoðun á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
2002260 Kynning á landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarminjum, verkefnaáætlun 2020-2022
2002259 Störf alþjóðanefnda
2002258 Heimsókn til Íslenska ferðaklasans
2002257 Grunnatriði dulkóðunar
2002251 Heimsókn til Nýja Landspítalans, NLSH ohf.
2002249 Örsláturhús
2002243 Ákvörðun um greiðslu vaxta í stað dráttavaxta í kjölfar dóms Landsréttar um ólögmætar afturvirkar skerðingar
2002236 Heimsókn í Háskólann í Reykjavík
2002218 Heimsókn til Seðlabanka Íslands
2002188 Siðareglur fyrir Alþingismenn
2002187 Þjóðhagslegt mikilvægi áliðnaðar.
2002184 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/517 frá 19. mars 2019 um að taka í notkun höfuðlénið .eu og hlutverk þess og um breytingu og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 733/2002 sem og niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 874/
2002175 Nýsköpunarstefna fyrir Ísland
2002164 Undirbúningur fyrir fjármálaáætlun 2021-2025
2002135 Vetrarfundur ÖSE-Þingsins í Vín 20.-21. febrúar
2002038 Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna
2002033 Fundur varnarmálaráðherra Atlantshafsbandalagsins 12.-13. febrúar 2020
2002020 Staðan vegna útbreiðslu Wuhan - veiru
2002013 Tækifæri til grænmetisframleiðslu á íslandi
2001158 Skýrsla peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands til Alþingis fyrir seinni hluta ársins 2019
2001150 Heimsókn sérfræðinga frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu vegna endurskoðunar siðareglna Alþingismanna
2001142 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 7. febrúar 2020
2001136 Jarðhræringar á Reykjanesi
2001109 Opinberar framkvæmdir 2020 - 2025
2001101 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1160 frá 20. júní 2019 um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2011/61/ESB með tilliti til flutnings sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri
2001100 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1156 frá 20. júní 2019 um að greiða fyrir flutningi sjóða um sameiginlega fjárfestingu yfir landamæri og um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 345/2013, (ESB) nr. 346/2013 og (ESB) nr. 1286/2014
2001099 TILSKIPUN 2013/50/ESB um breytingu á tilskipun 2004/109/EB um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað, tilskipun 2003/71/EB um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almen
2001086 MSC - vottun
2001065 Stjórnunarupplýsingar úr fjárlögum og bókhaldi
2001064 Árangursmiðuð fjárlagagerð
2001059 Málefni Matvælastofnunnar
2001058 Málefni Fiskistofu
2001057 Málefni Hafrannsóknastofnunar
2001052 Staða opinberra framkvæmda
2001051 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 2020
2001047 Heimsókn til Dómstólasýslunnar
2001044 Lög um neytendalán (smálán)
2001043 Viðræður um samning um líffræðilegan fjölbreytileika í úthafinu
2001042 Landgrunnsmál
2001041 Breytingar á vegalögum
2001040 Málefni innanlandsflugs
2001039 Breytingar á skipulagi Hafrannsóknastofnunar
2001038 Öryggisáætlanir ferðaþjónustuaðila og eftirlit með þeim
2001037 Fylgirit með fjárlögum 2020
2001036 Fjármálaáætlanir almennt
2001031 Stafrænt Ísland
2001024 Úthlutun eldissvæða skv. lögum um fiskeldi.
2001023 Skýrsla íslenska sjávarklasans: Bak við yztu sjónarrönd
2001022 Staða flutningskerfis raforku í ljósi rafmagnsleysis af völdum óveðurs.
2001021 Staða heilbrigðiskerfisins
1912173 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi og um breytingu á tilskipunum 2009
1912114 Veiting ríkisborgararéttar
1912090 Breyting á lögum um kynrænt sjálfræði
1912073 Önnur mál
1912026 Heimsókn til Umboðsmanns Alþingis
1912025 Frumvarp til laga um staðfestingu ríkisreiknings 2018
1912024 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. desember 2019
1912023 Formennska Íslands í Norðurlandaráði 2020
1912022 Starfsemi Norræna félagsins 2020
1912021 Frásagnir af fundum sem þingmenn Íslandsdeildar Norðurlandaráðs hafa sótt erlendis síðustu vikur
1911249 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1991 frá 29. október 2017 sem breytir reglugerðum (ESB) 345/2013 um evrópska áhættufjármagnssjóði og 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði
1911242 FATF og lög um skráningu raunverulegra eigenda
1911221 Isavia ohf.
1911216 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1286/2014 frá 26. nóvember 2014 um lykilupplýsingaskjöl fyrir pakkaðar og vátryggingatengdar fjárfestingarvörur fyrir almenna fjárfesta (PRIIP)
1911215 Frumkvæðisathugun á hæfi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í ljósi stöðu hans gagnvart útgerðarfyrirtækinu Samherja
1911207 Heimsókn til sjúkratrygginga Íslands
1911205 Kynning á væntanlegum frumvörpum um breytingar á vegalögum og samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir
1911204 Kynning á væntanlegri skýrslu um Flugvallakosti á suðvesturhorni landsins
1911202 Viðskipti Íslands og Rússlands
1911198 Áhrif Samherjamálsins á önnur fyrirtæki og sjávarútveg á Íslandi í heild
1911193 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar.
1911192 Stafræn opinber þjónusta: stofnun veitingastaða. Skýrsla til Alþingis.
1911191 Ríkisútvarpið ohf. Rekstur og aðgreining rekstrarþátta. Skýrsla til Alþingis.
1911188 Staða mála
1911181 Kynning á skýrslu samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna
1911179 Breytingar á umferðalögum
1911173 Utanríkisráðherrafundur NATO 20. nóvember 2019
1911154 Kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu
1911121 Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/708 frá 15. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar ákvörðun á því hvaða geirar og undirgeirar teljast vera í áhættu á kolefnisleka á tímabilinu frá
1911113 Úttekt á strandveiðum
1911107 Kynning á nýsköpunarstefnu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
1911081 Starfið framundan
1911080 Endurskoðun ríkisreiknings 2018
1911074 Heiðurslaun listamanna
1911009 Stafrænt Ísland
1911008 Þjóðhagsspá að vetri 2019
1911005 Heimsókn til Tryggingastofnunar
1911004 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/760 frá 29. apríl 2015 um evrópska langtímafjárfestingarsjóði
1911003 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14. júní 2017 um peningamarkaðssjóði
1910317 Fundir þingmannanefndar EFTA 19.-20. nóvember
1910316 Fríverslunarsamningar EFTA
1910311 Tillaga að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 varðandi viðmiðanir fyrir fjárfestingar með lítil eða jákvæð áhrif á losun koltvísýrings
1910310 Heimsókn í Seðlabanka Íslands
1910309 Staða Landspítala
1910307 Vettvangsferð í Hveragerði og á Selfoss
1910265 Dreifing fjármagns til rannsóknar, þróunar og nýsköpunar eftir landshlutum
1910264 Heimsókn til Póst- og fjarskiptastofnunar
1910243 FATF og staða Íslands
1910242 Heimsókn í Sjávarklasann
1910241 Aukafundur í Bandríkjunum í desember
1910240 Fundur í SCPAR í nóvember í Bodö
1910234 Önnur mál
1910233 Starfið framundan
1910232 Kosning formanns
1910222 Fjárheimildir til utanríkismála
1910216 Verklag ráðherra vegna ábendinga framkvæmdahóps FATF vegna aðgerðar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 13. gr. þingskapa.
1910179 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. október 2019
1910176 Skýrsla umboðsmanns Alþingis um OPCAT-eftirlit með geðsviðum Landspítala á Kleppi
1910174 Matarauður Íslands og verkefni tengd honum
1910155 Kynning á endurskoðaðri samgönguáætlun fyrir tímabilið 2020 - 2034
1910122 Samkeppnismat á ferðaþjónustu og byggingariðnaði
1910096 Staða mála í Sýrlandi
1910089 Heimsókn á Geðsvið Landspítala
1910080 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
1910064 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 150. löggjafarþingi
1910046 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013, (skilgreining á óbyggðum víðernum)
1910031 Endurgreiðslukerfi kvikmynda. Skýrsla til Alþingis
1910028 Ástæður að baki verulegum samdrætti í útlánum banka til fyrirtækja og áhrifin á þróun efnahagsmála
1910025 Skýrsla starfshóps um EES-samstarfið
1910018 Málsmeðferð umsókna um ríkisborgararétt hjá Alþingi
1910002 Ákvörðun um að hafa dagskrárlið opinn fréttamönnum
1909338 Kynning á skýrslu um fjöldaþróun örorkulífeyrisþega
1909337 Útboð sjúkraþjálfunar á höfuðborgarsvæðinu
1909332 Staða og framtíð sæbjúgnaveiða: rannsóknir og veiðiráðgjöf
1909325 Vatnajökulsþjóðgarður. Skýrsla til Alþingis
1909322 Samkeppnisstaða innlendrar fiskvinnslu gagnvart ríkisstyrktri fiskvinnslu innan ESB: Samfélagsleg og efnahagsleg áhrif á Íslandi vegna útflutnings á óunnum fiski í gámum
1909307 Kynning á starfsemi Algaennovation
1909306 Ábending um meinbugi á lögum um almannatryggingar, 69. gr. viðmið um launaþróun
1909305 Tungumál á Vestur-Norðurlöndum
1909286 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra
1909284 Umferðarlög nr. 77/2019
1909280 Yfirstjórn löggæslumála
1909275 Afturvirk greiðsla húsaleigubóta og skerðing lífeyrisgreiðslna vegna dráttarvaxta
1909274 Kynning á þingmálaskrá félags- og barnamálaráðherra á 150. þingi
1909261 Málefni norðurslóða
1909260 Belti og braut
1909256 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
1909255 Heimsókn til Íslandsstofu
1909252 Vettvangsferð til Akureyrar
1909235 Heimsókn til Krabbameinsfélagsins
1909233 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. september 2019
1909229 Kosning 2. varaformanns
1909225 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2399 frá 12. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar rétthæð ótryggðra skuldagerninga í réttindaröð við meðferð vegna ógjaldfærni
1909222 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2018
1909221 Íslandspóstur ohf. Skýrsla til Alþingis
1909192 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 150. löggjafarþingi
1909191 Kynning á þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 150. löggjafarþingi
1909188 Kosning 1. og 2. varaformanns
1909187 Kosning formanns
1909176 Kosning formanns og 1. og 2. varaformanns
1909163 Skýrsla peningastefnunefndar
1909162 Kynning á smávirkjunum
1909161 Frumvarp vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins
1909160 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 150. löggjafarþingi
1909145 Starfið framundan
1909122 Kynning á þingmálaskrá utanríkismálaráðherra á 150. löggjafarþingi
1909117 Kynning á þingmálaskrá forsætisráðherra á 150. löggjafarþingi
1909115 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 150. löggjafarþingi
1909108 Kynning frá utanríkisráðherra
1909090 Starfið framundan
1909089 Tillaga um heimsókn til Stortinget
1909088 Haustfundur ÖSE-þingsins í Marrakesh 4. - 7. okt.
1909087 Kosning formanns og 2. varaformanns
1909072 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra á 150. löggjafarþingi
1909071 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 150. löggjafarþingi
1909058 Kosning formanns
1909053 Kosning formanns
1909033 Starfsáætlun 150. þing
1908114 Ársskýrslur ráðherra 2018
1908107 Ýmsar fyrirspurnir
1908105 Málefni innanlandsflugs
1908082 Önnur mál
1908080 Önnur mál
1908078 Önnur mál
1908076 Önnur mál
1908072 Önnur mál
1908065 Önnur mál
1908064 Fundargerð
1908063 Önnur mál
1908062 Fundargerð
1908061 Önnur mál
1908060 Fundargerð
1908059 Önnur mál
1908058 Fundargerð
1908057 Önnur mál
1908056 Fundargerð
1908055 Önnur mál
1908054 Fundargerð
1908053 Önnur mál
1908052 Fundargerð
1908051 Önnur mál
1908050 Fundargerð
1908044 Staða geðheilbrigðismála
1908020 Heimsókn varaforseta Bandaríkjanna til Íslands
1908019 Varnarsvæðið í Keflavík
1908015 Endurskoðun þingskapalaga
1907007 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/630 frá 17. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lágmarksvernd gegn tapi af áhættuskuldbindingum í vanskilum
1907006 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2401 frá 12. desember 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og fjárfestingarfyrirtæki
1906121 Formennskuáætlun Norðurlandaráðs 2020
1906100 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júlí 2019
1906098 Úttekt á fjárhagslegum áhrifum fyrir ríkissjóð af afnámi skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu
1906080 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Íslandspóst ohf.
1906041 Fundur með Ólafi Ragnari Grímssyni, formanni Hringborðs norðurslóða
1906039 Frumvarp til laga um breytingu á náttúruverndarlögum (skilgreining á óbyggðum víðernum)
1906035 Ársfundur ÖSE-þingsins í Lúxemborg
1906030 Beiðni um stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðanda
1906029 Skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi
1905254 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. júní 2019
1905172 Staða barna á Íslandi
1905158 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og fóður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur
1905157 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/958 frá 28. júní 2018 um meðalhófsprófun áður en samþykkt er ný lögverndun starfsgreina
1905138 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/746 frá 5. apríl 2017 um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi og um niðurfellingu á tilskipun 98/79/EB og ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/227/ESB
1905136 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/302 frá 28. febrúar 2018 um ráðstafanir gegn óréttmætum landfræðilegum takmörkunum á netumferð og annarri mismunun sem byggist á því hvert ríkisfang neytanda er, hvar hann er búsettur eða hvar hann hefur sta
1905135 Almannatryggingar - réttur til töku hálfs lífeyris
1905134 Skýrsla faghóps um nýtt kerfi starfsendurhæfingar og mats á starfsgetu
1905115 Háskólar SÞ á Íslandi
1905106 Sjúkratryggingar (hjúkrunarheimili innan EES-svæðisins)
1905096 Þjóðhagsspá að sumri 2019
1905081 Skýrsla samráðshóps um breytt framfærslukerfi almannatrygginga
1905071 Biðlistar vegna greininga á krabbameini
1905063 Staðan í loftlagsmálum
1905049 Samgöngumál
1905044 Biðlistar í heilbrigðiskerfinu (liðskiptaaðgerðir)
1905043 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Nuuk
1905042 Skipun meðlima í íslenska dómnefnd barna- og unglingabókmenntaverðlauan Vestnorræna ráðsins
1905038 Breyting á lögum um verðbréfaviðskipti (Prospectus)
1905008 Áhersluatriði í Kanada
1905007 Frásögn af síðasta fundi í Múrmansk
1905004 Fundur með Nancy Rossignol, sendiherra Belgíu
1904177 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. maí 2019
1904130 Endurgreiðsla vsk. af varmadælum fyrir íbúðarhúsnæði - frumvarp
1904064 Staða íslensku ferðaþjónustunnar eftir fall WOW-air
1904044 Íslandsstofa
1903279 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða
1903248 Staðan á flugmarkaði
1903247 Málefni Herjólfs og Landeyjahafnar
1903244 Loðnubrestur
1903239 Málefni heimila í réttarvörslukerfinu
1903237 Fundir OECD
1903233 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1011 frá 8. júní 2016 um vísitölur sem notaðar eru sem viðmiðanir fyrir fjármálagerninga og fjárhagslega samninga eða til að mæla árangur fjárfestingarsjóða og um breytingu á tilskipunum 2008/48/EB og 2014/1
1903151 Sýslumenn. Samanburður milli embætta. Skýrsla til Alþingis
1903148 Utanríkisráðherrafundur NATO 3. apríl 2019
1903147 Endurskoðað samkomulag við Bretland um grannríkjasamstarf á sviði varnar- og öryggismála
1903145 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. mars 2019
1903138 Aðgerðir lögreglu vegna mótmæla og réttindi útlendinga
1903114 Heimsókn til Landsréttar
1903087 Kynjuð fjárlagagerð
1903086 Hádegisverðurfundur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins (IpU)með framkvæmdastjóra
1903067 Endurmat útgjalda
1903035 Samræmd próf og eftirfylgni þeirra
1903028 Útgáfa kjörbréfs
1903012 Norrænn samráðsfundur í Ósló 15. mars
1903011 Vorþing í Doha 4. - 15. mars
1903009 Endurskoðuð þjóðhagsspá að vetri
1903001 Kynning á opnum EES-gagnagrunni
1902197 Skýrsla og tillögur starfshóps um heildstæða stefnu í almenningssamgöngum
1902194 Ákvörðun sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um áframhald hvalveiða
1902158 Þjóðhagsspá 2019
1902109 Samstarfsmöguleikar við atvinnulífið í þróunarsamvinnu Íslands
1902108 Fundur með utanríkisráðherra Bandaríkjanna
1902099 Hagsmunaskráning þingmanna Evrópuráðsþingsins.
1902098 Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1263 frá 20. september 2018 um eyðublöð fyrir framlagningu upplýsinga frá veitendum bögglaútburðarþjónustu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/644
1902097 Reglugerð (ESB) 2018/842 Evrópuþingsins og ráðsins um bindandi, árlegan samdrátt aðildarríkjanna á losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2021 til 2030 sem framlag til loftslagsaðgerða til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytin
1902096 Reglugerð (ESB) 2018/841 Evrópuþingsins og ráðsins um að fella losun og bindingu gróðurhúsalofttegunda frá landnotkun, breytingum á landnotkun og skógrækt inn í loftslags- og orkurammann fram til 2030 og um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
1902095 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 um stjórnun orkusambandsins og loftslagsgerða, sem breytir reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 663/2009 og (EB) 715/2009, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 200
1902089 Atvinnustarfsemi á Grundartanga
1902087 Skýrsla peningastefnunefndar fyrir seinni hluta ársins 2018
1902076 Kosning formanns og 1. og 2. varaformanns
1902068 Framkvæmd fjárlaga 2019
1902038 Vetrarfundur ÖSE-þingsins 2019
1902035 Rannsókn kjörbréfs
1902034 Starfið framundan
1902021 Réttindi ellilífeyrisþega og útreikningur bóta
1902020 Öldrunarþjónusta
1901188 Fundur varnarmálaráðherra NATO 13. - 14. febrúar 2019
1901181 Endurskoðun ríkisreiknings 2017
1901172 Farþegaspá Isavia 2019
1901167 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. febrúar 2019
1901155 Niðurstöður átakshóps um framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði
1901097 Endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar
1901096 Þjóðhagsleg áhrif hvalveiða
1901092 Fundir framundan
1901091 Ársskýrsla 2018
1901078 Athugun á ákvarðanaferli og fjármálum vegna funda Norðurlandaráðs á Akureyri og í Nuuk
1901074 Málefni Hringbrautar
1901073 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 um lækningatæki, um breytingu á tilskipun 2001/83/EB, reglugerð (EB) nr. 178/2002 og reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og um niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 90/385/EBE og 93/42/EBE
1901070 Reglugerð (ESB) 2017/2394 um samvinnu milli landsyfirvalda sem bera ábyrgð á að framfylgja lögum um neytendavernd og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 2006/2004
1901069 Ný heildarlög um Seðlabanka
1901068 Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið
1901064 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit Fiskistofu
1901062 Skipan sendiherra
1901061 Heimsókn til Icelandair
1901037 Úttekt á málefnum Íslandspósts
1901025 Endurmat örorkubóta
1901024 Hlutaúttekt Embættis landlæknis vegna alvarlegrar stöðu á bráðamóttöku Landspítalans
1901023 Undirbúningur undir þingfund í Strassborg
1901019 Verkefni sérsveitar Lögreglu
1901018 Réttur barna til dvalarleyfis
1901017 Brottfall tilvísunar til skilgreiningar á óflekkuðu mannorði
1901014 Sjúkratryggingar, fæðingarþjónusta
1812171 Reglugerð (ESB) 2018/956 um vöktun og skýrslugjöf að því er varðar koltvísýringslosun og eldsneytisnotkun nýrra þungra ökutækja
1812169 Lega Vestfjarðavegar um Gufudalssveit
1812131 Samstarf Samtakanna 78 við norræn systursamtök
1812129 Endurskoðun á fyrirkomulagi verðlauna Norðurlandaráðs
1812086 Bráðalegudeild Landspítalans
1812069 Rannsókn kjörbréfs
1812066 Endurskoðun laga um almannatryggingar og starfsgetumat
1812065 Vinna við þýðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
1812062 Nýjar alþjóðasamþykktir Sameinuðu þjóðanna um flóttafólk og farendur
1812043 Kynning á starfi Landssamtaka íslenskra stúdenta og þróun mála hjá háskólastúdentum
1812042 Staða íslenskra kvenleikstjóra og tillögur um aðgerðir í átt að jöfnuði í íslenskri kvikmyndagerð
1812041 Löggjöf á sviði skatta
1812039 Tölfræðigreining á fjárlögum
1812011 Heimsending Íslendinga frá Danmörku
1812009 Ráðgjafarnefnd um stjórnsýsluhindranir
1812008 Útlendingastofnun - málsmeðferð og verklagsreglur. Skýrsla til Alþingis
1811248 Stefna og skilaboð Íslands á COP24 fundinum
1811245 Fíknisjúkdómar og sjálfsvíg ungs fólks
1811240 Ástandið í Úkraínu
1811238 Ársskýrslur ráðherra 2017
1811210 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. desember 2018
1811182 Norræn námsstefna um málefni fatlaðs fólks 19. nóvember 2018
1811177 Veiting ríkisborgararéttar
1811164 Fundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins 12.-13. nóvember 2018
1811159 Fjárheimildir til utanríkismála
1811156 Opinn félagsfundur Norræna félagsins í Reykjavík 15. nóvember 2018
1811155 Norrænt samstarf samtaka hinsegin fólks
1811154 Nordjobb
1811150 Stefnuyfirlýsing varnarmálaráðherra Norðurlanda um NORDEFCO-samstarf
1811147 Rannsókn kjörbréfs.
1811117 Kynning á þvingunaraðgerðum
1811116 Reglugerð (ESB) 2018/1139 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og um breytingu á ýmsum reglugerðum
1811115 Reglugerð (ESB) 2017/1369 um setningu ramma fyrir orkumerkingar og um niðurfellingu tilskipunar 2010/30/ESB
1811114 Reglugerð (ESB) 2018/1042 um breytingar á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 að því er varðar tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð vegna ýmissa flugmála
1811111 Reglugerð (ESB) 2015/751 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur
1811108 Reglugerð (ESB) 2017/1129 um lýsingu sem birta skal við útboð verðbréfa á almennum markaði eða þegar þau eru tekin til viðskipta og um niðurfellingu á tilskipun 2003/71/EB
1811100 Heiðurslaun listamanna
1811090 Útnefning fulltrúa Íslands í CPT-nefndinni.
1811025 Þjóðhagsspá að vetri 2018
1811007 Önnur mál
1811006 Tilskipun (ESB) 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum, um breytingu á tilskipunum 2002/65/EB, 2009/110/EB og 2013/36/ESB og á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 og niðurfellingu á tilskipun 2007/67/EB
1811002 Heimsókn til flugdeildar Landhelgisgæslunnar
1810249 Íslandspóstur ohf.
1810248 Önnur mál
1810247 Undirbúningur fyrir fundi þingmannanefndar EFTA í Brussel og Genf
1810246 Kynning frá þróunarsamvinnuskrifstofu utanríkisráðuneytisins
1810245 Afvopnunarsamningur um meðaldrægar kjarnaflaugar
1810244 Breytt framkvæmd á afgreiðslu Schengen-vegabréfsáritana
1810242 Loftslagsmál
1810240 Fólk með tvígreindan vanda
1810239 Viðræður ríkis og sveitarfélaga vegna hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrýma
1810207 Heimsókn til Veðurstofu Íslands
1810204 Tillaga um túlkamenntun
1810198 Störf alþjóðanefnda
1810197 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 26. október 2018
1810185 Kynning á þingmálaskrá félags- og jafnréttismálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 -2019)
1810163 Heimsókn til Hæstaréttar Íslands
1810160 Sjóvarnir og þjóðvegur í þéttbýli
1810138 Utanspítalaþjónusta
1810129 Staða makrílstofns og loðnustofns
1810128 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2017
1810100 Áfangaskýrsla starfshóps um starfsemi og starfshætti Samgöngustofu
1810098 Hoyvíkursamningurinn
1810097 Heimsókn til tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
1810096 Kynning á endurskoðuðum reglum um þinglega meðferð EES-mála
1810048 Strandveiðar
1810033 Félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði
1810031 Aðgerðir gegn kennitöluflakki og svartri atvinnustarfsemi
1810030 Starf verkefnishóps í stjórnarskrármálum
1810028 Fiskeldi
1810022 Heimsókn til Kauphallar Íslands
1810019 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
1810018 Kynning á þingmálaskrá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
1809280 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 - 2019)
1809265 Kynning á þingmálaskrá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 - 2019)
1809256 Kynning á samgönguáætlun
1809253 Önnur mál
1809252 Fundargerð
1809251 Undirbúningur fyrir haustfund Öse-þingsins
1809250 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra á 149. löggjafarþingi
1809247 Ársfundur NATO-þingsins í Halifax
1809246 Kynning Silju Báru Ómarsdóttur, alþjóðastjórmálafræðings og aðstoðarprófessors við HÍ
1809245 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
1809244 Heimsókn til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
1809243 Heimsókn á Stuðla og kynning frá Barnaverndarstofu
1809241 Heimsókn velferðarnefndar til Íbúðalánasjóðs
1809224 Ný peningastefna
1809223 Ferð um sunnanverða Vestfirði
1809173 Önnur mál
1809172 Fundargerð
1809171 Kynning á formennskuáætlunum Íslands í Norðurskautsráði og Norðurlandaráði
1809165 Kynning á þingmálaskrá mennta- og menningarmálaráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
1809163 Hringborð Norðurslóða í Hörpunni 19.-21. október 2018
1809162 Ársfundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins 26.-28. ágúst 2018 á Álandseyjum
1809161 Formennskuáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2019
1809160 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra á 149. löggjafarþingi (2018 -2019)
1809159 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Nuuk á Grænlandi 12.-14. september 2018
1809145 Kynning á varnaræfingu
1809144 Raforkuspá 2018 - 2050
1809143 Horfur í ferðaþjónustu
1809138 Heimsókn til Sjálfsbjargar
1809132 Starfið framundan
1809101 Kynning á þingmálaskrá utanríkisráðherra á 149. löggjafarþingi (2018-2019)
1809100 Birting hluthafalista Kauphallarinnar
1809099 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis frá 5. júlí 2018
1809098 Ákvörðun um opinn fund
1809072 Framkvæmdir Ofanflóðasjóðs
1809071 Viðhald vega
1809070 Störf nefndarinnar
1809069 Skýrsla starfshóps forsætisráðherra um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu
1809058 Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018-2030
1809057 Önnur mál
1809056 Fundargerð
1809055 Önnur mál
1809054 Fundargerð
1809053 Önnur mál
1809052 Fundargerð
1809051 Önnur mál
1809050 Fundargerð
1809049 Kynning á þverpólitískri nefnd breska þingsins um núvitund
1809048 Önnur mál
1809047 Fundargerð
1809046 Önnur mál
1809045 Fundargerð
1809044 Önnur mál
1809043 Fundargerð
1809042 Önnur mál
1809041 Fundargerð
1809040 Haustþing IPU í Genf 14.-18. október
1809039 Norrænn formannafundur IPU í Kiruna
1809038 Önnur mál
1809036 Kynning á verkefnum skrifstofu Norðurskautsráðsins
1809007 Ferð um sunnanverða Vestfirði
1809006 Fólk með tvíþættan vanda sem kemst ekki í úrræði
1809005 Heimsókn til Veðurstofu Íslands
1809004 Virðisaukaskattur af myndveituþjónustu.
1809002 Önnur mál
1809001 Rástefna CPAR í Inari
1808088 Staða undirbúnings fyrir formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu og í norrænu samstarfi
1808066 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB 18. september nk.
1808065 Kosning formanns og varaformanns
1808064 Útnefning fulltrúa Íslands í CPT-nefndinni
1808063 Formennska Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur í laga- og mannréttindanefnd Evrópuráðsþingsins
1808062 Fastanefnd Íslands gagnvart Evrópuráðinu
1808008 Janúarfundir Norðurlandaráðs á Íslandi 21.-22. janúar 2019
1808005 Norðurlandaráðsþing 28.-31. oktober 2019 í Stokkhólmi
1807005 Ríkisreikningur 2017
1807002 Vestnorrænt samstarf um fisktækni
1807001 Uppsagnir ljósmæðra
1806127 Undirbúningur fyrir fundi þingmanna og ráðherra EFTA 25. júní
1806121 Ástand humarstofnsins og veiðar á humri.
1806120 Úttekt Hafrannsóknarstofnunar á ástandi nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár
1806116 Ábending umboðsmanns Alþingis um meinbugi á lögum um almannatryggingar, útreikningur á búsetutíma varðandi örorkulífeyri
1806115 Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna
1806113 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. júlí 2018
1806112 Málefni innflytjenda og flóttafólks á alþjóðavettvangi
1806092 Undirbúningur fyrir ársfund í Berlín
1806091 Undirbúningur undir þingfund Evrópuráðsþingsins
1806048 Þemaráðstefna 2019
1806032 Staða alþjóðaviðskipta
1806031 Ástandið á Gaza
1806002 Hlutfall kynja í stjórnum fyrirtækja
1805143 Vinnumál Vestnorræna ráðsins
1805142 Barnabókaverðlaun Vestnorræna ráðsins
1805141 Undirbúningur undir ársfund Vestnorræna ráðsins
1805132 Kynning þróunarsamvinnuskrifstofu á deild atvinnulífs og svæðasamstarfs
1805131 Breyting á lögum um meðferð sakamála
1805116 Brottfall laga um Kjararáð
1805106 Kísilverksmiðja Sameinaðs Sílikons hf. Aðkoma og eftirlit stjórnvalda
1805105 Afstaða til nýs EES-máls skv. 2. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála (ríkisaðstoð)
1805095 Sjórnsýsla fornleifanefndar. Skýrsla til Alþingis
1805091 Framlenging á bráðabirgðaákvæði um rafræna íbúakosningu og gerð rafrænnar kjörskrár
1805087 Fjármögnun samgönguverkefna
1805057 Kjarnorkusamningur við Íran
1805030 Persónuverndarlöggjöf
1805025 Verklag félags- og jafnréttismálaráðherra við yfirstjórn barnaverndarmála og upplýsingagjöf til Alþingis
1805016 Fundur Norðurlandaráðs um málefni Hvíta-Rússlandi í Helsinki 7.-8. maí 2018
1805015 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EES 7.-8. maí
1804204 Lánveiting til Íslandspósts
1804203 Nefndarferð utanríkismálanefndar
1804198 Heilsugæsla á landsbyggðinni. Skýrsla til Alþingis.
1804192 Valorka
1804176 Verklag vegna leyfisveitinga til hergagnaflutninga
1804131 Innflutningskvótar á ostum
1804126 Skýrsla (5) GRECO um varnir gegn spillingu hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvalds og löggæslu á Íslandi birt
1804124 Fundur utanríkisráðherra Norðurlandanna
1804123 Utanríkisráðherrafundur Atlantshafsbandalagsins
1804113 Úrræði fyrir börn í vanda
1804107 Loftárásir Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands í Sýrlandi
1804103 Samningur um stjórnun fiskveiða og vísindasamstarf í Norður-Íshafi
1804081 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. apríl 2008
1804079 Heimsókn til Hafnarfjarðarbæjar
1804056 Undirbúningur undir þingfund Evrópuráðsþingsins í Strassborg 23.-27. apríl 2018.
1804049 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 200
1804048 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/151 um reglur um beitingu tilskipunar (ESB) 2016/1148 að því er varðar frekari forskriftir þeirra þátta sem veitendur stafrænnar þjónustu skulu taka tillit til við stýringu áhættu sem steðjar að net- og upplýsingakerfum og
1804047 Framseld reglugerð (ESB) 2018/212 sem breytir framseldri reglugerð (ESB) um viðbætur við tilskipun (ESB) 2015/849 um að bæta Sri Lanka, Trinidad og Tobago og Túnis við töflu í lið I í viðauka
1804046 Heimsókn frá Suður-afrískri velferðarnefnd
1804044 Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu
1804043 Aðrir fundir og ráðstefna í Inari í september
1804042 SCPAR-fundur í Kiruna í maí
1804011 Norðurslóðastefna Kína
1804010 Formennska Íslands í Norðurskautsráðinu 2019-2021
1804006 Stjórnsýsluhindranir
1804004 Fundur eftirlitsnefndar Norræna fjárfestingarbankans 8.-9. mars 2018
1804003 Fundur fólksins á 8.-9 september 2018 á Akureyri
1804002 Dagur Norðurlanda 23. mars
1804001 Dagskrá fyrir fund Íslandsdeildar Norðurlandaráðs með samstarfsráðherra Norðurlanda 4. apríl 2018
1803248 Viðbrögð við eiturefnaárás í Bretlandi
1803200 Strandveiðar
1803198 Samskipti og úrræði við innlend og erlend lögreglulið vegna horfinna einstaklinga
1803189 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga (texti ársreiknings)
1803188 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979 (grunnlínupunktar)
1803184 Heilbrigðisstofnun Austurlands. Skýrsla um eftirfylgni
1803163 Heimsókn til skattaskrifstofu fjármála- og efnahagsráðuneytisins
1803158 Framseld reglugerð (ESB) 2018/105 sem breytir framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 sem bætir Eþíópíu á lista yfir áhættusöm þriðju ríki í töflunni í 1. lið í viðauka AMLD IV
1803154 Rannsókn kjörbréfs.
1803145 Beiðni til Ríkisendurskoðunar um stjórnsýsluúttekt á Menntamálastofnun
1803143 Ársfundur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
1803141 Dagskrá verður auglýst síðar
1803138 Hæfi eigenda virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum
1803137 Verkferlar vegna Íslendinga á stríðshrjáðum svæðum.
1803136 Skógrækt
1803130 Heimsókn í umhverfis- og auðlindaráðuneyti
1803129 Heimsókn til Rannsóknarmiðstöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá
1803128 Matvælaframleiðsla
1803104 #metoo-byltingin
1803102 Íslenskur ríkisborgararéttur
1803101 Samræmd próf og framkvæmd þeirra
1803099 Stjórn fiskveiða
1803098 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. mars 2018
1803096 Undirbúningur fyrir fundi þingmannanefndar EFTA í London 19.-21. mars 2018
1803095 Heimsókn til Samgöngustofu
1803057 Kynning á verkáætlun skv. lögum um landsáætlun um uppbyggingu innviða nr. 20/2016
1803046 Afleiddar gerðir frá tilskipun 2014/59/ESB
1803045 Innflæðishöft
1803040 Vorþing í Genf 24.-28. mars
1803039 Norrænn undirbúningsfundur í Uppsala 8.-9. mars
1803037 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis
1802322 Kynning á þingmálaskrá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
1802318 Framseld reglugerð (ESB) 2016/438 sem útfærir tilskipun 2009/65/EB um sjóði um sameiginlega fjárfestingu (UCITS
1802317 Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1212 um tæknilega framkvæmdastaðla að því er varðar landsstaðla og eyðublöð til að leggja fram upplýsingar í samræmi við tilskipun 2009/65/EB (UCITS)
1802302 Lög og alþjóðasamningar um vopnaflutninga
1802279 Barnaverndarmál
1802276 Hagsmunagæsla Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2018
1802275 Hlutaúttekt embættis landlæknis um heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja
1802273 Sjúkratryggingar Íslands sem kaupandi heilbrigðisþjónustu. Skýrsla til Alþingis.
1802240 Kynningarfundur fyrir Íslandsdeild NATO-þingsins
1802229 Fiskeldi
1802213 Tilskipun ESB 2016/943 um verndun trúnaðarupplýsinga um sérþekkingu og viðskipti (viðskiptaleyndarmál) gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra
1802204 Kynning frá starfshópi um endurskoðun skattlagningar ökutækja og eldsneytis
1802200 Læsi í grunnskólum og brotthvarf í framhaldsskólum
1802199 Nýliðun í kennarastétt og fyrirsjáanlegur kennaraskortur
1802191 Dómur EFTA-dómstólsins í sameinuðum málum nr. E-2/17 og E-3/17
1802186 Viðbrögð Barnaverndar Reykjavíkur vegna kynferðisofbeldi
1802185 Málefni Hugarafls
1802170 Kísilver á Bakka
1802169 Breyting á lögum um lofstlagsmál
1802154 Umræða um forgangsröðun sérnefndar um hlutverk Evrópuráðsþingsins
1802152 Arion banki: Kaupréttur Kaupskila á 13% hlut ríkisins, kaupréttarákvæði samkvæmt samningi milli Kaupþings, Kaupskila og Seðlabanka Íslands, dags. 13. janúar 2016
1802142 Heimsókn til Landsnets
1802140 Umræða um þingmannamál
1802139 Heimsókn til Persónuverndar
1802138 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
1802137 Rannsókn kjörbréfs
1802134 Sigurður Ingi Jóhannsson, samstarfsráðherra Norðurlanda.
1802124 Heimsókn til utanríkisráðuneytisins
1802106 Nýjungar í túlkunar- og þýðingatækni, meðal annars fjartúlkun.
1802092 Mál til umsagnar
1802091 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis frá 18. janúar 2018
1802078 Fundur varnarmálaráðherra NATO 14.-15 febrúar 2018.
1802077 Málefni Vestmannaeyjaferju
1802076 Loftslagsmál - landgræðsla
1802075 Skógrækt
1802074 Lokun flugbrautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli. Stjórnsýsla, framkvæmd, skilvirkni og ákvarðanataka.
1802069 Vetrarfundur fastanefndar Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) 22. febrúar 2018 í Brussel
1802057 Viðvera endurskoðenda á aðalfundum
1802056 Skýrsla starfshóps um hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs
1802055 Misnotkun á eftirritunarskyldum lyfjum
1802054 Samgöngumál - Skýrsla starfshóps samgönguráðherra um fjármögnun stofnleiða til og frá höfuðborgarsvæðinu
1802053 Samgöngumál - Skýrsla Samtaka iðnaðarins um innviði á Íslandi
1802051 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
1802050 Reglugerð (ESB) nr. 594/2014 um útfærslu á reglugerð (ESB) nr. 346/2013 um Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina (EuSEF)
1802049 Reglugerð (ESB) nr. 593/2014 um útfærslu á reglugerð (ESB) nr. 345/2013 um evrópskan áhættufjármagnssjóð (EuVECA)
1802046 Tilskipun (ESB) 2015/1513 sem breytir tilskipun 98/70/EB um gæði bensíns og díseleldsneytis og tilskipun 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum
1802045 Tilskipun 2016/2102/ESB um aðgengi að opinberum vefjum
1802032 Þjóðaröryggisstefna
1802026 Reglugerð (ESB) 2016/589 um vinnumiðlunarnet Evrópu (EURES-netið), aðgang launafólks að þjónustu vegna hreyfanleika og frekari samþættingu vinnumarkaða, og breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 492/2011 og (ESB) nr. 1296/2013
1802025 Tilskipun (ESB) 2017/1564 um notkun höfundarréttarvörðu efni í þágu blindra, sjónskertra eða þeirra sem glíma við aðra prentleturshömlun og um breytingu á tilskipun 2001/29/EB
1802024 Reglugerð (ESB) 2017/1128 um frjálsa för fyrir þjónustu efnisveitna og myndmiðlaþjónustu á innri markaðinum
1802022 Heimsókn til Útlendingastofnunar
1801269 Heimsókn til Ferðamálastofu
1801268 Heimsókn til Landhelgisgæslunnar
1801255 Önnur mál
1801247 Ákvörðun um opinn fund
1801246 Kynning á forsetaúrskurði um sendiráð, fastanefndir og sendiræðisskrifstofur
1801243 Heimsókn til Rauða krossins á Íslandi
1801240 Heimsókn til skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar í fjármála- og efnahagsráðuneytinu
1801239 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 9. febrúar 2018
1801221 Fundur þingmannanefndar um norðurskautsmál (SCPAR) í Kiruna 13.-14. maí 2018
1801211 Beiðni um áheyrnaraðild
1801183 Ákvörðun um opinn fund
1801177 Öryggisvottun utanríkismálanefndar
1801175 Hernaðaraðgerðir Tyrklands í Sýrlandi
1801138 Kynning á þingmálaskrá félags- og jafnréttismálaráðherra
1801133 Kynning á þingmálaskrá heilbrigðisráðherra
1801127 Stefnumótunarfundur Norræna menningarsjóðsins í Kaupmannahöfn 7.-8. febrúar 2018
1801125 Fundur forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Finnlandi 10.-11. desember 2018
1801123 Fundur stjórnar Norræna menningarsjóðsins 29-30. nóvember 2018
1801115 Aðgangur að upplýsingum úr fyrirtækjaskrá
1801114 Önnur mál (ÍNR 2018)
1801113 Áheyrnaraðild að fundum nefndarinnar
1801112 Áheyrnaraðild að fundum nefndarinnar
1801111 Kynning frá sérfræðingum utanríkisráðuneytisins
1801109 Kynning frá sérfræðingum utanríkisráðuneytisins
1801104 Skýrslur Ríkisendurskoðunar
1801103 Undirbúningur undir fund ERÞ 22.-26. janúar nk.
1801102 Kynning á Evrópuráðsþinginu og störfum þess
1801101 Íslenskir fulltrúar í stjórnsýsluhindranahópinn 2018
1801100 Landsdeild Grænlands óskar eftir túlkun á fundum Norðurlandaráðs
1801099 Fyrirhuguð tillaga um súrnun sjávar
1801097 Starfið framundan
1801096 Tillögur að umræðuefnum fyrir CPAR ráðstefnu í Inari
1801095 Kynning á starfsemi þingmannanefndarinnar
1801094 Kosning varaformanns
1801093 Drög að tillögum til þingsályktunar
1801092 Undirbúningur undir þemaráðstefnu og aukaársfund Vestnorræna ráðsins í Ilulissat
1801091 Kynning á starfsemi Vestnorræna ráðsins
1801086 Kynning á starfi nefndarinnar
1801085 Kosning varaformanns
1801084 Vorfundur fastanefndar Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins í Koli-þjóðgarðinum í Finnlandi 14.-15. maí 2018
1801083 Heimsókn til ríkisskattstjóra
1801081 Varðveisla sönnunargagna í sakamálum
1801080 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar
1801079 Kynning á starfsemi sendiskrifstofa
1801078 Fjárveitingar til Norræna eldfjallasetursins og annarra norrænna stofnana
1801077 Fundaáætlun Íslandsdeildar Norðurlandaráðs 2018
1801076 Sumarfundur velferðarnefndar Norðurlandaráðs í júní 2018
1801075 Sumarfundur sjálfbærninefndar Norðurlandaráðs í júní 2018
1801073 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Nuuk á Grænlandi 12.-14. september 2018
1801072 Fundir með samstarfsráðherra Norðurlanda 2018
1801071 Boð utanríkisráðuneytis til alþjóðanefnda um kynningarfundi
1801064 Endurskoðun reglna um þinglega meðferð EES-mála
1801063 Tilskipun (ESB) 2015/1794 um breytingu á á tilskipunum 2008/94/EB, 2009/38/EB, 2002/14/EB, 98/59/EB og 2001/23/EB um farmenn
1801060 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
1801059 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins
1801058 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/787 um forgangsskrá yfir aukaefni í vindlingum og vafningstóbaki sem falla undir auknar kvaðir um skýrslugjöf
1801057 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2015/2183 um sameiginlegt snið fyrir tilkynningu um rafsígarettur og áfyllingarílát
1801056 Kynning á starfi Íslandsdeildar þingmannanefnda EFTA og EES og fundum á árinu 2018
1801055 Kosning varaformanns
1801054 Framkvæmd fjárlaga 2018
1801039 Staða ríkisstofnana á Suðurnesjum
1801038 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2015/2186 um snið til að leggja fram upplýsingar um tóbaksvörur og gera þær aðgengilegar
1801037 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/586 um tæknistaðla fyrir áfyllingarbúnað rafsígaretta
1801036 Framkvæmdaákvörðun (ESB) 2016/786 um málsmeðferð varðandi stofnun og rekstur óháðrar ráðgjafanefndar til að aðstoða aðildarríkin og framkvæmdastjórnina við að ákvarða hvort tóbaksvörur hafi einkennandi bragð
1801034 Veiðigjöld
1801033 Kynning á starfsemi Félags kvenna í atvinnurekstri
1801009 Áheyrnaraðild fulltrúa Flokks fólksins að fundinum
1712231 Kosning varaformanns
1712227 Kosning varaformanns
1712208 Umræða um verkefnatillögu Vestnorræna ráðsins vegna áheyrnaraðildar að Norðurskautsráðinu
1712207 Kosning varaformanns
1712189 Skipun í málefnanefndir Evrópuráðsþingsins
1712188 Kosning varaformanns
1712186 Beiðni um áheyrnaraðild
1712179 Beiðni um áheyrnaraðild
1712175 Áheyrnaraðild.
1712173 Fjármögnun verkefna mennta- og menningarmálaráðuneytis
1712172 Fjármögnun verkefna dómsmálaráðuneytis
1712171 Beiðni um áheyrnaraðild
1712170 Beiðni um áheyrnaraðild
1712161 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
1712159 Stefna ríkisstjórnarinnar í öryggis- og varnarmálum
1712158 Kynning á meðferð EES-mála
1712157 Önnur mál
1712155 Kosning fulltrúa í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
1712154 Kosning fulltrúa í stjórn Norræna menningarsjóðsins
1712153 Kosning fulltrúa Íslandsdeildar Norðurlandaráðs á Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC)
1712152 Kosning varaformanns
1712105 Störf nefndarinnar
1712103 Störf nefndarinnar
1712101 Starfið framundan
1712098 Störf nefndarinnar
1712096 Reglugerð (ESB) nr. 600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (MiFIR)
1712095 Tilskipun 2014/65/ESB um markaði fyrir fjámálagerninga og breytingu á tilskipun 2002/92/EB (MiFID2)
1712091 Veiting ríkisborgararéttar
1712090 Heiðurslaun listamanna
1712079 Störf nefndarinnar
1712078 Kynning á þingmálaskrá 148. löggjafarþings.
1712075 Önnur mál
1712074 Fundargerð
1712073 Önnur mál
1712072 Fundargerð
1712071 Önnur mál
1712070 Fundargerð
1712069 Önnur mál
1712068 Fundargerð
1712067 Önnur mál
1712065 Önnur mál
1712063 Önnur mál
1712061 Önnur mál
1712059 Önnur mál
1712057 Önnur mál
1712055 Önnur mál
1712053 Önnur mál
1712051 Önnur mál
1712050 Fundargerð
1712049 Önnur mál
1712048 Fundargerð
1712047 Önnur mál
1712046 Fundargerð
1712045 Önnur mál
1712044 Fundargerð
1711371 Sumarfundur forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Noregi 26.-28. júní 2018
1711337 Vistvæn innkaup og grænn ríkisrekstur
1710029 Hjúkrunarfræðingar. Mönnun, menntun og starfsumhverfi
1710027 Vernd tjáningarfrelsis
1710026 Skýrsla Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands um dóma Mannréttindadómstóls Evrópu um tjáningarfrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi 2012-2017.
1710025 Ákvörðun um að halda opinn fund um vernd tjáningarfrelsis
1710021 Endurmenntun starfsmanna stjórnarráðs
1710015 Stjórnsýsla ferðamála. Skýrsla til Alþingis
1709128 Janúarfundir Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 23.-24. janúar 2018
1709124 Frumvarp um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og frumvarp um félagsþjónustu sveitarfélaga
1709114 Kosning 1. varaformanns.
1709113 Kosning formanns.
1709102 Heimsókn bresku IPU landsdeildarinnar
1709101 Vorþing IPU í Pétursborg 14. -18. október
1709100 Norrænn fundur IPU í Reykjavík 22. september
1709098 439, mál, félagsþjónusta sveitarfélaga (innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
1709097 438. mál, þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir
1709092 Norðurlandaráðsþing í Ósló 29. október til 1. nóvember 2018
1709081 Þingmálaskrá dómsmálaráðherra á 147. löggjafarþingi
1709079 Reglur um eftirlit með jarða- eða fasteignakaupum
1709073 Umræða um störf nefndarinnar
1709072 Málefni kvótaflóttafólks
1709068 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 22. september 2017
1709049 Framseld reglugerð (ESB) nr. 1151/2014 - tæknilegir eftirlitsstaðlar
1709048 Tilskipun 2016/97/ESB um miðlun vátrygginga (IMD II)
1709046 Önnur mál
1709044 Önnur mál
1709043 Fundargerð
1709042 Önnur mál
1709041 Fundargerð
1709040 Önnur mál
1709039 Fundargerð
1709038 Önnur mál
1709037 Fundargerðir
1709036 Reglugerð (ESB) 2017/352 um fjárhagslegt gagnsæi í rekstri hafna
1709035 Önnur mál
1709034 Fundargerð
1709033 Önnur mál
1709032 Fundargerð
1709031 Önnur mál
1709030 Fundargerð
1709029 Önnur mál
1709028 Fundargerð
1709027 Skráning hlutabréfa í Arion banka hf.
1709024 Tillaga um að hafa fundinn opinn fjölmiðlum
1709023 Bætur til rétthafa höfundarréttar
1709022 Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum
1709021 Heimsókn Ísl. Norðurlandaráðs í Veröld 2017
1709020 50 ára afmæli Norræna hússins 2018
1709019 Orkester Norden
1709017 Starfsemi smálánafyrirtækja
1709016 Málefni flóttafólks og framkvæmd laga um útlendinga nr. 80/2016: Viðkvæm staða fórnarlamba mansals.
1709015 Málefni flóttafólks og framkvæmd laga um útlendinga nr. 80/2016: Skuldbindingar Íslands samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1709014 Innleiðing laga um opinber fjármál
1709013 Tilskipun (ESB) 2015/2436 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörumerki
1709004 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2016
1709003 Staða biðlista eftir félagslegu húsnæði
1708128 Heimsókn til skrifstofu skattamála fjármála- og efnahagsráðuneytisins
1708126 Siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1708116 Tilskipun (ESB) nr. 17/2014 um lánssamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði
1708114 Geðheilbrigðismál
1708085 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins
1708049 Lífeyrisskuldbindingar 2016
1708046 Verklag og áherslur fjárlaganefndar
1708036 Tafir á framkvæmdum við Teigsskóg
1708028 Vorþing Norðurlandaráðs á Íslandi 10.-11. apríl 2018
1708027 Ástandið í Venesúela
1708025 Lyklafellslína
1708023 Staða kennaranáms og kennaraskortur
1708022 Staða verknáms
1708020 Kjarnorkuvígvæðing Norður-Kóreu
1708017 Staðan í sauðfjárrækt
1708012 Undirbúningur undir ársfund Vestnorræna ráðsins
1708009 Reglur um uppreist æru
1707015 Ákvörðun (ESB) 2017/899 um notkun 470-490 MHz tíðnisviðs innan sambandsins
1707002 Reglugerð (ESB) 2015/847 um upplýsingar sem fylgja skulu við millifærslu fjármuna
1706085 Útgáfa starfsleyfis fyrir sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
1706081 Ríkisreikningur 2016
1706077 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 7. júlí 2017
1706075 Undirbúningur fyrir ársfund ÖSE-þingsins í Minsk
1706073 Undirbúningur fyrir þingfund Evrópuráðsþingsins 26.-30. júní
1706070 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2016
1706069 Undirbúningur undir ÖSE-þing í Minsk í júlí
1706068 Kosning varaformanns Ísl.deildar ÖSE
1706067 Skýrsla landlæknisembættisins um úttekt á heilsugæslu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
1706062 Þróun löggæslumála, vopnaburður lögreglu og aukinn viðbúnaður.
1706061 Skýrsla um kosti og galla við aðskilnað viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi
1706053 Viljayfirlýsing ríkis og borgar um aukið framboð lóða.
1706044 Kynning frá ABN Amro
1706043 Ákvarðanir dómsmálaráðherra og verklag við vinnslu tillögu til Alþingis um skipan dómara í Landsrétt sbr. 13. gr. laga um þingsköp Alþingis.
1706032 Fundur forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins í Kaupmannahöfn 8. apríl 2017
1706031 Hringborð norðurslóða í Hörpunni 15.-17. október 2017
1706030 Fundir forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins í Brussel 28.-29. júní 2017
1706029 Heimsókn Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins til Þorlákshafnar 2017
1706028 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins á Grænlandi 2018
1706027 Ársfundur Vestnorræna ráðsins 2017 í Reykjavík
1706026 Áheyrnaraðild Vestnorræna ráðsins að Norðurskautsráðinu
1706015 Innheimta opinberra gjalda. Ítrekuð eftirfylgni. Skýrsla til Alþingis
1706013 Rannsókn kjörbréfs
1705276 Leiðtogafundur NATO
1705263 Stjórn fiskveiða
1705253 Nýsköpun í ríkisrekstri. Umhverfi, hvatar og hindranir. Skýrsla til Alþingis
1705239 Tillaga dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsrétt.
1705237 Veiting ríkisborgararéttar
1705226 Útgáfa kjörbréfs Óli Halldórsson
1705225 Meðferðarheimili
1705224 Sérstakar húsaleigubætur
1705223 Staða biðlista
1705220 Staða minni- og meðalstórra fyrirtækja í sjávarútvegi
1705219 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. júní 2017
1705183 Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu um vernd tjáningarfrelsis og bann við endurtekinni málsmeðferð vegna sama brots (ne bis in idem).
1705179 Vorfundir NATO-þingsins 26. - 29. maí.
1705158 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð
1705150 Afleiddar reglugerðir af EMIR reglugerð (ESB) nr. 648/2012
1705146 Geimvísindastofnun Evrópu
1705145 Leiðtogafundur NATO 24.-25. maí 2017
1705144 Áheyrnaraðild.
1705143 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EES í Reykjavík 22.-23. maí nk.
1705129 Fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 2019
1705128 Verkefni Norrænu ráðherranefndarinnar
1705121 Þróunarsamvinna Íslands
1705108 Breyting á útlendingalögum
1705079 Upplýsingagjöf um Evrópumál
1705077 Kjörbréf varaþingmanns
1705038 Efni og tímasetning fundar með samstarfsráðherra Norðurlanda
1705037 Sumarfundir Norðurlandaráðs 2017
1705035 Norræna upplýsingaskrifstofan á Akureyri
1705034 Fundur fólksins 2017
1704157 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Skýrsla til Alþingis
1704124 Rannsókn kjörbréfs.
1704120 Ýmsar umbætur í ríkisrekstri
1704119 Fjármálaáætlun, skatta- eigna og fjármálaumsýsla
1704115 Mannauðsmál ríkisins 2. Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
1704114 Mannauðsmál ríkisins 1. Starfslok ríkisstarfsmanna. Skýrsla um eftirfylgni
1704112 Framseld reglugerð (ESB) 2015/61 til viðbótar reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um lausafjárþekju lánastofnana
1704108 Innleiðingarákvörðun (ESB) nr. 2016/902 - BAT fyrir meðferð á frárennsli og afgasi frá efnaiðnaði
1704107 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 5. maí 2017
1704093 Staða mála í Sýrlandi
1704077 Umfjöllun um lagfæringu á lögum nr. 30/2007 um áhafnir íslenskra fiskiskipa o.fl.
1704074 Heimsókn til Íslandsbanka hf.
1704068 Stýrihópur um utanríkisþjónustu til framtíðar
1704067 Fiskeldi
1704066 Kynning á starfi Stúdentaráðs Háskóla Íslands
1704042 Starfsemi fiskvinnslu á Akranesi
1704036 Meðferðarheimilið Háholt.
1704035 Vátryggingastarfsemi (birting í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins)
1704034 Þjóðernishyggja og þjóðernisflokkar í alþjóðastjórnmálum
1704009 Málefni verksmiðju United Silicon í Helguvík
1703393 Áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Norður-Atlantshafssvæðið (NAUST)
1703371 Aprílþing Evrópuráðsins 2017
1703370 Önnur mál (NR2017)
1703367 Þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi
1703366 Ferðamálastofa. Skýrsla um eftirfylgni
1703365 Vinna efnahags- og viðskiptanefndar vegna tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun
1703348 Fyrirhugaðar heimsóknir efnahags- og viðskiptanefndar
1703347 Eftirlit með kennitöluflakki og svartri atvinnu
1703341 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um rannsókn á erlendri þátttöku í kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.
1703309 Heimsókn til Fjársýslu ríkisins
1703308 Fátækt á Íslandi
1703296 Starfsáætlun fjárlaganefndar
1703283 Ferðaþjónusta á Siglufirði
1703275 Sala á hlut í Arion banka hf.
1703244 Vernd tjáningarfrelsis
1703228 Lög um opinber fjármál
1703216 Fundur með sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
1703208 Stjórnun og rekstur Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1703206 Viðmið varðandi setu þingmanna í stjórn Norræna menningarsjóðsins og eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
1703205 Stjórnsýsluhindranaráðið
1703204 Kosning aðal- og varamanns í eftirlitsnefnd Norræna fjárfestingarbankans
1703203 Kosning aðal- og varamanns í stjórn Norræna menningarsjóðsins
1703201 Gæði lagasetningar
1703199 Afleiðingar lokunar brautar 06/24 á Reykjavíkurflugvelli
1703195 Eftirlit með stjórnsýslu dómstóla
1703194 Heimsókn í Fangelsið á Hólmsheiði
1703193 Heimsókn til Samgöngustofu
1703192 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
1703183 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
1703182 Staða framhaldsskóla
1703181 Staða samræmdra prófa
1703173 Heimsókn til Íbúðalánasjóðs
1703171 Ósk um áheyrn að tilteknu máli.
1703170 Áætlun um afnám hafta
1703166 Fjármögnun samgönguframkvæmda 2017
1703116 Heimsókn til Sambands íslenskra sveitarfélaga
1703081 Starfið framundan
1703070 Húsnæðisbætur
1703069 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975
1703067 Samgöngumál
1703066 Kynning á skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um Ísland og loftslagsmál
1703065 Stefna um framtíðarskipulag fjármálakerfisins
1703064 Önnur mál
1703063 Kosning formanns
1703062 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB 23. mars
1703061 Undirbúningur fyrir fund þingmannanefndar EFTA um fríverslunarmál 22. mars.
1703051 Fríverslunarmál
1703050 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 17. mars 2017
1703048 Framkvæmd laga nr. 66/2012 um heiðurslaun listamanna
1703040 Uppbygging Landspítala
1703031 Tilskipun 2010/78/ESB um valdsvið Evrópski eftitlitsstofnunarinnar - Omnibus I
1703029 Umsagnir um upptöku gerða í EES-samninginn
1703025 Framkvæmd fjárlaga 2017
1703012 Innflutningur ferskra matvara
1702257 Málefni hjúkrunarheimila
1702254 Heimsókn til Landsnets
1702247 Heimsókn til ríkisendurskoðanda og Ríkisendurskoðunar, Bríetartúni 7
1702246 Heimsókn í Háskóla Íslands
1702244 Norðurslóðamál
1702230 Heimsókn til Öryrkjabandalags Íslands
1702229 Heimsókn til Hafrannsóknastofnunar
1702226 Kynning á starfi fjármálastöðugleikaráðs, kerfisháættunefndar og þjóðhagsráðs og á stöðu og horfum í efnahagsmálum og á fjármálamarkaði
1702199 Kynning á starfsemi Hafrannsóknastofnunar
1702195 Varnaræfingar á Íslandi 2017
1702194 Varnarmálaráðherrafundur NATO
1702193 Öryggisvottun utanríkismálanefndar
1702190 Tilskipun 2014/59/ESB um viðbúnað og skilameðferð fjármálafyrirtækja
1702171 Kynning á tilgangi og hlutverki rammaáætlunar
1702157 Skýrsla Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
1702156 Öryggi í miðborg Reykjavíkur
1702155 Framkvæmd og utanumhald ramma-samninga. Skýrsla um eftirfylgni
1702151 Kynning á starfi Ferðamálastofu
1702150 Erindi efnahags- og viðskiptanefndar til ríkisskattstjóra
1702149 Skýrsla peningastefnunefndar
1702147 Ákvörðun um hvort fundur um skýrslu peningastefnunefndar verði opinn
1702146 Verkfall sjómanna.
1702145 Fundaáætlun fyrir Íslandsdeild Norðurlandaráðs 2017
1702138 Reglugerð (ESB) nr. 699/2014 um hönnun á sameiginlega kennimerkinu til að sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjarsölu o.fl.
1702135 Ársfundur Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) í Hamborg 3.-5. september 2017
1702127 NR fundir: Norðurlandaráðsþing í Helsinki 30. október til 2. nóvember 2017
1702126 Drög að eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki
1702122 NR Fundir: Vorþing Norðurlandaráðs í Stokkhólmi 4.-5. apríl 2017
1702120 Framkvæmdasjóður aldraðra
1702097 Kynning frá Landssambandi smábátaeigenda
1702090 Fundargerð
1702089 Fundargerð
1702070 Frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.
1702062 Heimsókn til ríkisskattstjóra
1702060 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar.
1702059 Þýðingar og túlkun í starfi Vestnorræna ráðsins
1702058 Kl. 9:40 Heimsókn til Útlendingastofnunar, Skógarhlíð 6
1702055 Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn: Samanburður á Íslandi og Noregi.
1702051 Umræða um störf nefndarinnar
1702050 Kynning á meðferð EES-mála
1702049 NR Fundir: Septemberfundir Norðurlandaráðs á Íslandi 19.-20. september 2017
1702048 Heimsókn rússneskra þingmanna til Íslands á vegum Norðurlandaráðs 25.-27. apríl 2017
1702047 Þýðingar og túlkun í tengslum við fundi Norðurlandaráðs
1702046 Fyrirkomulag funda Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
1702043 Ályktanir Vestnorræna ráðsins
1702042 Fjárhagsáætlun Vestnorræna ráðsins 2017
1702030 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis
1702026 Leiðrétting laga nr. 116/2016 um breyt. á l. um almannatryggingar o.fl.
1702024 Skuldastaða og vaxtagjöld ríkissjóðs
1702015 Hlutverk og störf stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
1701176 Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir
1701174 Klíníkin Ármúla
1701173 Yfirlit skattastyrkja
1701171 Styrkveitingar úr afrekssjóði Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
1701168 Kynning á þingmálaskrá
1701167 Tilskipun Trumps Bandaríkjaforseta um ferðabann
1701165 Heimsókn til Menntamálastofnunar
1701163 Kynning á starfi utanríkismálanefndar
1701162 Kynning á starfi Vestnorræna ráðsins.
1701161 Önnur mál.
1701160 Stutt kynning á þemaráðstefnu Vestnorræna ráðsins í Þórshöfn í Færeyjum 25. -26. febrúar
1701159 Kosning formanns og varaformanns
1701156 Kynning á þingmálum
1701155 Kynning á störfum Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
1701150 Önnur mál
1701149 Kynning á Evrópuráðsþinginu
1701148 Kosning formanns og varaformanns
1701131 Önnur mál
1701130 Kosning formanns og varaformanns
1701129 Kosning formanns og varaformanns
1701125 Önnur mál.
1701124 Kynning á starfi þingmannanefnda EFTA og EES.
1701123 Kosning formanns og varaformanns
1701121 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701120 Kosning formanns
1701119 Kosning formanns og varaformanns
1701118 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701117 Kosning formanns
1701116 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701115 Kosning formanns
1701113 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701112 Kosning formanns
1701082 Önnur mál
1701081 Kosning formanns og varaformanns
1701072 Kosning 2. varaformanns
1701071 Kosning formanns
1701069 Önnur mál
1701068 Kynning á starfi NATO-þingsins
1701067 Kosning formanns og varaformanns
1701066 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701065 Kosning formanns
1701064 Kosning 1. og 2. varaformanns
1701063 Kosning formanns
1701060 Tilnefning í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra
1701059 Frestun á gildistöku laga nr. 77/2016, um breytingu á lögum um sjúkratryggingar
1701048 Tillaga um að hafa 4. dagskrárlið opinn fyrir fréttamenn
1701047 Kosning 2. varaformanns
1701046 Framseld reglugerð nr. 1152/2014 um viðbætur við tilskipun nr 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til að tilgreina landfræðilega staðsetningu viðkomandi lánaáhættu til að reikna út hlutfall sveiflujöfnunarauka
1701045 Tilskipun nr. 2014/51/EB sem breytir öðrum gerðum er varða evrópskar eftirlitsstofnanir
1701044 Framseld reglugerð (ESB) nr. 1222/2014 um viðbætur við tilskipun nr. 2013/36/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla til nánari útskýringar á aðferðafræðinni við að greina kerfislega mikilvægar stofnanir á alþjóðavísu og til skilgreiningar á undir
1701017 Reglugerð (EB) nr. 2016/1675 um athuganir á áhættusömum ríkjum utan EES þar sem veikleikar eru á eftirlit og aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
1701015 Eignir Íslendinga á aflandssvæðum. Skýrsla
1612149 Tilskipun nr. 2016/1148/ESB um aðgerðir til að samræma net- og fjarskiptaöryggi kerfa innan ESB
1612147 Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1032 sem ákvarðar niðurstöður sem gilda fyrir bestu aðgengilegu tækni (BAT) samkvæmt tilskipun nr. 2010/75/EU, fyrir járnlausan málmiðnað.
1612114 Framlenging á samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð
1612109 Heiðurslaun listamanna 2017
1612108 Veiting ríkisborgararéttar
1612078 Tilskipun nr. 2014/67/ESB um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (reglugerðin um IM-upplýsin
1612077 Reglugerð (EB) nr. 909/2014 um bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og um verðbréfamiðstöðvar
1612076 Reglugerð (ESB) nr. 537/2014 um sérstakar kröfur í tengslum við lögboðna endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/909/EB
1612075 Tilskipun nr. 2014/56/ESB um breytingu á tilskipun 2006/43/8EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga
1612074 Loftgæði á Íslandi. Umhverfi og heilsa. Skýrsla til Alþingis
1612064 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins)
1612062 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um þátttöku Hauck og Aufhauser Privatbankiers KGaA í einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands hf. árið 2003.
1612029 Skipulag á vinnu efnahags- og viðskiptanefndar
1612021 Störf fastanefnda
1612020 Verkefni og verklag fjárlaganefndar
1612019 Ný hugsun - nýtt verklag
1612014 Reglugerð (EB) nr. 667/2014 um málsmeðferðarreglur ESMA við ákvörðun viðurlaga vegna brota afleiðuviðskiptaskrár á ákvæðum EMIR eða afleiddra gerða.
1612013 Reglugerð (EB) nr. 484/2014 um tæknileg viðmið um fræðilegt fé miðlægra mótaðila
1612012 Reglugerð (EB) nr. 285/2014 um tæknileg viðmið um áhrif áhrif og gildissvið samninga og til að koma í veg fyrir tilraunir til að fara í kringum gildissvið reglna
1612011 Reglugerð (EB) nr. 153/2013 um tæknileg viðmið um kröfur sem gerðar eru til miðlægra mótaðila
1612010 Reglugerð (EB) nr. 152/2013 um tæknileg viðmið um eiginfjárkröfur miðlægra mótaðila
1612009 Reglugerð (EB) nr. 151/2013 um afleiðuviðskipti og tæknileg viðmið um upplýsingar sem gera skal opinberar af afleiðuviðskiptaskrám og þau skilyrði sem uppfylla skal vegna söfnunar, samanburðar og aðgengis að gögnum
1612008 Reglugerð (EB) nr. 150/2013 um afleiðuviðskipti og tæknileg viðmið um upplýsingar sem fram skulu koma í umsókn um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá
1612007 Reglugerð (EB) nr. 149/2013 um tæknileg viðmið um óbeina stöðustofnun, stöðustofnunarskylduna, opinbera skráningu upplýsinga, aðgengi að viðskiptavettvöngum, ófjárhagslega mótaðila og áhættuvarnir fyrir OTC-afleiðusamninga sem ekki eru stöðustofnaðir í g
1611269 Sérstakur saksóknari. Skýrsla til Alþingis
1611264 Reglugerð (EB) nr. 148/2013 um form og tíðni tilkynninga til afleiðuviðskiptaskrár um afleiðuviðskipti.
1611263 Reglugerð (EB) nr. 1249/2012 um tæknileg viðmið um form og aðferð sem miðlægir mótaðilar skulu varðveita upplýsingar um viðskipti
1611262 Reglugerð (EB) nr. 1247/2012 um tæknileg viðmið um form og tíðni tilkynninga til afleiðuviðskiptaskrár um afleiðuviðskipti
1611261 Reglugerð (EB) nr. 1003/2013 um gjöld sem ESMA er heimilt að leggja á afleiðuviðskiptaskrár
1611260 Reglugerð (EB) nr. 1002/2013 um aðila sem undanþegnir eru gildisviði EMIR reglugerðar nr. 648/2012
1611259 Reglugerð (EB) nr. 1248/2012 um form umsóknar um skráningu sem afleiðuviðskiptaskrá
1611258 Reglugerð (EB) nr. 346/2013 um evrópska félagslega framtakssjóði
1611257 Reglugerð (EB) nr. 345/2013 um áhættufjármagnssjóði.
1611255 Reglugerð (ESB) nr. 876/2013 um tæknileg viðmið um ráð eftirlitsaðila vegna miðlægra mótaðila
1611247 Eignasala Landsbankans hf. 2010 - 2016. Skýrsla til Alþingis
1611027 Önnur mál
1611025 Önnur mál
1611024 Fundargerð
1611021 Önnur mál
1611020 Fundargerð
1611019 Önnur mál
1611018 Fundargerð
1611017 Önnur mál
1611016 Fundargerð
1611015 Önnur mál
1611014 Fundargerð
1611013 Önnur mál
1611012 Fundargerð
1611011 Önnur mál
1611010 Fundargerð
1611009 Önnur mál
1611008 Fundargerð
1611004 Vegagerðin Skipulag og samruni. Skýrsla til Alþingis
1610109 Tilskipun nr. 2014/61/ESB um innviði fjarskipta
1610108 Reglugerð nr. 1257/2013 (EB) um endurvinnslu skipa
1610051 Tilskipun nr. 2014/91/ESB - UCITS - stjórnsýslufyrirmæli um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum
1610040 Störf nefndarinnar
1610015 Málefni útlendinga
1610013 Tilskipun (ESB) nr. 2015/849 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
1610007 Tilskipun nr. 2013/36/ESB um stofnun og starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum
1610006 Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja
1609140 Sjúkraflug á Íslandi. Skýrsla um eftirfylgni
1609108 Undirbúningur fyrir haustfund ÖSE-þingsins í Skopje 29. september til 2. október 2016
1609095 Breyting á lögum um almennar íbúðir, nr. 52/2016 (staða stofnframlaga)
1609085 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 23. september
1609081 Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/403 frá 18. mars 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1071/2009 að því er varðar flokkun alvarlegra brota flutningsaðila (umferðaröryggi, flutningaöryggi)
1609078 Upplýsingafundur um skattlagningu kaupauka
1609076 Einkavæðing bankanna hin síðari
1609074 Þátttaka Íslandsdeildar á Norðurlandaráðsþingi í Kaupmannahöfn
1609073 Septemberfundir Norðurlandaráðs í Stokkhólmi
1609072 Tillaga að bréfi frá Íslandsdeildinni til skrifstofu Norðurlandaráðs um íslenska starfsmenn á sameiginlegri upplýsingadeild Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar
1609071 Tillaga landsdeilda Finnland og Íslands um íslensku og finnsku sem vinnutungumál hjá Norðurlandaráði
1609050 Kynning á skýrslu ráðgjafarfyrirtækisins McKinsey um Landspítalann
1609042 Heimsókn í velferðarráðuneytið
1609027 Stjórn fiskveiða
1609021 Skýrsla um tiltekna þætti í rekstri Isavia ohf.
1608078 Útboðsmál Vegagerðarinnar
1608077 Kynning á tillögum verkefnastjórnar rammaáætlunar
1608075 Jarðskjálftar við Kötlu
1608072 Sala á landi ríkisins í Skerjafirði
1608071 Staða sauðfjárbænda og verð afurða
1608070 Þeistareykjarlína 1 og Kröflulína 4
1608069 Meðferð mála í stjórnsýslunni
1608068 Endurskoðun á lögum um greiðsluaðlögun
1608067 Álit fjárlaganefndar vegna endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar á ríkisreikningi 2014.
1608052 Aflétting stjórnskipulegs fyrirvara
1608051 Málefni Sameinuðu þjóðanna
1608044 Málefni Reykjavíkurflugvallar
1608041 Fasteignaumsýsla ríkisins
1608037 Framvinda við úrvinnslu stöðugleikaeigna
1608036 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2015
1608035 Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarétt o.fl.)
1608029 Staða þingmannamála í nefndinni
1608021 Endurskoðun reglna um þinglega meðferð EES-mála
1608020 Gjaldeyrisútboð Seðlabanka 16. júní 2016
1608019 Undirbúningur fyrir ársfund Vestnorræna ráðsins í Qaqortoq á Grænlandi 20.-25. ágúst 2016.
1608013 Kynning á starfsemi Fjármálaráðs
1608012 Þátttaka á Fundi fólksins við Norræna húsið 2.-3. september
1608011 Þátttaka á fundi BSPC í Ríga 28. - 30. ágúst
1608010 Kosning varaformanns
1608008 Staða mála
1608006 Áform fjárfesta um uppbyggingu einkasjúkrahúss í Mosfellsbæ
1607031 Ástandið í Tyrklandi
1607021 Reglug 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og vottun losunar á koldíoxíði frá sjóflutningum
1607014 Skýrsla peningastefnunefndar 2016
1607008 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir
1607007 Brexit
1607006 Leiðtogafundur NATO í Varsjá 8.-9. júlí
1606146 Flutningur ríkisstarfsemi milli landshluta. Áhrifaþættir í vandasömu breytingaferli
1606119 Verktakagreiðslur hjá Fasteignaskrá. Skýrsla um eftirfylgni
1606118 Innkaupastefna ráðuneyta. Skýrsla um eftirfylgni
1606100 Ríkisreikningur fyrir árið 2015
1606097 Minnisblað frá velferðarráðuneytinu um læknismeðferð og ígræðslu plastbarka á Karolinska sjúkrahúsinu
1606057 Samráðsfundur
1606037 Eftirlit með lögreglu o.fl.
1606036 Heimsókn í Menntamálastofnun
1606033 Heimsókn í Sjávarklasann
1605156 Veiting ríkisborgararéttar.
1605133 Verkefnastaða nefndar
1605125 Frv. til laga um breyt. á lögum vegna samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga um stuðning við tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms
1605124 Tilskipun ESB nr. 2015/2302 um pakkaferðir og létta ferðapakka
1605118 Eftirlit Tryggingastofnunar með bótagreiðslum. Skýrsla um eftirfylgni.
1605100 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 3. júní 2016.
1605099 Málefni skuldara
1605098 Ályktun Alþingis frá 7. nóv. 2012 um rannsókn á einkavæðingu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf.
1605095 Upplýsingafundur.
1605094 Reglugerð (ESB) nr. 2016/679 um persónuvernd og gagnaöryggi
1605091 Umönnunargreiðslur Tryggingastofnunar
1605041 Lög um stjórn fiskveiða
1605032 Leiðtogafundur Norðurlanda og Bandaríkjanna.
1605018 Hádegisfundur með japanska sendiherranum.
1605017 Stuðningur við atvinnu- og byggðaþróun. Skýrsla um eftirfylgni
1605014 Heimsókn fjárlaganefndar til Listaháskóla Íslands
1605013 Heimsókn tékknesku fjárlaganefndarinnar til Íslands
1605005 Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna
1604226 Þjóðskrá Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1604205 Mótvægisaðgerðir vegna samdráttar þorskveiðiheimilda árið 2007. Skýrsla um eftirfylgni
1604204 Fjárhagsstaða framhaldsskóla
1604203 Skýrsla um einkavæðingu bankanna hin síðari.
1604192 Umboðsmaður Alþingis - tilkynning um meinbugi á lögum
1604191 Skipulag og úrræði í fangelsismálum. Skýrsla um eftirfylgni
1604190 Vinnueftirlit ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
1604189 Fjárhagsstaða framhaldsskóla
1604183 Fjármál Íbúðarlánasjóðs
1604182 Uppgjör tryggingafélaga
1604180 Fundur Sameiginlegu EES-nefndarinnar 29. apríl 2016
1604148 Heimsókn til Umhverfisstofnunar
1604142 Ársfundur ÖSE-þingsins í Tiblisi 1-5. júlí 2016.
1604141 Samráðsfundur Norður- og Eystrasaltslandanna innan þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu í Reykjavík 2-3. maí 2016.
1604122 Reglugerð nr. 910/2014/ESB um rafræn skilríki og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri markaði.
1604118 Önnur mál.
1604117 Aprílþing Evrópuráðsins 18.-22. apríl 2016.
1604116 Kjör varaformanns Íslandsdeildar
1604109 Aðgerðir gegn skattaskjólum
1604057 Þjónustusamningar við öldrunarheimili. Skýrsla um eftirfylgni
1604056 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2015
1604001 Aflandsfélög, hæfi ráðherra o.fl.
1603189 Ástand Mývatns.
1603181 Stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færni. Skýrsla um eftirfylgni
1603149 Staðan á loðnuveiðum.
1603148 Reglugerð um grásleppuveiðar.
1603133 Ferð nokkurra þingmanna utanríkismálanefndar til Japan.
1603125 Heimsókn til Héraðssaksóknara
1603123 Lög um opinber fjármál
1603117 Frumvarp nefndar um breyt. á raforkulögum
1603116 Málefni tónlistarskóla
1603113 Fundur Sameiginlegu EES-nefndarinnar 18. mars 2016
1603093 Málefni Hvalfjarðargangna
1603092 Samningamál SÁÁ. Skýrsla um eftirfylgni
1603084 Gjalddagar aðflutningsgjalda á gjaldfresti.
1603052 Frumvarp nefndar um tengingu við dreifikerfi raforku.
1603051 Meðhöndlun heimilisúrgangs. Skýrsla til Alþingis
1603047 Málefni tryggingafélaganna.
1603043 Reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Eftirfylgniskýrsla
1603037 Frumvarp nefndar um hitaveitur
1603034 Framkvæmd fjárlaga 2016
1603030 Eftirlit með hlutafélögum í eigu ríkisins 2016
1603015 Heimsókn þingmanna í höfuðstöðvar Atlantshafsbandalagsins.
1602152 Heimsókn í fangelsið á Hólmsheiði
1602151 Heimsókn til Þjóðskjalasafns Íslands
1602149 Búvörusamningar
1602145 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna (SRA). Skýrsla um eftirfylgni
1602140 Rannsókn kjörbréfs.
1602137 Umferðaröryggismál
1602118 Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga. Annað og þriðja þjónustustig. Skýrsla til Alþingis
1602111 Málefni heilsugæslunnar
1602110 Útboð á Herjólfi
1602103 Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins (ORRI) - Uppfærsla 2010
1602102 Innheimtumál ríkissjóðs
1602078 Stjórnstöð ferðamála.
1602065 Önnur mál.
1602064 Vetrarfundur ÖSE-þingsins í Vín 25-26. febrúar 2016.
1602063 Drög að ályktun fyrir ársfund ÖSE-þingsins í Tíblisi 1.-5. júlí 2016.
1602062 Þátttaka í kosningaeftirliti ÖSE-þingsins
1602061 Kjör varaformanns Íslandsdeildar
1602060 Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna.
1602031 Heiðarfjall í Langanesbyggð - barátta landeigenda við að fá mengandi úrgang frá ratsjárstöð bandaríska hersins fjarlægðan
1602027 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 96/2002, með síðari breytingum (úrskurðarnefnd og fjölgun nefndarmanna)
1602018 Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 14/2015.
1602017 Kynning á starfsemi GPO ehf. (Græn plast olía)
1602016 Öryggisstig Akureyrarflugvallar
1602012 Norrænn samráðsfundur 2. mars nk.
1602011 Vorþing IPU 19.-23. mars nk.
1602004 Dómsmál vegna tollkvóta
1601119 Drög að breytingum á byggingarreglugerð
1601112 Aflaregla í loðnu
1601098 Opinberar framkvæmdir, skilamat Framkvæmdasýslu ríkisins
1601097 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð á Eskifirði
1601096 Samningar ríkisins vegna sjúkrahótels í Ármúla. Skýrsla til Alþingis
1601094 Vaxtakostnaður vegna stofnunar Arion banka
1601091 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. febrúar 2016
1601082 Salan á Borgun
1601068 Önnur mál
1601067 Undirbúningur fundar sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB 9. febrúar nk.
1601063 Meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu, skýrsla nefndar innanríkisráðherra
1601062 Reglugerð (ESB) nr. 2015/2120 (TSM - Telecom Single Market)
1601060 Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum
1601045 Meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla skv. 5. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006.
1601040 Fjárveitingar til Fullorðinsfræðslu fatlaðs fólks. Skýrsla
1601039 Vestnorræn kvennaráðstefna.
1601038 Samstarf við Arctic Circle.
1601037 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Grindavík 28.-31. janúar 2016
1601036 Kjör varaformanns Íslandsdeildar.
1601035 Heimsókn til Íslandspóst
1601033 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins
1601031 Upptaka nýrra S-merktra lyfja
1601026 Eignarhald og sala á Landsbankanum hf.: Stöðuskýrsla varðandi fyrirhugaða sölumeðferð.
1601017 Frumvörp á sviði húsnæðismála og kjarasamningar.
1512154 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013, með síðari breytingum (reikningsár og frestun gildsitöku).
1512153 Framkvæmdaákvörðun nr. 2015/2398/ESB um skipaniðurrifsstöðvar
1512142 Framkvæmdaákvörðun nr. 2015/2119/ESB um niðurstöður fyrir bestu aðgengilegu tækni (BAT)
1512119 Upplýsingar um útlendingamál
1512091 Kynning sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á stöðu samninga um uppsjávarveiði.
1512085 Fjöldatakmarkanir á greiðsluþátttöku vegna lyfja.
1512080 Horfur í framleiðslu og vinnslu mjólkurafurða.
1512079 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11. desember 2015
1512054 Kynning á úttekt á íslensku heilbrigðiskerfi með sérstakri áherslu á stöðu heilsugæslunnar.
1511239 Þjónustusamningur ríkisins við Farice ehf. Skýrsla um eftirfylgni
1511234 Mál hjá velferðarnefnd
1511224 Heiðurslaun listamanna 2016
1511211 Þátttaka Íslands í atkvæðagreiðslu um ályktun um að banna kjarnorkuvopn í fyrstu nefnd Sameinuðu þjóðanna
1511210 Fundur utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins
1511209 Nemendafjöldi í framhaldsskólum.
1511204 Breytingartillaga við 3. mgr. 103. gr. a.
1511203 Loftslagsráðstefnan í París
1511202 Málefni Vaðlaheiðargangna
1511195 Tilskipun 2014/26/ESB um höfundarétt og leyfisveitingu fyrir netafnot tónlistar
1511194 Fjárhagsleg áhrif vegna breytinga á ákæruvaldinu v. laga nr. 47/2015.
1511189 Samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega aðstoð.
1511188 Sumardvalarheimili fyrir fatlað fólk.
1511167 Hryðjuverkin í París.
1511153 Tillögur Landssambands smábátaeigenda
1511152 Úthlutun byggðakvóta
1511151 Veiðigjöld
1511150 Önnur mál.
1511148 Kjör varaformanns.
1511147 Starf Vestnorræna ráðsins frá ársfundi í ágúst sl. til dagsins í dag.
1511146 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Grindavík 28. janúar til 1. febrúar 2016.
1511139 Kynning á þjóðhagsspá
1511131 Endurskoðun ríkisreiknings 2014. Skýrsla til Alþingis.
1511108 Rekstur og fjárhagsstaða Ábyrgðasjóðs launa. Skýrsla um eftirfylgni
1511064 Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki.
1511063 Heimsókn til Sjúkratrygginga Íslands.
1511037 Heimsókn til Íbúðalánasjóðs.
1511032 Upplýsingafundur með félagi rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði (FRÍSK).
1511031 Tilskipun 2014/60/ESB er varðar skil á menningarminjum
1511009 Eftirlit með skuldum og fjármagnskostnaði ríkisstofnana. Skýrsla um eftirfylgni
1511008 Ríkisábyrgðir og endurlán ríkissjóðs. Skýrsla til Alþingis
1510223 Kynning á breytingum á bifreiðum fyrir fatlað fólk og velferðartækni.
1510222 Aðbúnaður dýra
1510221 Slysavarnarmál sjómanna
1510220 Kynning ráðherra á undanþágum frá gjaldeyrishöftum sbr. 13.gr. o l. nr. 87/1992 um gjaldeyrismál.
1510159 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 30. október 2015
1510157 Sala fasteigna og skipa
1510155 Núverandi ógnir við borgaraleg réttindi kvenna.
1510139 Kynning á starfsemi Marine Stewardship Council (MSC).
1510138 Kynning á starfsemi Sjávarklasans.
1510137 Önnur mál.
1510136 Undirbúningur Norðurlandaráðsþings 2015.
1510134 Refsirammi í fíkniefnamálum.
1510129 Forvarnir vegna lífsstílssjúkdóma með sérstakri áherslu á sykursýki.
1510106 Sala hlutabréfa í Símanum
1510105 Ríksútvarpið, fjárhagsmálefni
1510087 Rannsókn sjóslysa
1510085 Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 106/2015 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara).
1510064 Fjárhagsmálefni Isavia
1510059 Staða Schengensamstarfsins og flóttamannavandinn í Evrópu.
1510054 Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1510052 Tilskipun 2014/34/ESB er varðar búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar á sprengihættustöðum
1510049 Flutningur á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga.
1510038 Tilskipun 2014/35/ESB um samræmingu laga aðildarríkjanna um markaðssetningu raffanga innan ákveðinna spennumarka
1510031 Tilskipun 2014/30/ESB um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsamhæfi
1510028 Lög um gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyriseftirlits
1510017 Samningar við ESB um viðskipti með landbúnaðarvörur
1510012 Starf velferðarnefndar í vetur
1510011 Kosning 1. varaformanns.
1510004 Önnur mál.
1510002 Landsnet hf. Hlutverk, eignarhald og áætlanir. Skýrsla til Alþingis
1509323 Stöðugleikaskilyrði, stöðugleikaskattur og afnám hafta
1509319 Skipun hæstaréttardómara.
1509298 Önnur mál.
1509297 Ársfundur í Stavanger 9.-12. október
1509281 Staða fangelsismála á Íslandi.
1509279 Ákvörðun Reykjavíkurborgar um að sniðganga ísraelskar vörur.
1509278 Verndar- og orkunýtingaráætlun skv. lögum nr. 48/2011
1509274 Rannsókn kjörbréfs
1509260 Gerð griðareglna og úttekt á úrræðum skattyfirvalda til að sporna gegn skattsvikum
1509257 Heimsókn forstjóra Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA).
1509256 Geislavirk spilliefni við Reykjanesvirkjun.
1509229 Öryggis- og varnarmálastefna Noregs.
1509228 Þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
1509220 Staðan í ferðamannamálum
1509218 Kosning 1. varaformanns
1509217 Heimsókn til Háskólans í Reykjavík
1509216 Þingmálaskrá félags- og húsnæðismálaráðherra
1509190 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014
1509181 Reglugerð (ESB) nr. 788/2014 - útfærsla á reglugerð (EB) nr. 391/2009 um skipaeftirlit
1509164 Kosning formanns
1509163 Fundur sameiginlegu EES nefndarinnar 25. september 2015
1509157 Tilskipun 2014/95/ESB um breytingu á tilskipun 2013/34/ESB er varðar ársreikninga
1509155 Önnur mál
1509154 Ályktun Birgittu Jónsdóttur
1509153 Haustþing 17.-21. október
1509152 Norrænn fundur 28. september
1509139 Heimsókn til Samgöngustofu.
1509135 Starfið framundan
1509134 Kosning 1. varaformanns
1509131 Málefni eldri borgara.
1509111 Heimsókn í Hús atvinnulífsins
1509056 Heimsókn til Háskóla Íslands
1509053 Kynning á þingmálaskrá fjármála- og efnahagsráðherra
1509052 Dvalarheimili aldraðra. Rekstur og starfsemi 2006-11. Skýrsla um eftirfylgni
1509049 Kosning 2. varaformanns.
1509046 Kosning 1. varaformanns.
1509045 Önnur mál
1509044 Fundargerð
1509035 Önnur mál
1509034 Fundargerð
1509032 Kynning á þingmálaskrá innanríkisráðherra.
1509031 Önnur mál
1509030 Fundargerð
1509029 Önnur mál
1509028 Fundargerð
1509027 Önnur mál
1509026 Fundargerð
1509025 Önnur mál
1509024 Fundargerð
1509023 Önnur mál
1509022 Fundargerð
1509014 Önnur mál
1509013 Fundargerð
1509011 Tilskipun 2014/40/ESB er varðar framleiðslu, kynningu og sölu á tóbaki og tengdum vörum
1509009 Tilskipun 2010/31/ESB er varðar orkunýtingu bygginga
1509007 Málefni flóttamanna á Íslandi.
1509004 Reglugerð (ESB) 2015/340 er varðar tæknikröfur og ferli tengd réttindum flugumferðarstjóra skv. reglugerð (ESB) nr. 216/2008
1508035 Staða dómsmála gegn TIF.
1508034 Málefni mjólkuriðnaðarins.
1508031 Opinberar framkvæmdir 2015-2017
1508011 Aðgerðir þjóðþinga til að minnast þess að sjötíu ár eru liðin frá kjarnorkuárásunum á Hiroshima og Nagasaki.
1508002 Viðskipti Íslands og Rússlands.
1508001 Ástandið í Miðausturlöndum.
1507042 Viðbrögð stjórnvalda vegna uppsagna heilbrigðisstarfsfólks og kjaramála heilbrigðisstétta
1507041 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2015 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara).
1507040 Uppbyggingarsjóður EES 2014-2019.
1507033 Skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis 2015
1507014 Greinargerð stjórnvalda til EFTA-dómstólsins í máli innstæðutryggingasjóða Bretlands og Hollands gegn TIF
1507013 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Færeyjum 10.-14. ágúst nk.
1506106 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 10. júlí 2015
1506102 Orri-Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. Undirbúningur og innleiðing. Skýrsla um eftirfylgni
1506101 Framkvæmd fjárlaga árið 2014
1506100 Fjármögnun Vaðlaheiðarganga
1506092 Rannsókn kjörbréfs.
1506072 Landhelgisgæsla Íslands. Verkefni erlendis. Skýrsla um eftirfylgni
1506070 Frumvarp nefndar um stjórn fiskveiða.
1506059 Tilskipanir 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB er varða opinber innkaup
1506054 Iðnaðaruppbygging
1506046 Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um ástand fiskistofna og aflahorfur fiskveiðiárið 2015/2016.
1506036 Reglugerð (EB) nr. 1069/2009 og reglugerð (ESB) nr. 142/2011 er varða aukaafurðir úr dýrum
1506027 Undirbúningur aðgerðaráætlunar um afnám fjármagnshafta
1506026 Ákvörðun örorku við 18 ára aldur
1506011 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 11.júní 2015
1506001 Uppbygging innviða á Bakka í Norðurþingi.
1505127 Áhrif verkfalls heilbrigðisstarfsmanna á öryggi sjúklinga og heilbrigðiskerfið
1505126 Heimsókn iðnaðar- og viðskiptaráðherra
1505113 Rannsókn kjörbréfs.
1505111 Tilskipun 2014/104/ESB er varðar skaðabótareglur á sviði samkeppnismála
1505106 Staða barnaverndarmála á Íslandi. Skýrsla til Alþingis
1505083 Icesave-málið
1505076 Náttúruminjasafn Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1505069 Efling tónlistarnáms
1505067 Norrænir styrkir og grasrótarsamtök.
1505054 Rekstur og starfsemi hjúkrunarheimila 2008-2010. Skýrsla um eftirfylgni
1505050 Skýrsla frá Sjávarklasanum.
1505046 Samtök norrænna slökkviliðsmanna.
1505045 Framseld reglugerð (ESB) 2015/208 til viðbótar reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar gerðarviðurkenningu dráttarvéla
1505026 Verksmiðja Silicor í Hvalafirði
1505025 Undirbúningur heimsóknar utanríkismálanefndar til Washington.
1505009 Verðlagsnefnd búvara og ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara. Skýrsla til Alþingis
1504121 Breyt. á lögum um útlendinga.
1504101 Upplýsingafundur - Málefni Iðnskólans í Hafnarfirði
1504100 Skil sérgreinalækna á upplýsingum til embættis landlæknis.
1504094 Útflutningsaðstoð og landkynning. Skýrsla um eftirfylgni
1504090 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 30. apríl 2015
1504085 Brennisteinsmengun frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjunum og áhrif á heilsu fólks.
1504084 Málefni ISAVIA.
1504083 Samgöngur til Vestmannaeyja - málefni Landeyjahafnar.
1504082 Aðgengismál fatlaðra.
1504080 Tilskipun um endurnot / endurnýtingu opinberra upplýsinga. 2013/37/Eu
1504078 Fjárfestingarbanki Asíu.
1504077 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2014
1504075 Upplýsingafundur.
1504070 Verkfall dýralækna.
1504069 Verkfall BHM, áhrif þess á heilbrigðiskerfið og öryggi sjúklinga
1504051 Meðferð trúnaðargagna í stjórnsýslunni "lekamálið" og embættisskyldur innanríkisráðherra.
1504044 Vindmyllugarðar.
1504043 Öryggis- og varnarmál á vettvangi NATO
1504042 Women deliver
1504041 Bílanefnd ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni
1504035 Upplýsingafundur - Heimild Skattrannsóknarstjóra til að nota öll gögn til endurákvörðunar skattskyldu, álitamál tengd kaupum á skattaskjólsgögnum.
1504034 Upplýsingafundur um málefni Sparisjóðs Vestmannaeyja.
1504031 Samningar um æskulýðsrannsóknir. Skýrsla
1503205 Reglugerð (ESB) nr. 1322/2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar dráttarvélar
1503204 Framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 1355/2014 er varðar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
1503203 Reglugerð (ESB) nr. 660/2014 er varðar flutning úrgangs
1503201 Rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands. Skýrsla til Alþingis
1503161 Heimilisofbeldi.
1503137 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir.
1503134 Ástand gatnakerfisins.
1503119 Málefni útlendinga.
1503116 Ríkissaksóknari. Skýrsla
1503105 Málefni útlendinga og innflytjenda á Íslandi. Skýrsla
1503094 Bréf utanríkisráðherra til ESB.
1503088 Störf nefndarinnar
1503087 Starfið framundan.
1503084 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 20. mars 2015
1503078 Upplýsingafundur um framkvæmd innheimtu námslána og ábyrgðir dánarbúa.
1503073 Varnartengd verkefni
1503065 Staða svína- og alifuglabænda.
1503063 Fýsileikaskýrsla.
1503062 Breytingar á sýslumanns- og lögregluembættum.
1503059 Samráðsfundur um velferðarmál.
1503056 Frumgreinakennsla íslenskra skóla. Skýrsla um eftirfylgni
1503042 Reglugerð (ESB) nr. 524/2013 er varðar lausn deilna í netviðskiptum neytenda
1503041 Tilskipun 2013/11/ESB er varðar lausn deilna í neytendamálum
1503040 Reglugerð ESB (ónúmeruð) til framkvæmdar á reglugerð (ESB) nr. 167/2013 er varðar dráttarvélar
1503038 Framseld reglugerð (ESB) 2015/96 er varðar umhverfisáhrif landbúnaðarökutækja
1503024 Tillögur um aðgerðir til að vinna bug á fátækt - Skýrsla Velferðarvaktarinnar.
1503023 Fundur norrænna fjárlaga- og eftirlitsnefnda
1503014 Þingmannamál - verkefnalisti
1503002 Staða mála í nefndinni
1502142 Breyting á lögum 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
1502141 Breyting á lögum um Fjármálastöðugleikaráð
1502134 Mat ríkislögreglustjóra á hættu af hryðjuverkum og öðrum stórfelldum árásum
1502120 Upplýsingafundur með Félagi kvenna í atvinnulífinu.
1502103 Fóðursjóður - Tilgangur og ávinningur. Eftirfylgniskýrsla
1502098 Starfið framundan
1502065 Upplýsingafundur.
1502064 Skattaskjólsgögn.
1502062 Kynning nýs innanríkisráðherra
1502054 Staða Íslands í loftslagsmálum.
1502053 Staða TISA-viðræðna.
1502049 Kynning á stöðu Íslands í loftslagsmálum
1502047 Norræna húsið
1502027 Ferðaþjónusta fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu.
1502023 ISIS og ástandið í Miðausturlöndum.
1502015 Þunn eiginfjármyndun.
1501120 Málefni Reykjavíkurflugvallar
1501119 Málefni stjórnar Úrvinnslusjóðs
1501118 Kynning nýs umhverfis- og auðlindaráðherra
1501114 Innleiðing safnalaga nr. 141/2011.
1501112 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 6. febrúar 2015
1501108 Heimsókn til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins
1501097 Frumvarp til laga um náttúruvernd.
1501085 12 ákvarðanir tengdar tilskipun 2010/75/ESB um losun mengunarefna í iðnaði
1501080 Álit umboðsmanns Alþingis vegna frumkvæðisathugunar hans á samskiptum innanríkisráðherra við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu.
1501078 Fyrirkomulag á umfjöllun um frumkvæðisathugun umboðsmanns Alþingis.
1501077 Eftirlit með B- og E-hluta fyrirtækjum
1501076 Framkvæmd fjárlaga 2015
1501075 Verkefni tengd almannatryggingum
1501069 Samningar ráðuneyta og stofnana þeirra. Skýrsla til Alþingis
1501065 Starfsemi Samkeppniseftirlitsins (Páll Gunnar Pálsson o.fl.).
1501064 Norrænn samráðsfundur.
1501063 Vorþing IPU í Hanio 28.mars til 2. apríl 2015.
1501050 Kosning 1. varaformanns.
1501030 Skipun í nefnd Vestnorræna ráðsins um málefni norðurslóða.
1501029 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins í Aasiaat á Grænlandi 31. janúar til 1. febrúar 2015.
1501028 Heimsókn til Landsnets - kynning á starfseminni.
1501022 Blaðamannastyrkir Norðurlandaráðs 2015
1501021 Janúarfundir Norðurlandaráðs 2015
1501011 Tilskipun 2014/99/ESB er varðar staðla fyrir gufugleypibúnað á eldsneytisstöðvum
1501005 Útboð og innkaup
1501003 Reglugerð (ESB) nr. 517/2014 er varðar flúoraðar gróðurhúsalofttegundir
1412098 Málefni Bankasýslu ríkisins
1412097 Mannauðsmál ríkisins - 2. Stefna stjórnvalda og staða mannauðsmála ríkisins. Skýrsla um eftirfylgni.
1412095 Tilnefning í nefnd Evrópuráðsþingsins um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og refsingu (CPT-nefndina).
1412090 Tilskipun 2013/55/ESB er varðar gagnkvæma viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi
1412088 Málefni Húsavíkurflugvallar
1412087 Flughlaðið á Akureyrarflugvelli
1412079 Breytingar á lögregluumdæmum.
1412077 Breyt. á lögum um gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur).
1412076 Frumvarp nefndar um breyt. á lögum um meðferð einkamála (flýtimeðferð).
1412064 Endurskoðun ríkisreiknings 2013. Skýrsla til Alþingis
1412063 Siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Skýrsla til Alþingis
1412062 Mannauðsmál ríkisins - 1. Starfslok ríkisstarfsmanna. Skýrsla um eftirfylgni
1412061 Staða námsráðgjafa við fangelsið á Litla Hrauni
1412056 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 12. desember 2014
1412048 Sala Landsbankans á hlutafé í Borgun.
1412041 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2013
1412038 Reglugerð (ESB) nr. 1177/2010 um réttindi farþega á sjó og skipgengum vatnaleiðum
1412035 Staða vinnu við afnám gjaldeyrishafta
1412034 Málefni sparisjóða.
1412022 Fjárhagsstaða Ríkisútvarpsins.
1412002 Staðgöngumæðrun
1411170 Heimsókn til umboðsmanns skuldara
1411160 Alþjóðlegir samningar um varnir gegn mengun sjávar frá skipum.
1411158 Erindi starfsmanna Fiskistofu vegna fyrirhugaðs flutnings stofnunarinnar.
1411152 Heimsókn til Bændasamtaka Íslands.
1411149 Heiðurslaun listamanna.
1411148 Reglugerð (ESB) nr. 1024/2012 er varðar upplýsingakerfi fyrir innri markaðinn
1411147 Dómur EFTA dómstólsins í máli nr. E-27/13
1411146 Frumvarp nefndar um framlengingu laga nr. 41/2013.
1411145 Fyrirkomulag næstu funda.
1411142 Myndlistaskólinn í Reykjavík.
1411138 Veiting ríkisborgararéttar.
1411129 Tvísköttunarsamningar Íslands
1411113 Kosning varaformanns.
1411110 Frv. til l. um breyt. á skipulagslögum, nr. 123/2010.
1411109 Heimsókn til ríkislögreglustjóra Björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð 14.
1411097 Framkvæmd sýslumanna við uppboð.
1411089 Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.
1411057 Störf peningastefnunefndar - Skýrsla frá 16. janúar 2015.
1411054 Stjórnskipuleg álitamál í tengslum við EES-mál.
1411046 Vinna við mat á umhverfisáhrifum vegna háspennulínu og vegar um Sprengisand
1411045 Ársfundur í Haag 21.-24. nóv. nk.
1411044 Kynning frá utanríkisráðuneytinu.
1411039 Staða smábátaútgerðar í Strandabyggð
1411035 Ráðgjafanefnd um opinberar eftirlitsreglur
1411030 Tillaga um að 2. dagskrárliður verði opinn fréttamönnum, sbr. 2. mgr. 19. gr. þingskapa.
1411029 Flugvöllur í Vatnsmýri.
1411027 Endurupptaka dómsmála.
1411026 Túlkaþjónusta
1411020 Rekstrarafkoma og fjárhagsstaða hjúkrunarheimila á árinu 2013, skýrsla
1411018 Vinna við afnám fjármagnshafta.
1410347 Reglugerð (ESB) nr. 3/2014 er varðar bifhjól
1410337 Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar teknar með skriflegum hætti í nóvember 2014
1410334 Lífeyrisskuldbindingar 2013
1410333 Samantekt á skipulagi lögreglu við mótmælin 2008-2011.
1410331 Yfirlýsing forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags Íslands í tengslum við gerð kjarasamninga lækna
1410329 Umgjörð leyfisskyldra lyfja - kynning á skýrslu.
1410327 Málefnasvið nefnda.
1410326 Rannsókn kjörbréfs
1410321 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum. Skýrsla um eftirfylgni
1410317 Fríverslunarsamningar Íslands
1410302 Reglugerð (ESB) nr. 911/2014 um fjármögnun aðgerða Siglingaöryggisstofnunar Evrópu
1410298 Heimsókn til Landsvirkjunar.
1410284 Þjónustusamningur Háholts við velferðarráðuneyti
1410282 Samskipti við Evrópuþingið
1410273 Árlegur samráðsfundur um stöðu löggæslumála í landinu
1410239 Landssamband smábátaeigenda
1410237 Verklag embættis sérstaks saksóknara við rannsókn mála
1410236 Um skyldur sérstaks saksóknara og héraðsdómara í tengslum við símahleranir, húsleitir o.fl.
1410235 Framkvæmd sýslumanna við uppboð
1410230 Heimsókn til Þjóðskrár Íslands
1410210 Greiðsluþátttökukerfi lyfja
1410209 Eftirlit með lyfjaávísunum og lyfjanotkun og sjálfstætt starfandi læknum
1410207 Lokun vefsíðu tengdri samtökunum Ríki Islam
1410147 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 24. október 2014
1410117 Staða Ríkisútvarpsins
1410077 Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar um fiskveiði.
1410060 Ferð umhverfis- og samgöngunefndar um Vestfirði.
1410052 Stjórn fiskveiða.
1410033 Staða Íbúðalánasjóðs 2014
1410030 Heimsókn í Umhverfisstofnun.
1410029 Ebóla.
1410017 Greinargerð um málefni Þorláksbúðar
1410015 Álit umboðsmanns barna vegna niðurfellingar máls tengd leikskólanum 101.
1410014 Álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 7851/2014: Almannatryggingar. Upphafstími bótaréttar og athugasemdir Tryggingastofnunar ríkisins og Öryrkjabandalags Íslands.
1410013 Kl. 9:45 Heimsókn til Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4.
1410011 Haustþing 11.-16. október nk. í Genf.
1410010 Norrænn samráðsfundur 8. október nk.
1410005 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir vegna Úkraínu
1410004 Heimsókn til Stúdentaráðs
1410002 Kynning á þingmálaskrá ráðherra
1410001 Heimsókn til Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu
1409319 Tilskipun 2014/52/ESB er varðar mat á umhverfisáhrifum tiltekinna framkvæmda
1409318 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2014 (aflétting stjórnskipulegs fyrirvara)
1409316 Reglugerð (ESB) nr. 901/2014 er varðar stjórnsýslukröfur fyrir samþykkt og eftirliti ákveðinna ökutækja
1409313 Lánasjóður íslenskra námsmanna. Lánshæfi náms og þróun útlána. Skýrsla um eftirfylgni
1409298 Stjórnarráðið. Skýrsla um eftirfylgni
1409289 Reglugerð (ESB) nr. 574/2014 um breytingu á viðauka III við reglugerð (ESB) nr. 305/2011 (markaðssetning byggingarvara)
1409288 Reglugerð (ESB) nr. 568/2014 um breytingu á V. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 305/2011 (mat á nothæfi byggingarvara)
1409279 Reglugerð (ESB) nr. 520/2012 er varðar skyldu markaðsleyfishafa lyfja til að halda úti grunnskjali lyfjagátarkerfis
1409277 Málefni Mjólkursamsölunnar
1409269 Eftirlitsnefnd írska þingsins (Assembly and Executive Review Committee)
1409266 Ferð umhverfis- og samgöngunefndar um Vestfirði.
1409252 Tilnefning í nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyntingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og refsingu (CPT-nefndina).
1409251 Októberþing Evrópuráðsþingsins 29. september til 3. október 2014.
1409219 Heimsókn í Vélsmiðju Hjalta í Hafnarfirði.
1409218 Þjónusta við fatlaða. Skýrsla um eftirfylgni
1409217 25 ára afmæli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.
1409215 Ferill EES-mála
1409214 Upplýsingafundur - símahleranir
1409213 Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána - ráðstöfun fjármuna með rafrænu skilríki.
1409212 Tilskipun 2014/49/ESB er varðar innlánatryggingakerfi
1409211 Vinna gegn fátækt
1409203 Þjónustusamningar Barnaverndarstofu og lok þeirra. Skýrsla um eftirfylgni
1409202 Innheimta opinberra gjalda. Skýrsla um eftirfylgni
1409189 Þingmálaskrá utanríkismálanefndar 144. þing
1409169 Formennskuáætlun Íslands í Norðurlandaráði 2015
1409168 Tilnefning til forseta og varaforseta Norðurlandaráðs 2015
1409167 Septemberfundir Norðurlandaráðs 2014
1409166 Störf í nefndum
1409165 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 25. september 2014
1409164 Eldgosið í Holuhrauni
1409138 Heimsókn til Trefja ehf.
1409136 Málefni smálánafyrirtækja
1409135 Heimsókn til Minjastofnunar Íslands.
1409134 Landgrunnsmál.
1409132 Tilskipun 2014/47/ESB um vegaskoðun ökutækja
1409131 Tilskipun 2014/28 um samhæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með sprengiefnum til almennra nota
1409130 Tilskipun 2014/58 um skráningarkerfi til að rekja skotelda frá framleiðanda til notanda
1409129 Reglugerð (ESB) nr. 361/2014 um stöðlun skjala sem fylgja fólksflutningum á vegum milli ríkja
1409124 Tilskipun 2011/76 um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum
1409123 Reglugerð (ESB) nr. 452/2014 um tæknikröfur og stjórnsýslumeðferð sem tengjast flugrekstri rekstraraðila í þriðja landi
1409122 Reglugerð (ESB) nr. 157/2014 um skilyrði fyrir aðgengilegri yfirlýsingu á vefnum um nothæfi fyrir byggingarvörur
1409121 Reglugerð (ESB) nr. 1062/2013 um framsetningu evrópsks tæknimats fyrir byggingarvörur
1409120 Reglugerð (ESB) nr. 210/2013 um samþykki spíruframleiðenda
1409109 Kjalvegur
1409108 Álag á ferðamannasvæði
1409103 Tilskipun 2013/14/EB um áhættumat lífeyrisjóða, verðbréfasjóða og fagfjárfestasjóða á fjárfestingu
1409051 Önnur mál
1409048 Ríkisreikningur 2013
1409028 Fundargerð
1409027 Fundargerð
1409026 Fundargerð
1409025 Fundargerð.
1409024 Fundargerð
1409022 Sameining heilbrigðisstofnana
1409021 Fundargerð.
1409020 Fundargerðir fjárlaganefndar á 144. þingi
1409019 Fundargerðir velferðarnefndar frá 144. þingi
1409014 Yfirlit um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið 2012, júlí 2014
1409012 Vinnumálastofnun. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
1409008 Kynning á þingmálaskrá dómsmálaráðherra.
1409007 Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
1409006 Málefni Lögregluskóla ríkisins.
1409003 Upplýsingafundur með Europol vegna tölvu- og netglæpa.
1409001 Fjarskiptamál á Vestfjörðum
1408052 Leiðtogafundur NATO
1408051 Þróunarsamvinna Íslands.
1408050 Heimsókn á Litla-Hraun, Sogn í Ölfusi og Hólmsheiði.
1408038 Ráðstefna CPAR í Whitehorse.
1408031 Ársfundur Vestnorræna ráðsins í Vestmannaeyjum 1.-4. september 2014.
1408005 Samskipti við Rússland og þvingunaraðgerðir.
1407024 Ástandið á Gaza
1407004 Álit umboðsmanns Alþingis í málum nr. 7021/2012 og 7400/2013, meinbugir á lögum o.fl.
1406051 Fjarskipti á sjó. Hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar um gervihnött.
1406050 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um úthlutanir forsætisráðuneytis af safnliðum fjárlagaárin 2012-2014
1406049 Starf stjórnarskrárnefndar
1406045 Framkvæmdasýsla ríkisins. Skýrsla
1406044 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 27. júní 2014.
1406033 Skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um ástand fiskistofna og aflahorfur fiskveiðiárið 2014/2015.
1406014 Samningar um símenntunarmiðstöðvar. Skýrsla
1406012 Opinber innkaup
1406002 Stjórnun og rekstur Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands. Eftirfylgniskýrsla
1405130 Framkvæmd og utanumhald rammasamninga. Eftirfylgni
1405125 Viðskipti heilbrigðisyfirvalda við Heimilislæknastöðina ehf. Eftirfylgni
1405121 Tilskipun 2009/72/EB er varðar innri raforkumarkað (þriðji orkupakkinn)
1405120 Tilskipun 2013/34/ESB er varðar ársreikninga.
1405119 Tilskipun 2009/14/EB er varðar innlánatryggingakerfi.
1405118 Tilskipun 2012/28/ESB er varðar munaðarlaus höfundarverk.
1405117 Tilskipun 2013/37/ESB er varðar endurnot opinberra upplýsinga.
1405116 Tilskipun 2010/75/ESB er varðar losun mengunarefna frá iðnaði.
1405115 Tilskipun 2012/19/ESB er varðar raf- og rafeindatækjaúrgang.
1405114 Reglugerð (ESB) 168/2013 er varðar bifhjól.
1405113 Pósttilskipunin 2008/6/EB.
1405112 Reglugerð (ESB) 167/2013 er varðar dráttarvélar.
1405084 Kynning á Landsbankabréfum
1405072 Heimsókn skólastjóra danska lögregluskólans
1405066 Hvítbók um umbætur í menntun.
1405056 Lög um gjaldeyrismál
1405049 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 16. maí 2014
1405046 Samtök evrópskra útvarpsstöðva
1405045 Álit umboðsmanns Alþingis í málum 7092/2012,7126/2012 og 7127/2012, meinbugir á lögum o.fl.
1405043 Umbætur í Norðurlandaráði
1405042 Helsingforssamningurinn
1405038 Kynning frá KPMG
1405036 Menntunarmál fanga
1405026 Vátryggingastarfsemi, 584. mál.
1405024 Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 666/2013 frá 8. júlí 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun ryksuga.
1405023 Reglugerð framkvæmdastjórnar (ESB) nr. 617/2013 frá 26. júní 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun tölva og netþjóna.
1405022 Framseld reglugerð (ESB) nr. 665/2013 frá 3. maí 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar ryksuga.
1405021 Frumvarp til laga um breyt. á lögum um stimpilgjald
1405015 Ákvörðun 2013/633/ESB, er varðar veitingu umhverfismerkis ESB fyrir raf- eða gasdrifnar varmadælur
1405014 Reglugerð (ESB) nr. 811/2013, er varðar orkumerkingar hitara fyrir rými
1405013 Reglugerð (ESB) nr. 801/2013, er varðar kröfur varðandi visthönnun raf- og rafeindatækja til heimilis- og skrifstofunota
1405012 Reglugerð (ESB) nr. 812/2013, er varðar orkumerkingar vatnshitara
1405011 Reglugerð (ESB) nr. 141/2003, er varðar Heilsufarsrannsókn Evrópusambandsins
1405010 Reglugerð (EB) nr. 80/2009, er varðar tölvufarskráningarkerfi
1405008 Bráðabirgðaákvæði í loftslagslög
1405006 Þingeftirlit með framkvæmdavaldinu í Danmörku, rannsóknarnefndir.
1405005 Breyting á lögum um vátryggingastarfsemi
1405004 Kynning á skýrslu um fátækt barna.
1404128 Undirbúningur fyrir júníþing Evrópuráðsþingsins 23.-27. júní 2014.
1404122 Þjónusta við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir.
1404102 Átaksverkefni um tannlækningar fyrir börn tekjulágra forráðamanna
1404101 Sjúkrahúsið á Akureyri. Skýrsla um eftirfylgni
1404098 Kynning á starfsemi Ríkiskaupa
1404084 Lækningaminjasafn Íslands
1404077 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna
1404070 Frumvarp um gagnageymd.
1404069 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2013
1404058 Skýrsla Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands um aðildarviðræður Íslands við ESB
1404054 Málefni Hljóðbókasafns Íslands
1404053 Menningarsamningar
1404048 Viðbrögð bandarískra stjórnvalda við hvalveiðum Íslendinga.
1404030 Frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE.
1404022 Aprílþing Evrópuráðsþingsins 7.-11. apríl 2014.
1403218 Þjóðleikhúsið. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
1403212 Tillaga til þingsályktunar um gerð sáttmála um stafræn mannréttindi.
1403211 Málefni Landbúnaðarháskóla Íslands.
1403210 Útvistun opinbera verkefna til Bændasamtaka Íslands. Skýrsla um eftirfylgni
1403209 Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða
1403200 Staða samgangna í Vestmannaeyjum.
1403199 Staðan í orkumálum.
1403198 Fundur sameiginlegur EES-nefndarinnar 4. apríl 2014
1403197 Málefni hjúkrunarheimila í Reykjavík.
1403190 Evrópumál og EES-mál.
1403189 Norræn framboð til setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
1403187 Eftirlit með B- og E-hluta fyrirtækjum
1403183 Alþjóðastarf Norðurlandaráðs
1403178 Opinberar heilbrigðistryggingar
1403162 Samgönguframkvæmdir. Ítrekuð eftirfylgniskýrsla
1403161 Sorpbrennslur með undanþágur frá tilskipun ESB. Skýrsla um eftirfylgni
1403103 Úthlutun styrkja úr Rannsóknarsjóði. Eftirfylgniskýrsla
1403095 Ferð velferðarnefndar í Eyjafjörð.
1403094 Samgönguáætlun.
1403090 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og eftirlit ríkisins. Skýrsla
1403073 Rafrænir gjaldmiðlar.
1403070 Minnisblað um trúnað í utanríkismálanefnd.
1403055 Undirbúningur f vorþing IPU í Genf 16.-20. mars
1403052 Samkeppnissjónarmið varðandi ýmis mál
1403050 Störf nefndarinnar
1403049 Kynning á vinnu við gerð krabbameinsáætlunar
1403044 Undirbúningur 8. fundar sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og ESB í Reykjavík 25. mars nk.
1403011 Heimsóknir erlendra gesta.
1403008 Félagsfræðilegar greiningar á áætlunarflugi innanlands.
1403007 Erindi frá Svifflugfélagi Íslands.
1403006 Heimsókn til Sambands íslenskra sveitarfélaga
1403005 Heimsókn til embættis sérstaks saksóknara.
1403003 Heimsókn á Veðurstofu Íslands
1403001 Löggjöf um verkefni umhverfisstofnunar. Eftirfylgni
1402142 Endurmenntun atvinnubílstjóra
1402141 Félagshagfræðilegar greiningar á áætlunarflugi innanlands
1402140 Verndun fornleifa og menningarminja
1402139 Gjaldskrárhækkanir á málefnasviði velferðarráðuneytisins
1402138 Fyrning uppgjörskrafna vegna ólögmætrar gengistryggingar
1402116 Rekstrarstaða og reiknilíkan framhaldsskóla
1402095 EES og stjórnarskráin
1402092 Norðurlandaráðsþing 2014
1402091 Fréttamannastyrkir Norðurlandaráðs 2014
1402081 Ástandið í Úkraínu.
1402060 Eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja.
1402054 Framkvæmd fjárlaga 2014
1402052 Aðgangur að fundargerðum utanríkismálanefndar
1402044 Verkefni nefndarinnar.
1402039 Vinnuhópur utanríkismálanefndar um EES-mál.
1402038 Tilskipun 2012/33/ESB (Brennisteinsinnihald skipaeldsneytis).
1402037 Reglugerð (ESB) nr. 1086/2011 (Salmonella í nýju alifuglakjöti).
1402036 Reglugerð (ESB) nr. 209/2013 (Örverufræðileg viðmið fyrir spírur).
1402034 Markaðssetning sjávarafurða.
1402029 Geðheilbrigðisþjónusta barna og ungmenna á Norðurlandi
1402016 Fulltrúar í stjórn Framkvæmdasjóðs aldraðra
1402015 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 14. febrúar 2014.
1401120 Heimsókn fjárlaganefndar til Kadeco
1401086 Staðan í sjávarútvegi.
1401079 Sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu
1401078 Erindi Víglundar Þorsteinssonar.
1401071 Flutningaskipið Just Mariiam
1401063 Heimsókn í Barnahús
1401056 Norðurál
1401054 Upplýsingaöflunarferð Péturs H. Blöndal til þýska þingsins
1401047 Verklok sjúkraflutningaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu
1401046 Málefni aldraðra á hjúkrunarheimilum.
1401045 Heimsókn til ÁTVR.
1401044 Bankaskattur, frískuldamark.
1401028 Janúarþing Evrópuráðsþingsins 27.-31. janúar 2014.
1401027 Kosning varaformanns.
1401026 Önnur mál.
1401022 Eftirfylgni tilmæla Norðurlandaráðs
1401021 Janúarfundir Norðurlandaráðs 2014
1401020 Formennskuáætlun Sviþjóðar í Norðurlandaráði 2014
1401018 Verðhækkanir og samningar aðila á vinnumarkaði.
1401016 Norðlingaölduveita.
1401014 Jafningjaúttekt á vinnubrögðum Ríkisendurskoðunar við fjárhagsendurskoðun
1401012 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Ferðamálastofu.
1312094 Áform um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003
1312093 Framkvæmd fjárlaga janúar-september 2013
1312080 Ríkisborgararéttur.
1312079 Keilir ehf. Ríkisframlög og árangur (2010) Skýrsla um eftirfylgni.
1312074 Verkefni ársins 2014 - upplýsingafundur.
1312057 Hönnunarmiðstöð Íslands - Kynning (óstaðfest).
1312056 Heiðurslaun listamanna.
1312055 Tillaga til þingsályktunar um aðgerðaáætlun vegna íslensku í stafrænum heimi.
1312046 Heimsókn til landlæknis.
1312043 Varðveisla gagna.
1312039 Málefni Menntaskólans í Reykjavík
1312032 Heimsókn í Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, Grensásvegi 9.
1312022 Reglugerð (EB) nr. 1073/2009 um flutninga með hópbifreiðum milli landa (12 daga reglan).
1312021 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 13. desember 2013.
1312020 Beiðni Alþjóðabankans o.fl. um að stofna Ice Circle á Íslandi.
1312019 PISA könnunin.
1312017 Ákvörðun um að hafa 3. dagskrárlið opinn fjölmiðlum frá kl. 9:05 til kl. 11:15.
1312015 Persónuupplýsingar hjá fjarskiptafyrirtækjum.
1312013 Vinnueftirlit ríkisins. Skýrsla um ítrekaða eftirfylgni
1312012 Svifflugfélag Íslands
1312011 Önnur mál.
1312010 Þemaráðstefna Vestnorræna ráðsins 20.-24. Janúar 2014 í Sandey í Færeyjum - kynning og undirbúningur.
1312009 Þátttaka formanns Vestnorræna ráðsins á fundi Norðurlandaráðsþings, þingmannaráðstefnu Norðlægu víddarinnar og fundi Vestnorræna ráðsins með sendinefnd Evrópuþingsins - stutt frásögn.
1312001 Staða mála.
1311183 Kynning frá Hagstofunni.
1311176 Breyting á lögum um velferð dýra.
1311169 Málefni Ríkisútvarpsins.
1311156 Erindi frá Hagsmunasamtökum heimilanna.
1311155 Kynning á reiknilíkani heilbrigðisstofnana.
1311153 Formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni 2014
1311152 Fjárhagsleg samskipti við sveitarfélög
1311151 Fjárhagsstaða og framtíðarsýn
1311150 Frv. til l. um breytingu á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með rafföngum sem ekkki eru varanlega tengt mannvirkjum til Mannvirkjastofnunar
1311148 Norðurlandaráðsþing 2013
1311147 Hugmyndir um breyt. á l. um skyldutryggingu lífeyrisréttinda o.fl.
1311143 Samgöngumál Seyðisfjarðar
1311142 Efni úr Vaðlaheiðargöngum
1311128 Heimsókn í Náttúrufræðistofnun Íslands.
1311117 Úranvinnsla Grænlendinga.
1311116 Málefni Mænuskaðastofnunar Íslands.
1311103 Frumvarp til laga um breyt. á dómstólalögum
1311102 Fjarskiptasjóður
1311100 Súrnun sjávar - fræðslufundur.
1311089 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, lög nr. 40/2013
1311088 Jarðstrengir
1311085 Stærðarmörk smábáta.
1311083 Matvælastofnun. Skýrsla
1311081 Opinn fundur um störf peningastefnunefndar.
1311067 Kynning ályktana 58. Fjórðungsþings Vestfirðinga.
1311065 22. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.
1311054 Heimsókn til Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði, Bitruhálsi 1, Reykjavík.
1311051 Þjóðhagsáætlun 2014
1311040 Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna (NSA) og samskipti við hana.
1311039 Staðlar um reikningsskil
1311037 Skipasmíði - kynning á starfsemi Álasunds ehf.
1311028 Innkaupastefna ráðuneyta (2010), skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirfylgni
1311025 Yfirlit fríverslunarsamninga Íslands
1311021 Heimsókn nefndarinnar í Þjóðskjalasafn Íslands
1311019 Framkvæmd fjárlaga janúar-júní 2013
1311013 Heimsókn fulltrúa NAV og TR.
1310289 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. nóvember 2013.
1310268 Dómur Evrópudómstólsins í máli C-431/11
1310253 Samningamál SÁÁ. Skýrsla til Alþingis
1310252 Viðlagatrygging Íslands. Skýrsla
1310251 Kostnaður, skilvirkni og gæði háskólakennslu - 2007. Ítrekuð eftirfylgniskýrsla
1310241 Önnur mál.
1310240 Undirbúningur fundar þingmannanefndar EES 27.-29. október.
1310239 Kosning varaformanns.
1310236 Almenningssamgöngur
1310235 Reglugerð (ESB) nr. 734/2013 er varðar eftirlit með ríkisaðstoð
1310220 Endurskoðun þingskapa.
1310203 Endurskoðun ríkisreiknings 2012
1310201 Rekstur og fjárhagsstaða Vísindagarða
1310199 Önnur mál.
1310198 Vinnunefnd þingflokka um endurskoðun þingskapa.
1310195 Áform um kvótasetningu á rækju.
1310194 Nýafstaðin vertíð í makríl- og strandveiðum.
1310186 Fjármálastöðugleiki o.fl.
1310165 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2012
1310152 Heimsókn til almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra
1310130 Beiðni um skýrslu frá forsætisráðherra um rétt allra til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur innan stjórnsýslunnar.
1310118 Stuðningur við atvinnu- og byggðaþróun (2010). Skýrsla um eftirfylgni
1310115 Stúdentaráð Háskóla Íslands.
1310113 Kynning á þingmálaskrá umhverfis- og auðlindaráðherra.
1310069 Málefni Landspítalans
1310045 Þingmálaskrá 143. löggjafarþings 2013-2014
1310044 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 24. sept. 2013 (hrd. 553/2013).
1310037 Fundargerð
1310036 Fundargerð
1310035 Fundargerðir
1310029 Fundargerðir Íslandsdeildar Norðurlandaráðs
1310024 Fundargerð
1310023 Fundargerð.
1310022 Fundargerðir
1310017 Önnur mál
1310016 Fundargerðir fjárlaganefndar á 143. þingi
1310015 Starfsemi og áætlun bankasýslunnar
1310012 Haustþing IPU í Genf 7.-9. okt.
1310011 Norrænn undirbúningsfundur.
1310009 Kynning á EES-málum
1310008 Kynning á þingmálaskrá
1310006 Kynning þingmála iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
1310005 ESB-gerðir um innri fjármálamarkaðinn.
1310004 Meðferð EES-mála.
1309156 Stjórnsýsluhindranir á Norðurlöndum.
1309153 Heimsókn til Fjármálaeftirlitsins.
1309150 Reglugerð (ESB) nr. 1203/2012 er varðar reikiþjónustu fjarskiptafyrirtækja
1309146 Löggæsluáætlun.
1309142 Önnur mál.
1309141 Haustfundur Evrópuráðsþingsins
1309139 Fundargerð
1309138 Kynning á almannatryggingakerfinu.
1309137 Kynning á þinglegri meðferð EES-mála
1309136 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 4. október 2013
1309133 Aðgerðaráætlun lyflækningasviðs Landspítala Háskólasjúkrahúss, kynning.
1309127 Flutningskerfi raforku.
1309124 Heimsókn til Samtaka fjármálafyrirtækja.
1309123 Heimsókn fjárlaganefndar til Ríkisendurskoðunar, Hagstofu Íslands og Fjársýslu ríkisins
1309120 Kjör 2. varaformanns
1309116 Vorþingfundur Norðurlandaráðs 2014
1309115 Norðurlandaráðsþing.
1309113 Ríkisreikningur 2012
1309112 Heimsókn umhverfis- og samgöngunefndar á Akureyri og í Mývatnssveit 19. og 20. september 2013.
1309107 Heimsókn fjárlaganefndar til ríkisstofnana á Akureyri
1309099 Staða rammaáætlunar.
1309095 Skrá yfir B-, C-, D- og E-hluta fyrirtæki og stofnanir 2012
1309092 Kynning á lögum á heilbrigðissviði.
1309091 Heimsókn á Landspítalann. Mæting kl. 10:15 á Eiríksgötu 5, 4. hæð.
1309090 Reglugerð ESB nr 391/2009 - eftirlit með skipum
1309089 Viðurkenning lyfseðla
1309088 Merking og rekjanleiki sprengiefna
1309087 Markaðssetning og notkun efna til sprengiefnagerðar
1309086 Tilskipun 2012/35/ESB - lágmarksþjálfun sjómanna
1309085 Ákvörðun nr. 243/2012/ESB er varðar skipulag tíðnirófsins
1309083 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um lyf fyrir börn
1309081 Eftirlitskerfi ESB með fjármálamörkuðum
1309075 Önnur mál.
1309074 Haustþing í Genf 7.-9. okt. nk.
1309073 Norrænn samráðsfundur í Stokkhólmi 26. sept. nk.
1309064 Önnur mál.
1309063 Fundur þingmannanefndar í Murmansk 19. sept. 2013.
1309061 Skýrsla um Þjóðskrá Íslands.
1309051 Önnur mál.
1309050 Opinbert norrænt samstarf.
1309049 Septemberfundir Norðurlandaráðs.
1309048 Norræna eldfjallasetrið.
1309047 Önnur mál.
1309033 Kynning á vinnumarkaðsmálum.
1309032 Skýrsla um eftirfylgni: Skipulag og úrræði í fangelsismálum (2010)
1309015 Frumvarp nefndarinnar um breyt. á lögum um almannatryggingar.
1309012 Heimsókn til Ríkisendurskoðunar
1309011 Fjárhagsstaða Íbúðalánasjóðs
1309010 Starf fjárlaganefndar og skipan vinnuhóps
1309009 Heimsókn í Seðlabanka Íslands.
1309007 Ábending umboðsmanns Alþingis um tilmæli stjórnvalda.
1309005 Sjúkraflug á Íslandi, skýrsla Ríkisendurskoðunar
1309001 Skýrsla peningastefnunefndar 2013, síðari hluti.
1308055 Staða mála í Sýrlandi.
1308054 Heimsókn til Ríkisskattstjóra.
1308053 Heimsókn til Útlendingastofnunar.
1308052 Heimsókn á Leifsstöð
1308051 Álitsgerð um bindandi áhrif þingsályktana.
1308050 Heimsóknir.
1308034 Skýrsla RE um rekstur og stjórnskipulag Vatnajökulsþjóðgarðs
1308032 IPA-styrkir.
1308031 Staða mála í Egyptalandi.
1308030 Heimsókn til umboðsmanns Alþingis.
1308029 Umboðsmaður Alþingis - kynning á embættinu.
1308028 Reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni, skýrsla Ríkisendurskoðunar
1308025 Vinna nefndarinnar framundan.
1308020 Yfirlit RE um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið 2011
1308019 Framkvæmd fjárlaga janúar-desember 2012
1307029 Evrópumál.
1307018 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.
1307016 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um eftirlit Tryggingastofnunar með bótagreiðslum (febr. 2013).
1306212 Fundargerðir
1306211 Málefni Dróma hf.
1306208 Tillaga um að 3. dagskrárliður verði opinn fréttamönnum sbr. 2. mgr. 19. gr. þingskapa.
1306194 Heimsókn til Öryrkjabandalags Íslands
1306192 Kynning frá OECD
1306181 Fundargerð
1306175 Alþjóðlegar þvingunaraðgerðir gagnvart hryðjuverkasamtökum.
1306173 Önnur mál.
1306172 Undirbúningur fyrir fund sameiginlegrar þingmannanefndar Íslands og Evrópusambandsins 27. júní nk.
1306171 Kosning formanns og varaformanns.
1306168 Frestun gildistöku nýrra laga um neytendalán.
1306161 Umfjöllun um skýrslur Ríkisendurskoðunar
1306154 Störf nefndarinnar.
1306151 Heimboð
1306150 Kynning á nefndarstarfi.
1306148 Lög nr. 33/2013 um neytendalán.
1306139 Staða makrílmálsins
1306129 Krónueignir erlendra aðila, gjaldeyrisstaða, fjármagnsflæði úr landi og lausnir.
1306119 Þingleg meðferð EES-mála
1306118 Staða mála í Tyrklandi.
1306113 Fjárhagsstaða LSR og lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs
1306112 Staða og horfur í ríkisfjármálum
1306111 Kynjuð fjárlagagerð, kynning
1306110 Kynning á starfsemi Ríkisendurskoðunar
1306109 Kynning á nefndarstörfum.
1306107 Kynning á starfi nefndarinnar.
1306104 Fundargerð
1306094 Staða Hellisheiðarvirkjunar.
1306093 Kynning á fundagátt.
1306092 Fundagátt.
1306091 Staða Hellisheiðarvirkjunar.
1306088 Minnisblað um hlutverk og störf efnahags- og viðskiptanefndar.
1306076 Alþjóðastarf utanríkismálanefndar.
1306075 Fundur sameiginlegu EES-nefndarinnar 14. júní 2013.
1306074 Kynning á starfi fjárlaganefndar
1306072 Önnur mál
1306070 Önnur mál
1306069 Fundargerð síðasta fundar
1306068 Önnur mál
1306067 Fundargerðir.
1306066 Önnur mál
1306065 Fundargerðir
1306064 Önnur mál
1306063 Fundargerðir fjárlaganefndar á 142. þingi
1306062 Önnur mál.
1306061 Önnur mál
1306060 Fundargerð.
1306058 Fundagátt.
1306055 Önnur mál
1306054 Fundargerðir
1306053 Skýrsla um nytjastofna sjávar 2012/2013 og aflahorfur 2013/2014.
1305097 Þjónustusamningar við öldrunarheimili. Ábending frá Ríkisendurskoðun
1305080 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um verkefni fyrrum Varnarmálastofnunar
1304068 Stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færni, skýrsla Ríkisendurskoðunar.
1304067 Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2012
1304030 Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins(ORRI) - Uppfærsla 2010
1303161 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna
1302066 Síld í Kolgrafarfirði.
1302015 Frv. til laga um opinber fjármál
1212078 Skýrsla um atvinnutengda starfsendurhæfingu
1211268 Endurskoðun ríkisreiknings 2011
1211256 Skýrsla um endurskoðun ríkisreiknings 2011
1211228 Skýrsla um þjónustusamning ríkisins við Farice ehf.
1211125 Skýrsla um eftirlit með skuldum og fjármagnskostnaði ríkisstofnana.
1210359 Orri - Fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins Undirbúningur og innleiðing
1210323 Heilbrigðisþjónusta yfir landamæri
1210317 Reglugerð ESB nr 181/2011 - jöfnun á réttindum farþega
1210113 Sértekjur A-hluta. Skýrsla til Alþingis
1210112 Eftirlit með innheimtu sekta og sakarkostnaðar. Skýrsla um eftirfylgni
1209021 Heilbrigðisstofnun Austurlands (2009), skýrsla um eftirfylgni
1206082 Skýrsla um rekstur og fjárhagsstöðu Ábyrgðasjóðs launa
1206005 Skýrsla um frumgreinakennslu íslenskra skóla.
1205057 Breyting á lögum um markaðar tekjur
1205006 Skýrsla um eftirfylgni: Útflutningsaðstoð og landkynning.
1204034 Staða Farice ehf.
1204033 Skýrsla um rannsóknarframlög til háskóla.
1203126 Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands
1203107 Varðveisla fjarskiptaupplýsinga 2006/24/EB
1203067 Þrautavaralán til Kaupþings
1202174 Lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs
1201128 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Náttúruminjasafn Íslands.
1111196 Endurskoðun ríkisreiknings 2010
1111148 Mat á samfélagslegum áhrifum efnahagshrunsins
Endurskoðun þingskapalaga