Önnur mál

(önnur mál nefnda)

 • 75. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 22.08.2016
  Önnur mál:
  Lagt var fram bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins dags. 18. ágúst 2016 um framvindu við úrvinnslu stöðugleikaeigna. Einnig voru lögð fram drög að áliti fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2014.

 • 68. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 01.06.2016
  Önnur mál:
  Rætt um þá vinnu sem framundan er.

 • 66. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 30.05.2016
  Önnur mál:
  Formaður skýrði frá því að líklegt væri að boðaður yrði fundur í nefndinni síðar í dag til að afgreiða til annarrar umræðu 763. mál., heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyjaferju.

 • 65. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 27.05.2016
  Önnur mál:
  Lögð voru fram drög að nefndaráliti um frum­varp til laga um heim­ild til útboðs vegna nýrr­ar Vest­manna­eyja­ferju. Jafnframt var rætt um mismun á þeim fjárheimildum sem eru til staðar í tillögu til þingsályktunar um ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2017-2021 og til­lögu til þingsálykt­un­ar um fjög­urra ára sam­göng­uáætl­un fyr­ir árin 2015-2018 vegna framkvæmda í samgöngumálum á yfirstandandi ári.

 • 64. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 25.05.2016
  Önnur mál:
  Rætt var um þá vinnu sem framundan er í störfum nefndarinnar.

 • 57. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 04.05.2016
  Önnur mál:
  Rætt var um dagskrá næstu funda.

 • 56. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 02.05.2016
  Önnur mál:
  Rætt var um þá vinnu sem framundan er í maí.

 • 53. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 20.04.2016
  Önnur mál:
  Fleiri mál voru ekki á dagskrá.

 • 49. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 14.03.2016
  Önnur mál:
  Fjallað var um vinnuna framundan. Ákveðið var að fjalla um tryggingafélögin á fundi um eftirlit með framkvæmd fjárlaga eftir páska. Þá var ákveðið að kalla eftir svörum frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um framkvæmd gildandi búvörusamninga.

 • 46. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 07.03.2016
  Önnur mál:
  Oddný G. Harðardóttir lagði fram fyrir hönd minni hlutans beiðni um að haldinn yrði fundur um ný reikningsskil tryggingafélaga og áhrif þeirra á ríkissjóð. Þá lagði hún fram tillögu að gestalista. Formaður lagði til að nefndaritara yrði falið að kanna hvort efnahags- og viðskiptanefnd vildi halda sameiginlegan fund með fjárlaganefnd um málið og var það samþykkt.


 • 45. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 04.03.2016
  Önnur mál:
  Rætt var um innheimtu sekta og sakarkostnaðar en Ríkisendurskoðun og Sýslumaður Norðurlands vestra hafa bent nefndinni á að innheimtumaður hefur ekki nógu góð innheimtuúrræði og því þarf að afskrifa verulegan hluta álagðra sekta og sakarkostnaðar ár hvert. Þá var rætt um ábendingar þjóðskjalavarðar og starfsmanna hans sem fram komu í heimsókn nefndarinnar til safnsins í gær um að framundan er verulegur kostnaður við að byggja upp safnið og skrá þau skjöl sem eru á leið til safnsins næstu árin.

 • 33. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 17.12.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem fram undan er.

 • 30. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 09.12.2015
  Önnur mál:
  Ákveðið var að fundur fjárlaganefndar í kvöldverðarhléi yrði opinn fundur.

 • 28. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 02.12.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem fram undan er.

 • 26. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 25.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt um vinnuna sem er fram undan við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2016 og fjáraukalaga fyrir árið 2015.

 • 24. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 18.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna fram undan.

 • 23. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 16.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna fram undan.

 • 22. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 13.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt um þau verkefni sem fram undan eru.

 • 18. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 09.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem fram undan er við vinnslu frumvarps um opinber fjármál.

 • 15. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 02.11.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna fram undan.

 • 14. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 29.10.2015
  Önnur mál:
  Ákveðið var að fella niður fund nefndarinnar sem halda átti 30. október vegna útfarar Guðbjarts Hannessonar alþingismanns.

 • 12. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 19.10.2015
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna fram undan.

 • 10. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 14.10.2015
  Önnur mál:
  Lögð var fram og rædd umsögn fjárlaganefndar til velferðarnefndar um frumvarp til laga um byggingarsjóð Landspítala. Umsögnin var afgreidd úr nefndinni með atkvæðum meiri hluta en hann skipa: Vigdís Hauksdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Valgerður Gunnarsdóttir, Haraldur Benediktsson, Páll Jóhann Pálsson og Ásmundur Einar Daðason. Oddný G. Harðardóttir vakti athygli á því að minni hlutinn myndi hugsanlega skila séráliti.
  Guðlaugur Þór Þórðarson óskaði eftir að Bankasýsla ríkisins kæmi fljótlega til fundar við nefndina vegna sölu Arion banka á hlutafé í Símanum hf. Var það samþykkt.
  Formaður lagði fram spurningar sem samþykkt var að senda Isavia ohf.
  Lagt var fram og rætt var álit fjárlaganefndar á skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings fyrir árið 2013. Álitið var afgreitt að nýju úr fjárlaganefnd lítillega breytt með samþykki allra viðstaddra.
  Ásmundur Einar Daðason lagði til að haldinn yrði fundur í nefndinni um þróun byggðamála í landinu. Var það samþykkt.
  Þá var rætt um þau verkefni sem framundan eru.

 • 8. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 07.10.2015
  Önnur mál:
  Oddný vakti athygli á beiðni minni hluta um að fundi með Isavia sem halda á 9. október n.k. yrði frestað. Formaður féllst ekki á beiðnina og lagði minni hlutinn þá fram eftirfarandi bókun:
  „Fjórir fulltrúar í fjárlaganefnd hafa óskað ítrekað eftir breytingum á dagskrá fundar nefndarinnar sem halda á föstudaginn 9. október. Gert er ráð fyrir að fulltrúar Isavia komi þá til fundar við fjárlaganefnd til að ræða verkefni félagsins, m.a. innanlandsflug. Fulltrúar fjárlaganefndar sem óskað hafa eftir breytingu á dagskrá eru landsbyggðarþingmenn og vilja ræða stefnu og skyldur Isavia og þjónustu við byggðir landsins. Enginn varamaður getur komið í stað þriggja fulltrúa úr Norðausturkjördæmi þar sem allir þingmenn þess kjördæmis verða á aðalfundi Eyþings á sama tíma. Undirritaðar skilja þingskaparlög með þeim hætti að forystu fjárlaganefndar sé ekki heimilt að hunsa óskir fjögurra af níu nefndarmanna um breytingar á dagskrá funda nefndarinnar.
  Oddný Harðardóttir
  Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
  Brynhildur Pétursdóttir“
  Formaður fjárlaganefndar bókar eftirfarandi:
  „Fundur með Isavia verður föstudaginn 9. okt. kl. 14:00 eins og ráðgert hefur verið. Ég hef farið yfir það á fundum fjárlaganefndar að föstudagar verið meira og minna undirlagðir fyrir störf nefndarinnar fram að jólaleyfi þingsins.
  Tími fyrir störf nefnda hefur verið skorinn niður, bæði af skrifstofu þingsins og eins af formanni nefndarinnar í nafni samvinnu. Er nú svo komið að fjárlaganefnd hefur ekki nema 4,5 klst. í nefndarstarf á viku í stað 8 klst. á síðasta kjörtímabili. Það er viðurkennt innan þingsins að fjárlaganefnd fundi utan skipulagðs fundartíma á haustin.
  Mikið skipulag liggur að baki nefndarfundum í fjárlaganefnd þegar gestakomur eru og því ekki hægt að leggja það á starfsmenn nefndarinnar né gesti að verið sé að hringla með fundartíma.
  Vigdís Hauksdóttir.“

 • 1. fundur fjár­laga­nefndar á 145. þingi, þann 14.09.2015
  Önnur mál:
  Rætt um vinnuna sem er fram undan.