Önnur mál

(önnur mál nefnda)

 • 82. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 04.09.2019
  Önnur mál:
  Fjallað var um tillögu frá Birni Leví um að fundir nefndarinnar yrðu opnir fjölmiðlum. Afgreiðslu málsins var frestað. Þá var rætt um næstu gestakomur.

 • 80. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 29.08.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um fyrirkomulag á frekari vinnu nefndarinnar við áhættuþætti í rekstri ríkisins. Einnig var rætt um minnisblöð sem ráðuneytin eru með í vinnslu fyrir nefndina.

 • 76. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 12.06.2019
  Önnur mál:
  Fundargerð 75. fundar var samþykkt.

 • 71. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 04.06.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem framundan er.

 • 64. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 15.05.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem framundan er við afgreiðslu fjármálaáætlunar.

 • 63. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 13.05.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem framundan er.

 • 61. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 09.05.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um stöðu fyrirspurna sem ráðuneytin eru með í vinnslu fyrir nefndina.

 • 60. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 08.05.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um stöðu mála í nefndinni.

 • 59. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 06.05.2019
  Önnur mál:
  Formaður tilkynnti að nefndinni hefði borist bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar þar sem lagt væri til að Ágúst Ólafur Ágústsson segði sig frá starfi 2. varaformanns fjárlaganefndar. Gerð var tillaga um að Inga Sæland tæki við starfinu og var það samþykkt með atkvæðum allra viðstaddra en Þorsteinn Sæmundsson sat hjá við afgreiðslu málsins. Lagt var fram yfirlit yfir fyrirspurnir sem ráðuneytin eru með í vinnslu fyrir nefndina.

 • 58. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 29.04.2019
  Önnur mál:
  Ákveðið var að senda mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem og Vegagerðinni beiðni um minnisblöð.

 • 53. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 01.04.2019
  Önnur mál:
  Engin önnur mál.

 • 49. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 20.03.2019
  Önnur mál:
  Formaður kynnti dagskrá fundar með sendinefnd baskneska þingsins sem fram fer í hádeginu á morgun. Þá fór hann yfir drög að vinnuáætlun við fjármálaáætlun 2020-2024 en þingsályktunin verður lögð fyrir Alþingi í næstu viku. Samþykkt var samhljóða að heimila formanni og framsögumanni að leita eftir utanaðkomandi sérfræðiþjónustu til að vinna tilteknar greiningar og álitsgerð vegna vinnu við ríkisreikning 2017.

 • 48. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 14.03.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um fyrirkomulag á vinnu við fjármálaáætlun 2020-2024.

 • 44. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 06.03.2019
  Önnur mál:
  Dreift var svari fjármála- og efnahagsráðuneytisins við fyrirspurn nefndarinnar um fyrirkomulag dagpeningagreiðslna.

 • 43. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 04.03.2019
  Önnur mál:
  Ákveðið var að Haraldur Benediktsson yrði framsögumaður 414. máls, sem er staðfesting ríkisreiknings 2017 og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir 442. máls sem er frumvarp til laga um breytingu á lögum um opinber innkaup, nr. 120/2016 (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.). Formaður tilkynnti að fulltrúar fjárlaganefndar Baskahéraðs á Spáni myndu kynna sér kynjaða fjárlagagerð hjá fjárlaganefnd 21. mars nk. Auk þess var rætt um stöðu mála sem nefndin hefur til úrvinnslu. Lagður var fram listi yfir minnisblöð sem ráðuneytin hafa í vinnslu fyrir nefndina. Þá var lögð fram breytt vinnuáætlun fyrir fundi í mars.

 • 41. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 20.02.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um efni minnisblaða sem ráðuneytin eru með í vinnslu fyrir nefndina.

 • 38. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 04.02.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um þau verkefni sem framundan eru.

 • 36. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 21.01.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um þá vinnu sem framundan er.

 • 35. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 17.01.2019
  Önnur mál:
  Rætt var um fyrirhugaða fjármögnun samgönguframkvæmda og þær reglur sem gilda í því sambandi.

 • 30. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 10.12.2018
  Önnur mál:
  Inga Sæland hefur tekið sæti í fjárlaganefnd í stað Ólafs Ísleifssonar. Þá hefur Ágúst Ólafur Ágústsson tekið 2. mánaða leyfi og mun varamaður hans Ellert B. Schram taka sæti hans.

 • 25. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 30.11.2018
  Önnur mál:
  Fjallað var um starfið framundan. Frumvarp til fjárlaga verður afgreitt til 3. umræðu á fundi nefndarinnar mánudaginn 3. desember.

 • 22. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 21.11.2018
  Önnur mál:
  Meiri hluti nefndarinnar ákvað að draga til baka breytingartilögur þær við 5. gr. og 6. gr. fjárlagafrumvarpsins er lúta að Íslandspósti ohf. og fresta afgreiðslu til 3ju umræðu. Minni hlutinn sat hjá við afgreiðslu málsins. Björn Leví Gunnarsson vakti athygli á tölvupósti sem hann hafði sent nefndinni þar sem hann fer framá að fjárlaganefnd óski eftir áliti forsætisnefndar á því hvað teljist lágmarkstími sem nefndarmenn hafi til þess að skila nefndaráliti eftir afgreiðslu á nefndaráliti meiri hluta, hvort afgreiðsla á nefndaráliti meiri hluta nefndarinnar hafi verið í samræmi við 16. 17. og 18. gr. starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Einnig að nefndin óski eftir áliti forsætisnefndar á því hvort breytingar á nefndaráliti meiri hlutans eftir að það var afgreitt úr nefndinni hafi verið í samræmi við reglur forsætisnefndar. Ákveðið var að fjallað yrði um erindi Björns á næsta fundi nefndarinnar.

 • 21. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 19.11.2018
  Önnur mál:
  Samþykkt var að kalla eftir öllum skriflegum gögnum frá Seðlabanka Íslands sem farið hafa á milli fjármála- og efnahagsráðuneytisins og Ríkisábyrgðasjóðs vegna Vaðlaheiðargangna ehf. og lánveitinga til fyrirtækisins.

 • 19. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 13.11.2018
  Önnur mál:
  Rætt var um vinnuna sem framundan er við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins. Ákveðið að haldinn yrði fundur í nefndinni síðar í dag.

 • 17. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 07.11.2018
  Önnur mál:
  Farið var yfir stöðuna í fjárlagavinnunni.

 • 16. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 05.11.2018
  Önnur mál:
  Fjallað var um vinnuna sem framundan er.

 • 10. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 17.10.2018
  Önnur mál:
  Lögð var fram dagskrá næstu funda. Ákveðið var að ítreka við fjármála- og efnahagsráðuneytið að kannað yrði hvort frekari gögn væru til hjá ráðuneytinu um Vaðlaheiðargöng. Þá var ákveðið að senda fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrirspurn um fyrirkomulag endurgreiðslna dagpeninga samkvæmt reglum þar um. Loks var ákveðið að vinna áfram að athugun á nýgengi örorku og fá mat fagaðila á með hvaða hætti rétt væri að fylgja því máli eftir.

 • 6. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 28.09.2018
  Önnur mál:
  Farið var yfir drög að bréfi sem sent verður umsækjendum um framlag af safnliðum. Einnig voru bornar fram óskir um gesti á fundi nefndarinnar. Björn Leví Gunnarssson vakti máls á því að nefndinni hefur ekki enn borist afrit af öllum gögnum um Vaðlaheiðargöng hf. eins og óskað hafði verið eftir. Jafnframt óskaði hann eftir að haldinn yrði fundur um uppgjör dagpeningagreiðslna til ráðherra, ráðuneytisstjóra og þingmanna. Benti hann á í því sambandi að reglum skv. 7. tl. reglna nr. 1/2009 um greiðslu ferðakostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins um að styrkir og hvers konar hlunnindi varðandi gistingu og fæði sem ríkisstarfsmenn njóta meðan á dvöl erlendis stendur, skulu koma til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum eftir því sem við á og unnt er að meta hverju sinni. hefur aldrei verið framfylgt.

 • 4. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 24.09.2018
  Önnur mál:
  Formaður fór yfir drög að bréfi til Ríkisendurskoðunar þar sem óskað verður eftir túlkun stofnunarinnar á 24. gr. laga nr.123/2015 um almennan varasjóð A-hluta. Þá fór formaður yfir drög að bréfi sem sent verður til aðila sem senda nefndinni beiðni um fjárveitingar af safnliðum. Í þriðja lagi voru lögð fram drög að bréfi til fjármála- og efnahagsráðuneytisins þar sem farið er yfir afstöðu nefndarinnar til fyrirhugaðra reglugerða ráðuneytisins um ráðstöfun á árslokastöðu, og sjóðsstöðu og sjóðsstýringu ríkisaðilia.

 • 2. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 19.09.2018
  Önnur mál:
  Ákveðið var að óska eftir skýringum á því hvers vegna hátíðarfundur Alþingis sem haldinn var á Þingvöllum 18. júlí sl. fór verulega fram úr fjárhagsáætlun. Þá var ákveðið að óska ítarlegri upplýsinga frá ríkisendurskoðanda um túlkun á reglum um almennan varasjóð en fram koma í bréfi hans til nefndarinnar dagsett 5. júlí sl.

 • 1. fundur fjár­laga­nefndar á 149. þingi, þann 17.09.2018
  Önnur mál:
  Lagt var fram bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins dags. 23. ágúst 2018 sem fjallar um drög að tveimur reglugerðum til umsagnar. Jafnframt voru drög reglugerðanna lögð fram. Annars vegar drög að reglugerð um sjóðsstöðu og sjóðsstýringu ríkisaðila og verkefna í A-hluta ríkissjóðs og drög reglugerðar um ráðstöfun á árslokastöðu. Ákveðið var að taka drög þeirra fyrir á dagskrá nefndarinnar 21. september nk. Einnig var rætt um efni bréfs sem nefndin sendi forseta Alþingis nú í sumar sem fjallar um stöðumat laga um opinber fjármál.