Önnur mál

Önnur mál nefndarfundar (2109036)
Allsherjar- og menntamálanefnd

Nefndarfundir

Dagsetning Fundur Bókun
15.06.2022 49. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin samþykkti tillögu formanns um að óskað yrði eftir því við forsætisnefnd að nefndin fengi heimild til að fara erlendis í fræðsluferð í tengslum við málefnasvið nefndarinnar.

Fleira var ekki gert.
15.06.2022 48. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi störf nefndarinnar.
14.06.2022 47. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
13.06.2022 46. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
11.06.2022 Fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
10.06.2022 45. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
09.06.2022 44. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
08.06.2022 43. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
07.06.2022 42. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
03.06.2022 41. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
02.06.2022 40. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
31.05.2022 39. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan.

Fleira var ekki gert.
27.05.2022 38. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
25.05.2022 37. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
24.05.2022 36. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum og starfið framundan.

Fleira var ekki gert.
19.05.2022 35. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
17.05.2022 34. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
29.04.2022 32. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
28.04.2022 31. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan.

Fleira var ekki gert.
26.04.2022 30. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Eyjólfur Ármannsson lagði fram eftirfarandi bókun:

Ég mótmæli því að forsætisráðherra leggi fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.) sem felur í sér breytingu á fimm mikilvægum lagabálkum, þ.e. lögum um menningarminjar, nr. 80/2012, jarðalögum, nr. 81/2004, lögum um skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, lögum um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, nr. 19/1966 og lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991. Þessar breytingar ætti að leggja fram í fimm sjálfstæðum frumvörpum. Hér er um að ræða grundvallarlög í landinu sem fjalla um gríðarlega mikilvæg álitaefni er lúta að friðhelgi eignarréttarins og eignarráðum og nýtingu á jörðum og breytingar á hverri löggjöf fyrir sig krefst mjög mikillar skoðunar og umræðu á Alþingi og í samfélaginu. Það væri ólýðræðislegt ef þetta frumvarp verður keyrt í gegnum Alþingi í þeirri mynd sem það liggur fyrir. Skorað er á forsætisráðherra að draga frumvarpið til baka með vísan til ofangreinds.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir óskaði eftir því að nefndin haldi opinn fund um verklag við handtökuaðgerðir lögreglu, sbr. 3. mgr. 19. gr. þingskapa, og að gestir fundarins verði m.a. dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri. Samþykkt var að stefna að opnum fundi um málið.

Fleira var ekki gert.
07.04.2022 29. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum.

Fleira var ekki gert.
06.04.2022 28. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
05.04.2022 27. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum.

Fleira var ekki gert.
01.04.2022 26. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
29.03.2022 25. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum.

Fleira var ekki gert.
24.03.2022 24. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
22.03.2022 23. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
17.03.2022 22. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
16.03.2022 21. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:
Ég krefst þess að formaður allsherjar- og menntamálanefndar beiti sér fyrir því að Útlendingastofnun virði skýra lagaskyldu til þess að sinna beiðni nefndarinnar frá 21. desember sl., um afhendingu gagna með vísan til 51. gr. laga um þingsköp Alþingis og að gögnin verði afhent án tafar. Sigmar Guðmundsson tók undir bókunina.

Fleira var ekki gert.
15.03.2022 20. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
10.03.2022 19. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
08.03.2022 18. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum.

Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:
Alþingi fer með forræði yfir veitingu ríkisborgararéttar og allsherjar- og menntamálanefnd sinnir vinnslu umsókna í umboði þingsins. Það er ekki hlutverk Útlendingastofnunar né dómsmálaráðuneytisins að breyta verklagi þingsins við vinnu sína. Undirrituð bókar því endurtekna kröfu sína um að nefndin gefi það út að verklag hennar við veitingu ríkisborgararéttar haldist óbreytt þangað til að endurskoðun nefndarinnar á ferlinu lýkur. Logi Einarsson og Sigmar Guðmundsson tóku undir bókunina.

Fleira var ekki gert.
03.03.2022 17. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir lagði fram eftirfarandi bókun:
Alþingi fer með forræði yfir veitingu ríkisborgararéttar og allsherjar- og menntamálanefnd sinnir vinnslu umsókna í umboði þingsins. Það er ekki hlutverk Útlendingastofnunar né dómsmálaráðuneytisins að breyta verklagi þingsins við vinnu sína. Undirrituð bókar því endurtekna kröfu sína um að nefndin gefi það út að verklag hennar við veitingu ríkisborgararéttar haldist óbreytt þangað til að endurskoðun nefndarinnar á ferlinu lýkur.

Eyjólfur Ármannsson lagði fram eftirfarandi bókun:
Vegna afstöðu dómsmálaráðuneytisins til núverandi verklags og lagaframkvæmdar á 6. gr. laga nr. 100/1952 er óskað eftir lögfræðiáliti frá Lagastofnun Háskóla Íslands:
Málið varðar drátt á skilum Útlendingastofnunar á gögnum og upplýsingum varðandi umsóknir um ríkisborgararétt sem sótt er um til Alþingis, en Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum skv. 6. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. Íslenskur ríkisborgararéttur er veittur með tvennum hætti; annars vegar með lögum frá Alþingi og hins vegar með stjórnvaldsákvörðun Útlendingastofnunar. Í 2. mgr. 6. gr. laga um íslenskan ríkisborgararétt segir að áður en umsókn um ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi skuli Útlendingastofnun fá um hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda. Enn fremur skuli Útlendingastofnun gefa umsögn um umsóknina. Er óskað eftir lögfræðiáliti um það hvort umsögn Útlendingastofnunar skv. 6. gr. laga um ríkisborgararétt lúti stjórnsýslulögum og sé stjórnsýslumeðferð í skilningi þeirra laga, eða hvort hún sé undirbúningur undir löggjöf frá Alþingi, sem lúti öðrum lögmálum. Einnig er óskað álits um hvort málsmeðferð og veiting ríkisborgararéttar með lögum skv. 6. gr. laga um ríkisborgararéttar geti brotið jafnræðisreglu stjórnsýslu eða jafnræðisreglu stjórnarskrár.

Fleira var ekki gert.
01.03.2022 16. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
24.02.2022 15. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag funda.
22.02.2022 14. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
08.02.2022 12. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag funda.
03.02.2022 11. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag funda.
01.02.2022 10. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum og fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
27.01.2022 9. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
25.01.2022 8. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi veitingu íslensks ríkisborgararéttar með lögum og fyrirkomulag næstu funda.

Fleira var ekki gert.
20.01.2022 7. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag funda.

Fleira var ekki gert.
18.01.2022 6. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
14.01.2022 5. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
22.12.2021 4. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi störf nefndarinnar.

Fleira var ekki gert.
21.12.2021 3. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.
16.12.2021 2. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Nefndin ræddi starfið framundan og fyrirkomulag funda.
14.12.2021 1. fundur allsherjar- og mennta­málanefndar Önnur mál
Fleira var ekki gert.