Niðurstöður efnisorðaleitar

bankar


110. þing
  -> arðgreiðslur viðskiptabanka í ríkiseign. 430. mál
  -> atvinnunjósnir. 498. mál
  -> áhættulánasjóður og tæknigarðar. 426. mál
  -> álit matsnefndar og lokaskilareikningur Útvegsbanka Íslands. 401. mál
  -> byggingarkostnaður Seðlabankahússins. 510. mál
  -> endurskoðun lánskjaravísitölu. 296. mál
  -> erlend vörukaupalán. 284. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga). 440. mál
  -> 110 fjármál
  <- 110 fjármál
  -> Framkvæmdasjóður Íslands. 517. mál
  -> frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins (um fundarstjórn). B-32. mál
  -> frumvarp um viðskiptabanka (um fundarstjórn). B-75. mál
  -> gjaldtaka innlánsstofnana. 372. mál
  -> hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum (aukning hlutafjár). 423. mál
  -> húsnæðislánastofnanir. 157. mál
  -> húsnæðissparnaðarreikningar (binditími fjár o.fl.). 416. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.). 47. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (skipting lána milli kjördæma o.fl.). 299. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir). 301. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (vextir á skyldusparnaði). 363. mál
  <- 110 innlánsstofnanir
  -> kosning eins manns í bankaráð Seðlabanka Íslands (kosningar). B-117. mál
  -> lánasjóðir iðnaðarins. 73. mál
  <- 110 lánastofnanir
  -> lánskjör og ávöxtun sparifjár. 205. mál
  -> Norræni fjárfestingarbankinn. 70. mál
  <- 110 peningastofnanir
  -> rekstrarhalli á Seðlabankanum. 513. mál
  -> ríkisábyrgðir (áhættugjald og ábyrgðargjald). 434. mál
  -> sala Útvegsbankans (umræður utan dagskrár). B-16. mál
  -> skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (vörukaupalán). 404. mál
  <- 110 sparisjóðir
  -> sparisjóðir (stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.). 455. mál
  -> tilkynning frá ríkisstjórninni (kveðjur). B-62. mál
  -> tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk. 291. mál
  -> töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda (umræður utan dagskrár). B-71. mál
  -> uppboðsmarkaður á erlendum gjaldeyri. 377. mál
  -> valfrelsi til verðtryggingar. 374. mál
  -> vextir. 25. mál
  -> vextir og peningamál í sjávarútvegi og landbúnaði. 353. mál
  -> viðskiptabankar (bankastjórar). 84. mál
  -> viðskiptabankar (erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.). 454. mál
  <- 110 viðskipti
  -> þjónusta sjóða og fjármálastofnana. 277. mál
  -> þjónustugjöld banka og sparisjóða. 308. mál