Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


110. þing
  -> aðgerðir í sjávarútvegi (staðfesting bráðabirgðalaga). 243. mál
  -> atvinnunjósnir. 498. mál
  -> áhættulánasjóður og tæknigarðar. 426. mál
  -> átak í uppbyggingu dagvistarheimila. 275. mál
  -> Bjargráðasjóður. 494. mál
  -> búnaðarmálasjóður (viðbótargjald). 323. mál
  -> byggingarsjóður námsmanna. 138. mál
  -> félagsheimilasjóður og menningarsjóður félagsheimila. 89. mál
  <- 110 fjármál
  -> Framkvæmdasjóður fatlaðra. 178. mál
  -> Framkvæmdasjóður Íslands. 517. mál
  -> framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga. 473. mál
  -> frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins (um fundarstjórn). B-32. mál
  -> frumvarp um söluskatt (um fundarstjórn). B-38. mál
  -> húsnæðislánastofnanir. 157. mál
  -> húsnæðismál. 223. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (skerðing lána, vextir o.fl.). 47. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (skyldusparnaður ungs fólks). 281. mál
  -> 110 Iðnlánasjóður
  -> 110 Iðnþróunarsjóður
  -> íþróttasjóður. 88. mál
  -> jarðakaup. 334. mál
  -> kirkjugarðar (kirkjugarðsgjöld). 129. mál
  -> lán og styrkveitingar Iðnlánasjóðs. 173. mál
  -> lánasjóðir iðnaðarins. 73. mál
  -> lánsfjárlög 1988. 63. mál
  -> lífeyrissjóðir. 347. mál
  -> Menningarsjóður félagsheimila. 361. mál
  -> Menningarsjóður útvarpsstöðva. 258. mál
  -> námslán. 51. mál
  <- 110 opinberar stofnanir
  -> 110 orkusjóður
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988. 317. mál
  -> reglur LÍN um barnsmeðlög (umræður utan dagskrár). B-60. mál
  -> réttindi og skyldur á vinnumarkaði. 379. mál
  -> sóknargjöld (heildarlög). 128. mál
  -> starfsemi ríkisfyrirtækja 1986. 208. mál
  -> Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (ávöxtun og iðgjaldagreiðslur). 136. mál
  -> söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.). 196. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 492. mál
  -> tilkynning frá ríkisstjórninni (kveðjur). B-62. mál
  -> Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins. 247. mál
  -> Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins. 248. mál
  -> Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins (sérreikningar framleiðenda). 272. mál
  -> verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga). 194. mál
  -> verkefnaskipting ríkis og sveitarfélaga. 388. mál
  <- 110 viðskipti
  -> Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins (staðfesting bráðabirgðalaga). 121. mál
  -> þjóðminjalög (heildarlög). 415. mál
  -> þjónusta sjóða og fjármálastofnana. 277. mál
  -> 110 Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins