Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


110. þing
  -> akstur utan vega. 398. mál
  -> blýlaust bensín. 7. mál
  -> efling atvinnulífs í Mývatnssveit. 458. mál
  -> einnota umbúðir. 23. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (heildarlög). 445. mál
  -> endurvinnsla úrgangsefna. 71. mál
  -> frárennslis- og sorpmál. 184. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum. 65. mál
  -> förgun hættulegs efnaúrgangs. 495. mál
  -> haf- og fiskirannsóknir. 355. mál
  -> hávaðamengun. 185. mál
  -> hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun). 229. mál
  -> hreindýr. 320. mál
  -> hvalarannsóknir. 232. mál
  -> Kolbeinsey. 332. mál
  -> lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík. 59. mál
  <- 110 mengun
  -> mengun af völdum olíuleka frá eldsneytisgeymum. 96. mál
  -> mengun í álverinu í Straumsvík. 410. mál
  -> mengunarútbúnaður bifreiða. 481. mál
  -> mótmæli gegn stækkun kjarnorkuendurvinnslustöðvar. 52. mál
  -> Mývatnsrannsóknir. 99. mál
  -> mælingar á geislavirkni á Íslandi. 104. mál
  -> mælingar á geislavirkni í sjávarafurðum og umhverfi. 111. mál
  -> plútóníumflutningar í grennd við Ísland (umræður utan dagskrár). B-80. mál
  -> 110 rannsóknir
  -> Skattadómur og rannsókn skattsvikamála. 8. mál
  -> skógrækt (heildarlög). 443. mál
  -> steinataka í náttúru Íslands. 326. mál
  -> söluskattur (strætisvagnar). 385. mál
  -> umhverfisfræðsla. 10. mál
  -> umhverfismál. 12. mál
  dh: umhverfismál. 12. mál
  <- 110 umhverfisvernd
  -> úrelding bifreiða. 115. mál
  -> úrgangsefni frá álverinu í Straumsvík. 97. mál
  -> varnargarðar sunnan Markarfljótsbrúarinnar. 340. mál
  -> verndun ósonlagsins. 132. mál