Niðurstöður efnisorðaleitar

viðskipti


110. þing
  -> afnám bankastimplunar við innflutning. 266. mál
  <- 110 atvinnumál
  -> Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. 484. mál
  -> áfengislög (áfengt öl). 42. mál
  -> áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli). 293. mál
  -> álit matsnefndar og lokaskilareikningur Útvegsbanka Íslands. 401. mál
  -> 110 bankar
  -> bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu. 514. mál
  -> brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála. 260. mál
  -> einkaleyfi og mynsturvernd. 298. mál
  -> einnota umbúðir. 23. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (heildarlög). 445. mál
  -> endurgreiðsla á söluskatti til erlendra ferðamanna. 268. mál
  -> erlend nöfn á íslenskum fyrirtækjum. 19. mál
  -> erlend vörukaupalán. 284. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri á Íslandi (almenn ákvæði og breyting ýmissa laga). 440. mál
  -> frumvarp um breytingu á áfengislögum (um fundarstjórn). B-24. mál
  -> frumvarp um breytingu á áfengislögum (um fundarstjórn). B-85. mál
  -> frumvarp um söluskatt (um fundarstjórn). B-38. mál
  -> fyrirspurn um viðskiptahalla (um fundarstjórn). B-70. mál
  -> fyrirspurn um viðskiptahalla (um fundarstjórn). B-76. mál
  -> gjaldtaka innlánsstofnana. 372. mál
  -> gjaldþrotamál. 221. mál
  -> heilbrigðiseftirlit á innfluttri matvöru. 216. mál
  -> hlutafélagaskrá. 483. mál
  -> hlutafélög (heildarendurskoðun). 131. mál
  -> iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum). 60. mál
  -> innflutningur á fatnaði með fölsuðum upprunaskírteinum. 217. mál
  -> innflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðum. 230. mál
  -> innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum. 387. mál
  -> íslenskur gjaldmiðill. 227. mál
  -> jöfnuður í verslun við einstök lönd. 267. mál
  -> 110 lánamál
  -> 110 lánskjaravísitala
  -> löggjöf um auglýsingar. 239. mál
  -> sala notaðra bifreiða. 338. mál
  -> samvinnufélög (arður og eignir samvinnusambanda). 417. mál
  -> 110 sjóðir
  -> 110 skattar, gjöld
  -> skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 195. mál
  -> skipan gjaldeyris- og viðskiptamála (vörukaupalán). 404. mál
  -> starfsskilyrði atvinnugreina og byggðaþróun. 364. mál
  -> stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu. 384. mál
  -> stofnun smáfyrirtækja. 344. mál
  -> söluskattur (undanþágur). 41. mál
  -> söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.). 196. mál
  -> söluskattur (flutningskostnaður innanlands). 428. mál
  -> tollalög (tollskrá). 198. mál
  -> uppboðsmarkaður á erlendum gjaldeyri. 377. mál
  -> 110 utanríkisverslun
  -> útflutningsleyfi. 54. mál
  -> Útflutningsráð Íslands. 40. mál
  -> útflutningsverslun með kjöt. 86. mál
  -> valfrelsi til verðtryggingar. 374. mál
  -> veiting leyfa til útflutnings á skreið. 119. mál
  -> veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna. 118. mál
  <- 110 verðlag
  -> verðlagsrannsókn. 81. mál
  -> verðtrygging. 67. mál
  -> verðtrygging. 304. mál
  <- 110 verslun
  -> 110 vextir
  -> viðskiptabann á Suður-Afríku. 140. mál
  -> viðskiptahalli. 313. mál
  -> viðskiptahalli. 511. mál
  -> viðskipti við Suður-Afríku. 18. mál
  -> vinnuvernd í verslunum. 429. mál
  -> virðisaukaskattur. 431. mál
  -> vörugjald (heildarlög). 197. mál
  -> þjónustugjöld banka og sparisjóða. 308. mál