Niðurstöður efnisorðaleitar

landbúnaður


110. þing
  -> aðstoð við riðuveikisvæði. 251. mál
  <- 110 atvinnumál
  -> ábúðarlög (veðsetning ríkisjarðar). 441. mál
  -> búnaðarmálasjóður (viðbótargjald). 323. mál
  <- 110 bændur
  -> eiturefni og hættuleg efni (heildarlög). 445. mál
  -> 110 fiskeldi
  -> fiskeldi. 485. mál
  -> fjárlög 1988. 1. mál %617,640,658,674,691,704,2063,2068,2072,2087,2099,3168
  -> fjármögnun lána vegna sauðfjárafurða. 177. mál
  -> forfalla- og afleysingaþjónusta bænda. 274. mál
  -> framleiðsla og sala á búvörum (staðfesting bráðabirgðalaga). 127. mál
  -> framleiðsla og sala á búvörum (greiðslur fyrir sauðfjárafurðir). 228. mál
  -> framleiðslukostnaður kjöts. 503. mál
  -> frumvarp um leyfi til slátrunar (um fundarstjórn). B-14. mál
  -> fullvirðisréttur. 336. mál
  -> heilbrigðiseftirlit á innfluttri matvöru. 216. mál
  -> hlunnindatekjur. 333. mál
  -> innflutningur á gleráli. 357. mál
  -> innflutningur loðdýra til kynbóta. 242. mál
  -> jarðabótaframlög 1987. 167. mál
  -> jarðakaup. 334. mál
  -> jarðræktarlög (niðurfelling ríkisframlags til nýræslu og nýræktar). 442. mál
  -> kaup og leiga á fullvirðisrétti. 261. mál
  -> kjúklingabú. 502. mál
  -> kjötbirgðir og útflutningsbætur. 175. mál
  -> klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska. 31. mál
  -> kynbótastöð fyrir eldislax. 450. mál
  -> kynbætur á svínum og alifuglum. 482. mál
  -> könnun á búrekstraraðstöðu. 262. mál
  -> lax- og silungsveiði (innflutningur á gleráli). 405. mál
  -> leiðbeiningarþjónusta í loðdýrarækt. 252. mál
  -> leyfi til slátrunar (Sláturfélag Arnfirðinga). 43. mál
  -> lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum. 394. mál
  -> mat á sláturafurðum (staðfesting bráðabirgðalaga). 126. mál
  -> málefni loðdýrabænda. 273. mál
  -> nýting á kartöflum. 83. mál
  -> ráðstafanir til lækkunar kostnaðarliða í búrekstri. 459. mál
  -> sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins. 433. mál
  -> sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi. 285. mál
  -> skógrækt (heildarlög). 443. mál
  -> skógrækt á Fljótsdalshéraði. 76. mál
  -> sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal (umræður utan dagskrár). B-12. mál
  -> staðgreiðslulán vegna sauðfjárafurða. 176. mál
  -> söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.). 196. mál
  -> tilkynning frá ríkisstjórninni (kveðjur). B-62. mál
  -> töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda (umræður utan dagskrár). B-71. mál
  -> útflutningsverslun með kjöt. 86. mál
  -> vandi kartöflubænda. 520. mál
  -> verðstýring á sölu eggja og kjúklinga (umræður utan dagskrár). B-59. mál
  -> verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga). 194. mál
  -> vextir og peningamál í sjávarútvegi og landbúnaði. 353. mál
  -> vörugjald á búrnet til loðdýraræktar. 253. mál