Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarstjórnir


110. þing
  -> aflagjald til hafna. 254. mál
  -> átak í uppbyggingu dagvistarheimila. 275. mál
  -> brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála. 260. mál
  <- 110 byggðamál
  -> dagvistun barna á forskólaaldri. 106. mál
  <- 110 félagsleg málefni
  -> félagslegt íbúðarhúsnæði. 250. mál
  -> framhaldsskólar (heildarlög). 29. mál
  -> framhaldsskólar (heildarlög). 271. mál
  -> framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga. 473. mál
  -> frárennslis- og sorpmál. 184. mál
  -> frumvarp um söluskatt (um fundarstjórn). B-38. mál
  -> gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda. 180. mál
  -> greiðsla fasteignagjalda. 504. mál
  -> greiðslusamningar vegna skólamannvirkja. 279. mál
  -> grunnskóli (skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.). 315. mál
  -> hafnalög (gjaldskrá). 286. mál
  -> heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað. 449. mál
  -> hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun). 229. mál
  -> hreppstjórar (skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.). 462. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (kaupleiguíbúðir). 301. mál
  -> Húsnæðisstofnun ríkisins (lán til leiguíbúða). 329. mál
  -> Innheimtustofnun sveitarfélaga (meðlagsgreiðslur fanga). 214. mál
  -> jöfn skólaskylda. 354. mál
  -> könnun á mikilvægi íþrótta. 139. mál
  -> langtímaáætlun í samgöngumálum. 183. mál
  -> 110 leiguíbúðir sveitarfélaga
  -> löggjöf um forskólastig og uppbyggingu dagvistarstofnana. 437. mál
  -> lögreglusamþykktir (heildarlög). 276. mál
  -> milliþinganefnd um staðgreiðslu skatta. 35. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988. 317. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.). 125. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda. 403. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda fyrirtækja. 21. mál
  -> staðgreiðsla skatta af orlofsfé. 319. mál
  -> strjálbýlisátak Evrópuráðsins. 182. mál
  <- 110 sveitarfélög
  -> sveitarstjórnarlög (kaupstaðir og bæir). 365. mál
  -> sveitarstjórnarlög (almenn atkvæðagreiðsla). 470. mál
  -> söluskattur (matvæli, undanþágur o.fl.). 196. mál
  -> söluskattur (strætisvagnar). 385. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 211. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 215. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 402. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga. 492. mál
  -> tilkynning frá ríkisstjórninni (kveðjur). B-62. mál
  -> umferðarlög (skoðun og skráning ökutækja). 360. mál
  -> útvarpslög (útvarp um streng o.fl.). 69. mál
  -> verkaskipting ríkis og sveitarfélaga (breyting ýmissa laga). 194. mál
  -> verkefnaskipting ríkis og sveitarfélaga. 388. mál