Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


110. þing
  -> almannatryggingar (sjúkradagpeningar). 6. mál
  -> almannatryggingar (örorkumatsnefnd). 50. mál
  -> almannatryggingar (afgreiðsla mæðralauna og sjúkradagpeninga). 190. mál
  -> almannatryggingar (örorkulífeyrisþegar á stofnunum). 201. mál
  -> almannatryggingar (gleraugnakaup). 256. mál
  -> almannatryggingar (ferða- og dvalarkostnaður sjúklinga). 263. mál
  -> almannatryggingar (tannlæknaþjónusta). 438. mál
  -> áfengisfræðsla. 322. mál
  -> áfengislög (áfengt öl). 42. mál
  -> áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli). 293. mál
  -> dagvistarmál fatlaðra barna. 380. mál
  -> einstaklingar með glútenóþol. 414. mál
  -> eiturefni og hættuleg efni (heildarlög). 445. mál
  -> fangelsisvist geðsjúkra. 162. mál
  -> 110 fatlaðir
  -> fjárlög 1988. 1. mál %2055,2114,2149,3169
  -> forvarnir gegn of háum blóðþrýstingi. 369. mál
  -> fóstureyðingar (heimildir, tímamörk o.fl.). 382. mál
  -> frárennslis- og sorpmál. 184. mál
  -> frumvarp um breytingu á áfengislögum (um fundarstjórn). B-24. mál
  -> frumvarp um breytingu á áfengislögum (um fundarstjórn). B-85. mál
  -> fræðsla um kynferðismál. 38. mál
  -> fæðingarorlof. 378. mál
  -> förgun hættulegs efnaúrgangs. 495. mál
  -> greiðsla fæðingarorlofs. 383. mál
  -> greiðslur fyrir lyf og læknisþjónustu. 337. mál
  -> hávaðamengun. 185. mál
  -> heilbrigðisfræðsluráð. 61. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað). 203. mál
  -> heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafarinnar. 26. mál
  -> hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (heildarendurskoðun). 229. mál
  -> húsnæði fyrir aðstandendur sjúklinga. 264. mál
  -> iðjuþjálfar. 500. mál
  -> kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í tryggingarráð (kosningar). B-126. mál
  -> kosning fjögurra manna í stjórnarnefnd ríkisspítalanna (kosningar). B-125. mál
  -> Kópavogshælið. 58. mál
  -> lyfjafræðslunefnd. 321. mál
  -> læknalög (heildarlög). 116. mál
  -> mælingar á geislavirkni á Íslandi. 104. mál
  -> mælingar á geislavirkni í sjávarafurðum og umhverfi. 111. mál
  -> niðurstöður áfengismálanefndar. 238. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988. 317. mál
  -> ríkisfjármál og heilbrigðisáætlun. 192. mál
  <- 110 sjúkrahús
  -> skortur á hjúkrunarfræðingum. 310. mál
  -> söluskattur af heilsurækt. 234. mál
  -> textasímaþjónusta. 95. mál
  <- 110 tryggingar
  -> þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta. 94. mál