Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


117. þing
  -> alferðir. 293. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög). 564. mál
  -> álag á virðisaukaskatt (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-185. mál
  -> ársreikningar. 613. mál
  -> bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota. 368. mál
  -> bókhald (heildarlög). 612. mál
  -> dýravernd (heildarlög). 69. mál
  -> eftirlaunaréttindi launafólks. 6. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (heildarlög). 287. mál
  -> eignarhlutafélög. 428. mál
  -> evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög. 429. mál
  -> gjald á vörur sem geta orðið að spilliefnum. 619. mál
  -> hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings). 427. mál
  -> húsaleigubætur. 557. mál
  -> jarðhitaréttindi. 17. mál
  -> lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir. 131. mál
  -> lyfjalög (heildarlög). 255. mál
  -> lögreglulög. 565. mál
  -> matvæli. 85. mál
  -> merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja. 532. mál
  -> neytendalán (framsal viðskiptabréfa, framkvæmd laganna o.fl.). 430. mál
  -> orka fallvatna. 18. mál
  <- 117 refsiákvæði
  -> sala notaðra ökutækja. 389. mál
  -> samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna. 614. mál
  -> söfnunarkassar. 446. mál
  -> tóbaksvarnalög. 586. mál
  -> umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar). 442. mál
  -> útvarpslög (dagskrárgerðarsjóður, deildaskipting Ríkisútvarps o.fl.). 535. mál
  -> vátryggingarstarfsemi (heildarlög, EES-reglur). 291. mál
  -> vátryggingastarfsemi (síðara stjfrv.). 450. mál
  -> vernd Breiðafjarðar. 371. mál
  -> vernd nytjavatns. 512. mál
  -> vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög). 201. mál
  -> vinnumiðlun (heildarlög). 574. mál
  -> vöruflutningar á landi (EES-reglur). 561. mál
  -> þjóðminjalög (stjórnkerfi minjavörslu o.fl.). 478. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla. 533. mál