Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


118. þing
  -> alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar og Siglingamálastofnun ríkisins (skipulag mengunarvarna). 294. mál
  -> átak við að leggja jarðstrengi í stað loftlína. 15. mál
  -> bygging kjötmjölsverksmiðju. 248. mál
  -> embættisfærsla umhverfisráðherra. 138. mál
  -> endurnýjun starfsleyfis Kísiliðjunnar í Mývatnssveit (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-71. mál
  -> ferðamálastefna. 63. mál
  -> framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum. 430. mál
  -> framleiðsla og markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða. 398. mál
  -> framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn (umræður utan dagskrár). B-52. mál
  -> fráveitumál sveitarfélaga. 26. mál
  -> förgun framköllunarvökva. 143. mál
  -> hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (varnir gegn mengun sjávar, stjórnskipulag, heilbrigðisnefndir o.fl.). 293. mál
  -> hrefnuveiðar (umræður utan dagskrár). B-166. mál
  -> hvalveiðar. 420. mál
  -> jarðhitaréttindi. 6. mál
  -> landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.). 211. mál
  -> lausaganga búfjár. 199. mál
  -> lausaganga búfjár á Reykjanesi. 200. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (markmið laganna o.fl.). 189. mál
  -> mengun af völdum erlendra skipa. 81. mál
  -> mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins. 16. mál
  -> náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.). 123. mál
  -> náttúruverndarár Evrópuráðsins. 410. mál
  -> Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar. 449. mál
  -> olíumengun á sjó. 82. mál
  -> orka fallvatna. 7. mál
  -> ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra (tilkynningar forseta). B-157. mál
  -> sjóvarnir. 61. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (heildarlög). 460. mál
  -> staða Íslands gagnvart Montreal-bókun um ósoneyðandi efni. 92. mál
  -> stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri. 139. mál
  -> tilkynningarskylda olíuskipa. 340. mál
  -> umfjöllun allshn. um þáltill. um embættisfærslu umhverfisráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-158. mál
  -> umgengni um auðlindir sjávar. 431. mál
  -> 13.12.1994 16:36:34 (0:36:17) Jóna Valgerður Kristjánsdóttir ræða, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> varnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensíns. 414. mál
  -> varnir gegn mengun frá bifreiðum og vélum. 413. mál
  -> varnir gegn umhverfisslysum á sjó. 142. mál
  -> veðurathugunarstöð á Þverfjalli. 148. mál
  -> vernd Breiðafjarðar. 206. mál
  -> þróun umhverfismála á Íslandi. 461. mál