Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


118. þing
  -> aðgangur almennings að þingskjölum og umræðum á Alþingi. 51. mál
  -> atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (ráðstöfun lausra starfa). 125. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur). 448. mál
  -> atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (STCW-reglur o.fl.). 316. mál
  -> atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög). 165. mál
  -> atvinnuréttindi vélfræðinga (STCW-reglur o.fl.). 315. mál
  -> áhafnir íslenskra kaupskipa. 317. mál
  -> áhrif EES-samningsins á forsendur fjárlaga. 133. mál
  -> ársreikningar. 73. mál
  -> bjargráðasjóður (EES-reglur). 371. mál
  -> bókhald (heildarlög). 72. mál
  -> einkahlutafélög. 97. mál
  -> evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög. 98. mál
  -> 13.12.1994 13:39:08 (1:15:27) Frsm. meiri hluta Sigbjörn Gunnarsson flutningsræða, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 13.12.1994 21:21:17 (0:30:02) Ingibjörg Pálmadóttir ræða, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 118 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 118 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla). 452. mál
  -> framkvæmd reglna er lúta að siglingamálum. 305. mál
  -> hlutafélög (aðlögun að ákvæðum EES-samnings). 96. mál
  -> hópuppsagnir (uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna). 124. mál
  -> jarðalög (EES-reglur o.fl.). 106. mál
  -> lánasjóður sveitarfélaga (EES-reglur, lántökur). 370. mál
  -> löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög). 320. mál
  -> merking næringargildis matvæla. 135. mál
  -> merking og kynning matvæla. 134. mál
  -> neyðarsímsvörun. 335. mál
  -> samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (EES-reglur). 99. mál
  -> samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna. 304. mál
  -> samsettir flutningar o.fl. vegna EES. 251. mál
  -> staða garðyrkju- og kartöflubænda (umræður utan dagskrár). B-38. mál
  -> staðfesting ákvörðunar EES-nefndarinnar. 435. mál
  -> styrkur til markaðsátaks í EES-löndunum. 185. mál
  -> tollar á útflutning reiðhrossa. 193. mál
  -> vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum (réttur útlendinga). 325. mál
  -> viðlagatrygging (skíðalyftur o.fl.). 239. mál
  -> vog, mál og faggilding (reglur um öryggi vöru). 419. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla. 198. mál