Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


118. þing
  -> afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum. 25. mál
  -> almenn hegningarlög (skattalagabrot). 318. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs og gjaldtaka ríkisstofnana. 253. mál
  -> álagning vatnsgjalds og aukavatnsgjalds. 180. mál
  -> bókhald og ársreikningar (viðurlög og málsmeðferð, breyting ýmissa laga). 418. mál
  -> brunatryggingar (umsýslugjald o.fl.). 240. mál
  -> endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda. 406. mál
  -> endurgreiðsla virðisaukaskatts til sveitarfélaga. 224. mál
  -> endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna kaupa skógarbænda á aðföngum. 59. mál
  -> endurskoðun skattalaga. 376. mál
  <- 118 fjármál
  -> framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi (athugasemdir um störf þingsins). B-113. mál
  -> gjald af áfengi. 256. mál
  -> héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum. 9. mál
  -> hlutabréfaeign einstaklinga. 390. mál
  -> hækkun skattleysismarka. 195. mál
  -> jöfnun verðlags (breyting ýmissa laga). 268. mál
  -> kísilgúrverksmiðja við Mývatn (skatthlutfall, atvinnusjóður). 323. mál
  -> leigumálar og söluverð lóða og landa Reykjavíkurkaupstaðar (lögveðsréttur lóðarleigu). 177. mál
  -> lok umræðu um skattamál (um fundarstjórn). B-129. mál
  -> markaðir tekjustofnar ríkisins. 113. mál
  -> málefni sumarhúsaeigenda. 120. mál
  -> náttúruvernd (stjórn náttúruverndarmála o.fl.). 123. mál
  -> niðurfelling afnotagjalda af útvarpi. 161. mál
  -> niðurfelling virðisaukaskatts af barnafatnaði. 114. mál
  -> refsiákvæði nokkurra skattalaga. 319. mál
  -> réttur til endurgreiðslu af ofteknum sköttum (breyting ýmissa laga). 407. mál
  -> ríkisfjármál 1994. 424. mál
  -> 11.10.1994 13:41:46 (0:30:21) Friðrik Sophusson flutningsræða, 1.* dagskrárliður fundi 6/118
  -> 11.10.1994 14:51:39 (0:20:37) Guðrún Helgadóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 6/118
  -> 11.10.1994 15:12:18 (0:02:15) Friðrik Sophusson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 6/118
  -> 11.10.1994 15:18:40 (0:01:50) Guðrún Helgadóttir andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 6/118
  -> 11.10.1994 17:27:02 (0:14:09) Ingi Björn Albertsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 6/118
  -> 13.12.1994 17:12:55 (0:35:54) Kristinn H. Gunnarsson ræða, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 13.12.1994 17:48:52 (0:02:01) Sturla Böðvarsson andsvar, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 14.12.1994 02:14:38 (0:02:14) Einar K. Guðfinnsson andsvar, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 14.12.1994 02:44:06 (0:38:29) Jóhann Ársælsson ræða, 2.* dagskrárliður fundi 57/118
  -> 21.12.1994 17:58:35 (0:02:21) Frsm. minni hluta Guðmundur Bjarnason andsvar, 2.* dagskrárliður fundi 66/118
  -> 21.12.1994 18:00:58 (0:02:15) Sturla Böðvarsson andsvar, 2.* dagskrárliður fundi 66/118
  -> 21.12.1994 22:56:04 (0:14:32) Eggert Haukdal ræða, 2.* dagskrárliður fundi 66/118
  -> 12.10.1994 15:13:50 (0:21:03) Guðni Ágústsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 7/118
  -> 12.10.1994 16:49:36 (0:10:23) Jóhannes Geir Sigurgeirsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 7/118
  -> skattfrelsi leigutekna af íbúðarhúsnæði. 158. mál
  -> skattgreiðslur af útflutningi hrossa. 254. mál
  -> skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl. (umræður utan dagskrár). B-47. mál
  -> skattskylda innlánsstofnana (afskriftareikningur útlána). 307. mál
  -> skattsvik. 75. mál
  -> skoðun kvikmynda (heildarlög). 219. mál
  -> staðgreiðsla af launum blaðsölubarna. 196. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda (sektarfjárhæð). 12. mál
  -> tekjur og gjöld vatnsveitna 1993. 170. mál
  -> tekjuskattur einstaklinga. 71. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (meðferð skattsvikamála, sektarfjárhæð). 10. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (stofnfjárbréf). 17. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði). 19. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (endurgreiðsla ofgreiddra gjalda). 20. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (iðgjaldagreiðslur til lífeyrissjóða). 47. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (millifærsla persónuafsláttar). 49. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (sameining og yfirtaka félaga). 153. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur barna og uppsafnaður persónuafsláttur). 154. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (tekjuskattur barna). 282. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.). 290. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (mótframlag lífeyrissjóðsiðgjalds). 363. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.). 437. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (útsvar af tekjum barna). 303. mál
  -> tekjutenging bóta í skattkerfinu. 111. mál
  -> tilhögun utandagsskrárumræðu (athugasemdir um störf þingsins). B-48. mál
  -> tollalög (tollfrjálsar verslanir í höfnum). 24. mál
  -> tollar á útflutning reiðhrossa. 193. mál
  -> tollstofn hjá OECD-löndum. 341. mál
  -> tryggingagjald (sérstakur gjaldflokkur). 236. mál
  -> tvísköttun af lífeyrisgreiðslum. 101. mál
  -> úttekt á tekju- og eignaskiptingu í þjóðfélaginu. 31. mál
  -> vatnsgjald. 179. mál
  -> vatnsveitur sveitarfélaga (heimæðar, vatnsgjald). 409. mál
  -> verkaskipting ríkis og sveitarfélaga. 225. mál
  -> viðmiðunarreglur um reiknað endurgjald vegna eigin atvinnureksturs. 13. mál
  -> virðisaukaskattur (sektarfjárhæð og tryggingar). 11. mál
  -> virðisaukaskattur (skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.). 257. mál
  -> virðisaukaskattur (póstþjónusta). 459. mál
  -> vitamál (lög um vitamál og lögskráningu sjómanna). 306. mál
  -> vörugjald af olíu. 337. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (gjaldhlutfall, gjaldflokkar, hópferðabílar o.fl.). 438. mál
  -> þingsköp Alþingis (framlagning skattafrumvarpa). 263. mál