Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


120. þing
  -> afturvirk veiðileyfi. 486. mál
  <- 120 atvinnuvegir
  -> fiskréttaverksmiðjur. 310. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands. 519. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (sjávarútvegsfyrirtæki). 242. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla). 254. mál
  -> fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (sjávarútvegsfyrirtæki). 307. mál
  -> fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.). 469. mál
  -> færslur aflaheimilda. 19. mál
  -> hvalveiðar. 22. mál
  -> hvalveiðar (umræður utan dagskrár). B-295. mál
  -> iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi (umræður utan dagskrár). B-265. mál
  -> löndun undirmálsfisks. 112. mál
  -> málefni Landhelgisgæslunnar (umræður utan dagskrár). B-257. mál
  -> rannsóknir á beitukóngi. 458. mál
  -> réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands (erlend eignaraðild að skipum). 308. mál
  -> samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum. 527. mál
  -> samningar við Færeyjar um fiskveiðimál. 470. mál
  -> samningsveð. 274. mál
  -> samningur um víðförula fiskstofna. 538. mál
  -> síldarsamningar við Noreg (umræður utan dagskrár). B-91. mál
  -> skipting aflaheimilda krókabáta. 132. mál
  -> skipting aflaheimilda til jöfnunar. 131. mál
  -> stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-26. mál
  -> stjórn fiskveiða (sóknardagar krókabáta). 240. mál
  -> stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-249. mál
  -> stjórn fiskveiða (umframveiði síldar og hörpudisks). 296. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildarafli þorsks, úrelding nótaskipa o.fl.). 416. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðar krókabáta). 437. mál
  -> stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda). 462. mál
  -> togveiðar. 149. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar. 249. mál
  -> umræða um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri (athugasemdir um störf þingsins). B-189. mál
  -> úrelding fiskiskipa. 115. mál
  -> úreldingarreglur fyrir fiskiskip (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-203. mál
  -> úthlutun veiðiheimilda. 485. mál
  -> veiðar og rannsóknir á smokkfiski. 82. mál
  -> veiðar og rannsóknir á túnfiski. 81. mál
  -> veiðar smábáta (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-198. mál
  -> veiðileyfagjald. 30. mál
  -> þorskeldi. 396. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur krókabáta). 241. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úreldingarstyrkur til krókabáta). 436. mál