Niðurstöður efnisorðaleitar

verkalýðsmál


120. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna). 465. mál
  -> aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni. 434. mál
  -> aðgerðir til að afnema launamisrétti kynjanna. 467. mál
  -> aðgerðir til að draga úr launamun karla og kvenna. 64. mál
  -> aðild starfsmanna aðila vinnumarkaðarins að Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. 116. mál
  -> afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn (um fundarstjórn). B-277. mál
  -> Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1995. 534. mál
  -> atvinnuleysisbætur til bænda o.fl. (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-303. mál
  -> áhrif búvöruverðs á almenna verðlagsþróun og forsendur kjarasamninga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-114. mál
  -> álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp (athugasemdir um störf þingsins). B-280. mál
  -> ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum (umræður utan dagskrár). B-224. mál
  -> birting upplýsinga um kjaramál (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-34. mál
  -> byggingarlög (raflagnahönnuðir). 536. mál
  -> dómur í máli forstöðumanns Ökuprófa gegn dómsmálaráðherra (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-116. mál
  -> eftirlaun alþingismanna (forseti Alþingis, makalífeyrir). 540. mál
  -> endurskoðun á launakerfi ríkisins. 468. mál
  -> endurskoðun slysabóta sjómanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-113. mál
  -> forsendur Kjaradóms og laun embættismanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-35. mál
  -> fæðingarorlof (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-241. mál
  -> fæðingarorlof feðra. 228. mál
  -> heildarlaun tekjuhæstu starfsmanna ríkisins. 90. mál
  -> hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi). 107. mál
  -> iðnaðarlög (EES-reglur). 405. mál
  -> kjaradómur og kjaranefnd. 85. mál
  -> kjarasamningar á vegum ríkis og ríkisstofnana. 57. mál
  -> köfun (heildarlög). 148. mál
  -> launakjör í utanríkisþjónustunni (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-115. mál
  -> lágmarkslaun, hámarkslaun og atvinnuleysisbætur. 459. mál
  -> lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra. 79. mál
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (aðild kennara og skólastjórnenda). 500. mál
  -> lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. 176. mál
  -> lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (starfsmenn Sjúkrahúss Reykjavíkur). 263. mál
  -> löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög). 102. mál
  -> lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla). 253. mál
  -> mál starfsmanna Úthafsafurða hf. í Litáen (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-272. mál
  -> meðferð opinberra mála (dómtúlkar, handteknir menn og gæsluvarðhaldsfangar). 301. mál
  -> munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku. 369. mál
  -> rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna. 109. mál
  -> rekstur mötuneyta. 452. mál
  -> réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla. 323. mál
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög). 372. mál
  -> réttindi starfsmanna varnarliðsins. 382. mál
  -> réttur til launa í veikindaforföllum. 10. mál
  -> samanburður á lífskjörum á Íslandi og í nálægum löndum. 309. mál
  -> samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi (umræður utan dagskrár). B-196. mál
  -> sálfræðingar (stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga). 371. mál
  -> sérákvæði í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (breyting ýmissa laga). 503. mál
  -> starfskjör í sendiráðum. 230. mál
  <- 120 stéttarfélög og stéttarfélagasamtök
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.). 415. mál
  -> stytting vinnutíma. 539. mál
  -> störf tannsmiða. 480. mál
  -> sveigjanlegur vinnutími í ráðuneytum og ríkisstofnunum. 326. mál
  -> uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda. 332. mál
  <- 120 velferðarmál
  -> verkfall leikara hjá Ríkisútvarpinu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-36. mál
  -> 120 vinnudeilur
  <- 120 vinnumál
  -> þingfararkaup og þingfararkostnaður (skattskylda starfskostnaðar). 84. mál
  -> þingfararkaup og þingfararkostnaður (biðlaun). 541. mál
  -> þróun kaupmáttar launa. 490. mál