Niðurstöður efnisorðaleitar

umhverfismál


120. þing
  -> aðgerðir stjórnvalda gegn grænfriðungum o.fl. (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-333. mál
  -> álbræðsla á Grundartanga. 511. mál
  -> bætur fyrir tjón af völdum arna. 499. mál
  -> efnistaka úr Seyðishólum. 509. mál
  -> eignarhald á auðlindum í jörðu. 321. mál
  -> erfðabreyttar lífverur. 117. mál
  -> forsendur vistvænna landbúnaðarafurða. 525. mál
  -> friðlýsing Hvítár/Ölfusár og Jökulsár á Fjöllum. 373. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum. 410. mál
  -> frumvarp um orku fallvatna og jarðhita (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-179. mál
  -> hvalveiðar. 22. mál
  -> hvalveiðar (umræður utan dagskrár). B-295. mál
  -> jarðhitaréttindi. 12. mál
  -> landgræðsla (innfluttar plöntutegundir o.fl.). 93. mál
  -> losun koltvísýrings. 512. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (markmið laganna o.fl.). 58. mál, þskj. 58
  -> meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf. (umræður utan dagskrár). B-318. mál
  -> mengun af brennisteinssamböndum. 78. mál
  -> mengunarhætta vegna olíuflutninga. 353. mál
  -> mengunarvarnir í flotkvíum. 108. mál
  -> merkingar afurða erfðabreyttra lífvera. 494. mál
  -> mótmæli við kjarnorkutilraunum Frakka og Kínverja. 31. mál
  -> náttúruvernd (landslagsvernd). 95. mál
  -> náttúruvernd (heildarlög). 366. mál
  -> nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu. 378. mál
  -> nýting og útflutningur á jarðefnum. 183. mál
  -> orka fallvatna. 11. mál
  -> sjóvarnir. 281. mál
  -> skaðleg íblöndunarefni í bensín (umræður utan dagskrár). B-254. mál
  -> skálar á miðhálendi Íslands. 440. mál
  -> skipulag miðhálendis Íslands. 532. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (heildarlög). 251. mál
  -> spilliefnagjald. 252. mál
  -> starfshættir í umhverfisnefnd (athugasemdir um störf þingsins). B-294. mál
  -> starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík (athugasemdir um störf þingsins). B-162. mál
  -> tilkynningarskylda olíuskipa. 190. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar. 249. mál
  -> umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey (umræður utan dagskrár). B-285. mál
  -> 06.10.1995 11:22:32 (0:34:53) Margrét Frímannsdóttir ræða, 2.* dagskrárliður fundi 4/120
  -> 14.12.1995 15:38:37 (1:09:01) Frsm. 1. minni hluta Kristinn H. Gunnarsson flutningsræða, 5.* dagskrárliður fundi 65/120
  -> umhverfisúrbætur á ferðamannastöðum. 346. mál
  -> úttekt á hávaða- og hljóðmengun. 133. mál
  -> útvarpslög (auglýsingar). 246. mál
  -> varðveisla ósnortinna víðerna. 476. mál
  -> varnir gegn mengun sjávar. 170. mál
  -> vá vegna olíuflutninga. 354. mál
  -> verndun jarðhitasvæðisins við Geysi í Haukadal. 179. mál