Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


120. þing
  -> eignarhald á auðlindum í jörðu. 321. mál
  -> eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat á sláturafurðum. 526. mál
  -> erfðabreyttar lífverur. 117. mál
  -> fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög). 355. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands. 519. mál
  -> fjarskipti (meðferð einkaréttar ríkisins). 408. mál
  -> fjárreiður ríkisins. 297. mál
  -> fjáröflun til vegagerðar (álagning, eftirlit o.fl.). 442. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorku- og eiturefnavopnum. 410. mál
  -> fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (nýting afla o.fl.). 469. mál
  -> gæludýrahald. 424. mál
  -> helgidagafriður (heildarlög). 315. mál
  -> jarðhitaréttindi. 12. mál
  -> köfun (heildarlög). 148. mál
  -> löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum (heildarlög). 102. mál
  -> lögreglulög (heildarlög). 451. mál
  -> mannanöfn (heildarlög). 73. mál
  -> náttúruvernd (heildarlög). 366. mál
  -> orka fallvatna. 11. mál
  -> ólöglegur innflutningur fíkniefna. 62. mál
  <- 120 refsiákvæði
  -> réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heildarlög). 372. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (heildarlög). 251. mál
  -> sóttvarnalög (heildarlög). 160. mál
  -> spilliefnagjald. 252. mál
  -> staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur. 422. mál
  -> starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka. 158. mál
  -> tollalög (yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl). 441. mál
  -> tæknifrjóvgun. 154. mál
  -> umferðarlög (hlífðarhjálmar við hjólreiðar). 152. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar. 249. mál
  -> verðbréfaviðskipti (heildarlög). 97. mál
  -> virkjunarréttur vatnsfalla. 322. mál
  -> vörugjald (magngjald o.fl.). 445. mál
  -> þjóðminjalög (flutningur menningarverðmæta). 285. mál
  -> öryggi vöru og opinber markaðsgæsla. 100. mál