Niðurstöður efnisorðaleitar

verkalýðsmál


121. þing
  -> aðbúnaður um borð í fiskiskipum. 131. mál
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna). 90. mál
  -> aðgerðir til að afnema launamisrétti kynjanna. 33. mál
  -> afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv. (athugasemdir um störf þingsins). B-326. mál
  -> afleiðingar langs vinnutíma hér á landi. 5. mál
  -> alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð. 199. mál
  -> alþjóðavinnumálaþingið í Genf 1996. 605. mál
  -> atvinnuleyfi útlendinga. 296. mál
  -> atvinnuleysi og vinnumarkaðsaðgerðir. 224. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (heildarlög). 171. mál
  -> atvinnuréttindi skipstjórnarmanna (nám skv. eldri lögum). 362. mál
  -> atvinnuréttindi vélfræðinga (réttindanámskeið). 544. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf. (umræður utan dagskrár). B-258. mál
  -> bann við kynferðislegri áreitni (breyting ýmissa laga). 422. mál
  -> breytingar í lífeyrismálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-247. mál
  -> dómur Hæstaréttar um jafnrétti til launa (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-249. mál
  -> endurskoðun á launakerfi ríkisins. 32. mál
  -> fæðingarorlof (veikindi móður eða barns o.fl.). 453. mál
  -> fæðingarorlof feðra. 12. mál
  -> greiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingar. 134. mál
  -> grunnskólar (námsleyfasjóður). 254. mál
  -> hagsmunatengsl og stjórnargreiðslur. 332. mál
  -> hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi). 176. mál
  -> hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi). 614. mál
  -> hlutafélög (aðild starfsmanna að stjórn). 525. mál
  -> laun og starfskjör starfsmanna Pósts og síma. 357. mál
  -> launajafnrétti. 45. mál
  -> launakjör karla og kvenna. 499. mál
  -> lágmarkslaun. 87. mál
  -> lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi). 180. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs). 118. mál
  -> lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stjórnmálaflokkanna. 186. mál
  -> lífskjör og undirbúningur kjarasamninga (umræður utan dagskrár). B-26. mál
  -> lægstu laun á vinnustöðum. 508. mál
  -> lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla). 203. mál
  -> lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög). 542. mál
  -> menntun, mannauður og hagvöxtur (umræður utan dagskrár). B-207. mál
  -> ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga (umræður utan dagskrár). B-271. mál
  -> reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum. 518. mál
  -> rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð (umræður utan dagskrár). B-329. mál
  -> réttindi og greiðslur í fæðingarorlofi. 465. mál
  -> réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu (umræður utan dagskrár). B-262. mál
  -> réttur til launa í veikindaforföllum (læknisfræðilegar aðgerðir, líffæragjafar, sjómannalög). 16. mál
  -> samanburður á launakjörum iðnaðarmanna. 329. mál
  -> samanburður á lífskjörum hérlendis og í Danmörku. 22. mál
  -> Seðlabanki Íslands (starfskjör bankastjóra). 369. mál
  -> sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (heilsugæslulæknar, prófessorar o.fl.). 251. mál
  -> sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 189. mál
  -> sjómannaafsláttur. 178. mál
  -> 121 sjómenn
  -> sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga. 565. mál
  -> skattatillögur ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-236. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 530. mál
  -> skýrsla félagsmálaráðherra um afleiðingar langs vinnutíma (athugasemdir um störf þingsins). B-206. mál
  -> slysabætur sjómanna. 434. mál
  -> staðan í samningamálum (athugasemdir um störf þingsins). B-259. mál
  -> starfskjör og lífeyrisréttindi bankastjóra ríkisbankanna og Seðlabanka Íslands. 229. mál
  -> starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum (umræður utan dagskrár). B-201. mál
  -> stytting vinnutíma án lækkunar launa. 4. mál
  -> svör við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-241. mál
  -> synjun atvinnuleyfa. 295. mál
  -> Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.). 147. mál
  -> tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-248. mál
  -> tryggingagjald (sjálfstætt starfandi einstaklingar). 541. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 237. mál
  -> umræða um frv. um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir (um fundarstjórn). B-209. mál
  -> undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga (umræður utan dagskrár). B-166. mál
  -> upplýsingar ráðherra um málefni hlutafélags í ríkiseigu. 514. mál
  -> uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda. 200. mál
  <- 121 velferðarmál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við kröfum ASÍ (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> viðræðuáætlanir. 307. mál
  -> viðskipti með aflaheimildir (umræður utan dagskrár). B-321. mál
  <- 121 vinnudeilur
  -> vinnueftirlitsgjald. 110. mál
  -> vinnumarkaðsaðgerðir. 172. mál
  <- 121 vinnumál
  -> þróun kauptaxta. 281. mál
  -> þróun launa og lífskjara á Íslandi. 20. mál