Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


121. þing
  -> afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv. (athugasemdir um störf þingsins). B-326. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (heildarlög). 171. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf. (umræður utan dagskrár). B-258. mál
  -> áhættu- og nýsköpunarlánasjóður. 19. mál
  -> ársskýrslur LÍN (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-30. mál
  -> Bókasafnssjóður höfunda. 330. mál
  -> breytingar á lögum um LÍN (athugasemdir um störf þingsins). B-136. mál
  -> breytingar í lífeyrismálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-247. mál
  -> búnaðargjald (heildarlög). 478. mál
  -> Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands. 472. mál
  -> endurskoðun laga um Lánasjóð ísl. námsmanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-90. mál
  -> Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.. 408. mál
  <- 121 fjármál
  -> Forvarnasjóður. 36. mál
  -> frumvarp um Lánasjóð íslenskra námsmanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-250. mál
  -> gjöld einstaklinga utan trúfélaga. 352. mál
  -> grunnskólar (námsleyfasjóður). 254. mál
  -> íþróttalög (heildarlög). 543. mál
  -> Jarðasjóður ríkisins. 589. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (samtímagreiðslur o.fl.). 7. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna. 270. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.). 531. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins. 424. mál
  -> listamannalaun (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.). 135. mál
  -> 121 lífeyrissjóðir
  -> málefni Þróunarsjóðs og fiskvinnslufyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-113. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins. 407. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997 (breyting ýmissa laga). 119. mál 8. og 14. gr.
  -> samkomulag um umræðu um LÍN (um fundarstjórn). B-285. mál
  -> samningur um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun. 556. mál
  -> sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga. 565. mál
  -> skiptaverðmæti og greiðslumiðlun (stofnfjársjóður o.fl.). 444. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 530. mál
  -> skýrsla námsmanna um LÍN (umræður utan dagskrár). B-123. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 237. mál
  -> varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (heildarlög). 256. mál
  -> virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.). 437. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins. 93. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins. 94. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins. 181. mál