Niðurstöður efnisorðaleitar

lífeyrissjóðir


121. þing
  -> afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv. (athugasemdir um störf þingsins). B-326. mál
  -> áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf. (umræður utan dagskrár). B-258. mál
  -> breytingar í lífeyrismálum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-247. mál
  -> greiðslur í lífeyrissjóði og almannatryggingar. 134. mál
  -> hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi). 176. mál
  -> hjúskaparlög (ellilífeyrisréttindi). 614. mál
  <- 121 kjaramál
  -> lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (nýtt réttindakerfi). 180. mál
  -> lífeyrisréttur öryrkja. 581. mál
  -> lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stjórnmálaflokkanna. 186. mál
  <- 121 sjóðir
  -> skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga. 573. mál
  -> skuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. 582. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 530. mál
  -> Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (iðgjöld, stigaútreikningur, ávöxtun o.fl.). 147. mál