Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


121. þing
  -> almenn hegningarlög (fíkniefni, þvætti). 183. mál
  -> almenn hegningarlög (punktakerfi). 258. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (heildarlög). 171. mál
  -> áfengislög (leyfi til áfengisveitinga). 563. mál
  -> dýralæknar og heilbrigðisþjónusta dýra (heildarlög). 583. mál
  -> eignarhald á auðlindum í jörðu. 304. mál
  -> eignarhald á auðlindum í jörðu. 603. mál
  -> eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heildarlög). 477. mál
  -> endurskoðendur (heildarlög). 214. mál
  -> fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala (heildarlög). 28. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands (heildarlög). 57. mál
  -> fjarskipti (heildarlög). 150. mál
  -> fjárreiður ríkisins. 100. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum. 130. mál
  -> hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis (EES-reglur). 344. mál
  -> jarðhitaréttindi. 14. mál
  -> lögmenn (heildarlög). 255. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins. 407. mál
  -> orka fallvatna. 15. mál
  -> póstþjónusta (heildarlög). 151. mál
  -> rafræn eignarskráning verðbréfa. 474. mál
  <- 121 refsiákvæði
  -> sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.). 148. mál
  -> samningsveð. 234. mál
  -> skemmtanahald. 564. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (heildarlög). 98. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 530. mál
  -> sóttvarnalög (heildarlög). 191. mál
  -> starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka. 284. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga. 237. mál
  -> umferðarlög (hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar). 61. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög). 493. mál
  -> vinnumarkaðsaðgerðir. 172. mál
  -> virkjunarréttur vatnsfalla. 305. mál
  -> vopnalög. 592. mál
  -> vörugjald af olíu (lituð olía). 527. mál
  -> vörumerki (heildarlög). 233. mál
  -> öryggi raforkuvirkja. 73. mál
  -> öryggisþjónusta. 486. mál