Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


121. þing
  -> aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna). 90. mál
  -> eignarréttur og afnotaréttur fasteigna (EES-reglur). 218. mál
  -> einkahlutafélög (EES-reglur). 405. mál
  -> 121 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 121 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarskipti (heildarlög). 150. mál
  -> hlutafélög (EES-reglur). 404. mál
  -> hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis (EES-reglur). 344. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 62. mál
  -> iðnaðarlög (EES-reglur). 76. mál
  -> Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla o.fl.). 531. mál
  -> læknisþjónusta á Evrópska efnahagssvæðinu. 604. mál
  -> lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara (heildarlög). 542. mál
  -> málefni Hollustuverndar ríkisins. 42. mál
  -> meðferð sjávarafurða (innflutningur, landamærastöðvar). 476. mál
  -> miðlun EES-gerða á íslensku um tölvunet. 334. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun. 149. mál
  -> póstþjónusta (heildarlög). 151. mál
  -> reglugerðir um matvæli. 373. mál
  -> skipan opinberra framkvæmda (útboð). 436. mál
  -> skoðun kvikmynda og bann við ofbeldismyndum (sjónvarpsstöðvar, tölvuleikir). 534. mál
  -> tryggingagjald (gjaldhlutfall). 145. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur, vegheiti o.fl.). 55. mál
  -> 121 utanríkismál
  -> vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 485. mál
  -> viðbætur við I. viðauka við EES-samninginn. 480. mál
  -> viðurkenning á menntun og prófskírteinum (flokkun starfsheita). 259. mál
  -> vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda). 142. mál