Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


121. þing
  -> aðgerðir gegn skattsvikum. 566. mál
  -> afnám skattframtala. 321. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs. 515. mál
  -> aukin erlend fjárfesting í landinu. 562. mál
  -> álagningarstofn skatta hjá nokkrum stéttum o.fl.. 509. mál
  -> bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds). 550. mál
  -> breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt (athugasemdir um störf þingsins). B-293. mál
  -> brunatryggingar (umsýslugjald). 75. mál
  -> búnaðargjald (heildarlög). 478. mál
  -> erfðafjárskattur (niðurfelling hjá sambýlisfólki). 517. mál
  <- 121 fjármál
  -> innheimta þungaskatts. 463. mál
  -> innlend metangasframleiðsla. 520. mál
  -> lækkun á tekjuskattsstofni. 510. mál
  -> lækkun fasteignaskatta (breyting ýmissa laga). 540. mál
  -> nauðasamningar. 442. mál
  -> sjómannaafsláttur. 178. mál
  -> skattaleg meðferð lífeyris og bætur almannatrygginga. 573. mál
  -> 08.10.1996 17:50:52 (0:40:15) Jón Baldvin Hannibalsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 4/121
  -> 08.10.1996 18:35:20 (0:01:33) Friðrik Sophusson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 4/121
  -> 08.10.1996 20:58:18 (0:35:43) Ágúst Einarsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 4/121
  -> 13.12.1996 20:53:58 (1:00:54) Steingrímur J. Sigfússon ræða, 3.* dagskrárliður fundi 43/121
  -> 20.12.1996 11:01:41 (0:52:15) Frsm. minni hluta Kristinn H. Gunnarsson flutningsræða, 11.* dagskrárliður fundi 53/121
  -> 20.12.1996 17:13:07 (0:20:24) Svavar Gestsson ræða, 11.* dagskrárliður fundi 53/121
  -> 20.12.1996 17:37:57 (0:04:18) Friðrik Sophusson andsvar, 11.* dagskrárliður fundi 53/121
  -> skattatillögur ríkisstjórnarinnar (umræður utan dagskrár). B-236. mál
  -> skatteftirlit og skattrannsóknir. 272. mál
  -> skatttekjur af viðskiptum með aflaheimildir. 122. mál
  -> skattundandráttur. 568. mál
  -> skipting bóta. 366. mál
  -> skipting skattgreiðslna. 365. mál
  -> staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu (umræður utan dagskrár). B-215. mál
  -> staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (hlutdeildarskírteini, afföll). 143. mál
  -> stimpilgjald (kaupskip). 386. mál
  -> störf jaðarskattanefndar. 443. mál
  -> tekjur og gjöld vatnsveitna. 204. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af skráningu skipa. 235. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af slökkvi- og björgunarbúnaði. 126. mál
  -> tekjuskattur og bótagreiðslur. 458. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (tekjutenging bótaliða). 11. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (endurbætur og viðhald á eigin húsnæði). 26. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.). 120. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.). 146. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur barna). 253. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (eignarskattur). 452. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (samnýting persónuafsláttar). 461. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir). 526. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, barnabætur o.fl.). 528. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (sjómannaafsláttur). 552. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (rannsóknar- og þróunarverkefni). 572. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (staðgreiðsla opinberra gjalda). 585. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (sala aflaheimildar). 611. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (sumarhús o.fl.). 173. mál
  -> tillögur ríkisstjórnarinnar um vaxtabætur og barnabætur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-248. mál
  <- 121 tollar
  -> tryggingagjald (gjaldhlutfall). 145. mál
  -> tryggingagjald (sjálfstætt starfandi einstaklingar). 541. mál
  -> uppgjör á vangoldnum söluskatti. 438. mál
  -> útboð og tapaðar kröfur á hendur verktakafyrirtækjum. 216. mál
  -> varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (gjöld af innlendri framleiðslu). 141. mál
  -> veiðileyfagjald. 3. mál
  -> vinnueftirlitsgjald. 110. mál
  -> virðisaukaskattur (málsmeðferðarreglur o.fl.). 144. mál
  -> virðisaukaskattur (afmörkun skattskyldu o.fl.). 437. mál
  -> virðisaukaskattur af vöruflutningum. 451. mál
  -> vörugjald (gjaldflokkar, lækkun gjalda). 142. mál
  -> vörugjald af olíu (lituð olía). 527. mál
  -> vörugjald af olíu. 612. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar). 549. mál
  -> vörugjöld á sportvörur. 271. mál
  -> þjónustugjöld í heilsugæslu (almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta). 6. mál