Niðurstöður efnisorðaleitar

bifreiðar


121. þing
  -> akstur lögreglu-, sjúkraflutninga- og slökkviliðsbifreiða. 466. mál
  -> bifreiðagjald (hámarksfjárhæð gjalds). 550. mál
  -> bílastyrkur til fatlaðra og öryrkja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-172. mál
  -> hraðamælar í bifreiðum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-49. mál
  -> hvíldar- og þjónustustaðir fyrir ökumenn flutningabifreiða. 462. mál
  -> innheimta þungaskatts. 463. mál
  -> innlend metangasframleiðsla. 520. mál
  -> loftpúðar í bifreiðum. 558. mál
  -> læsivarðir hemlar í bifreiðum. 209. mál
  -> meirapróf ökutækja (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-222. mál
  -> notkun síma í bifreiðum. 360. mál
  -> rafknúin farartæki á Íslandi. 323. mál
  -> sala notaðra ökutækja (leyfisbréf, eftirlit o.fl.). 148. mál
  -> tekjur ríkissjóðs af slökkvi- og björgunarbúnaði. 126. mál
  -> tjón á bílum. 609. mál
  -> umferðarlög (ölvunarakstur, vátryggingarfjárhæðir o.fl.). 487. mál
  -> vörugjald af olíu (lituð olía). 527. mál
  -> vörugjald af ökutækjum (vöruflutningar). 549. mál