Niðurstöður efnisorðaleitar

sjávarútvegur


122. þing
  -> afbrigði um dagskrármál (afbrigði um dagskrármál). B-208. mál
  -> afgreiðsla frumvarps um síldarsamning o.fl. (um fundarstjórn). B-354. mál
  -> afli dragnótarbáta í Faxaflóa. 223. mál
  -> afsal aflaheimilda vegna úthafsveiðileyfa. 440. mál
  -> afturköllun frumvarps um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-214. mál
  -> afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna (athugasemdir um störf þingsins). B-210. mál
  -> atkvæðagreiðsla um afbrigði og túlkun þingskapa (tilkynningar forseta). B-217. mál
  <- 122 atvinnuvegir
  -> áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins. 269. mál
  -> fiskveiðar utan lögsögu Íslands (útboð veiðiheimilda). 146. mál
  -> framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar. 197. mál
  -> færsla aflaheimilda. 224. mál
  -> hrognkelsaveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-269. mál
  -> hvalveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-268. mál
  -> hvalveiðar. 577. mál
  -> kjaradeila sjómanna og útvegsmanna (umræður utan dagskrár). B-184. mál
  -> Kvótaþing. 606. mál
  -> könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu. 409. mál
  -> markaðshlutdeild fyrirtækja (útflutningur sjávarafurða). 213. mál
  -> markaðshlutdeild fyrirtækja (sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki). 214. mál
  -> meðferð og eftirlit sjávarafurða (gildistaka EES-reglna). 171. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög). 544. mál
  -> niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði (athugasemdir um störf þingsins). B-207. mál
  -> orkugjafi fiskimjölsverksmiðja. 360. mál
  -> rannsókn á áhrifum dragnótaveiða. 308. mál
  -> rannsóknir á lífríki sjávar. 168. mál
  -> rannsóknir í þágu atvinnuveganna (Hafrannsóknastofnun o.fl.). 252. mál
  -> ráðstafanir í sjávarútvegsmálum (breyting ýmissa laga). 263. mál
  -> rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum (umræður utan dagskrár). B-96. mál
  -> Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 557. mál
  -> samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 1998. 615. mál
  -> samningur milli Grænlands og Íslands um fiskveiðar innan grænlenskrar og íslenskrar lögsögu. 617. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 1998. 614. mál
  -> samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum. 402. mál
  -> 07.10.1997 15:04:06 (0:40:29) Kristinn H. Gunnarsson ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 15:46:01 (0:29:23) Jón Kristjánsson ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 18:09:25 (0:20:20) Steingrímur J. Sigfússon ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> sjóður í vörslu sjávarútvegsráðuneytis. 633. mál
  -> skipting afnotaréttar nytjastofna á Íslandsmiðum. 254. mál
  -> skipting aukinna aflaheimilda (athugasemdir um störf þingsins). B-424. mál
  -> starfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar. 326. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar í fiskeldismálum. 467. mál
  -> stjórn fiskveiða (framsal veiðiheimilda). 155. mál
  -> stjórn fiskveiða (handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.). 189. mál
  -> stjórn fiskveiða (hámark aflahlutdeildar). 209. mál
  -> stjórn fiskveiða (brottfall laga). 236. mál
  -> stjórn fiskveiða (endurnýjunarreglur fiskiskipa). 275. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðiheimildir krókabáta). 303. mál
  -> stjórn fiskveiða (frysti- og vinnsluskip). 487. mál
  -> stjórn fiskveiða (aflaheimildir Sæbjargar VE). 591. mál
  -> stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda). 604. mál
  -> stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins (krókaveiðar). 639. mál
  -> stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum. 642. mál
  -> stjórnarskipunarlög (nytjastofnar í hafi). 152. mál
  -> stofnmat nytjafiska á Íslandsmiðum og við Noreg. 253. mál
  -> stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd. 558. mál
  -> stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum. 454. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (sala aflaheimildar). 77. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (sala og fyrning aflahlutdeildar). 338. mál
  -> túlkun þingskapa (athugasemdir um störf þingsins). B-216. mál
  -> túnfiskveiðar. 78. mál
  -> túnfiskveiðar. 423. mál
  -> umgengni um nytjastofna sjávar. 27. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (skilgreining togveiðisvæða). 339. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (grásleppuveiði). 628. mál
  -> veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (veiðitími á Breiðafirði). 651. mál
  -> veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög). 340. mál
  -> veiðiheimildir smábáta og hrognkelsaveiðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-92. mál
  -> veiðileyfagjald. 5. mál
  -> Verðlagsstofa skiptaverðs. 605. mál
  -> vinnuregla Þróunarsjóðs sjávarútvegsins við úreldingu fiskvinnsluhúsa. 671. mál
  -> þátttaka í sjávarútvegsverkefnum erlendis. 420. mál
  -> þrávirk lífræn efni í lífríki Íslands. 428. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins. 193. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (úrelding krókabáta). 302. mál