Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


122. þing
  -> almenn hegningarlög (tölvubrot). 444. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum). 451. mál
  -> almenn hegningarlög (fyrning sakar). 521. mál
  -> áfengislög (heildarlög). 478. mál
  -> byggingar- og húsnæðissamvinnufélög. 508. mál
  -> dánarvottorð o.fl. (heildarlög). 464. mál
  -> dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (heildarlög). 436. mál
  -> eftirlit með fjármálastarfsemi. 560. mál
  -> eftirlit með starfsemi stjórnvalda. 11. mál
  -> eignarhald á auðlindum í jörðu. 425. mál
  -> fangelsi og fangavist. 536. mál
  -> friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum. 8. mál
  -> friðun Þingvalla og Þingvallavatns (heildarlög). 699. mál
  -> gagnagrunnar á heilbrigðissviði. 661. mál
  -> gæludýrahald. 644. mál
  -> hjálmanotkun hestamanna. 324. mál
  -> hollustuhættir (heildarlög). 194. mál
  -> innheimtulög. 554. mál
  -> jarðhitaréttindi. 56. mál
  -> kjaramál fiskimanna. 603. mál
  -> kosningar til sveitarstjórna (heildarlög). 225. mál
  -> Kvótaþing. 606. mál
  -> loftferðir (heildarlög). 201. mál
  -> meðferð opinberra mála (sektarinnheimta). 441. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (heildarlög). 544. mál
  -> miðlun upplýsinga og samráð við starfsmenn á Evrópska efnahagssvæðinu. 717. mál
  -> orka fallvatna. 50. mál
  -> rafræn eignarskráning verðbréfa. 149. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu. 359. mál
  <- 122 refsiákvæði
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 249. mál
  -> starfsréttindi tannsmiða. 458. mál
  -> stimpilgjald. 481. mál
  -> stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum. 454. mál
  -> veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (heildarlög). 340. mál
  -> verslunaratvinna (heildarlög). 151. mál
  -> vextir, dráttarvextir og verðtrygging (heildarlög). 562. mál
  -> virkjunarréttur vatnsfalla. 426. mál
  -> vopnalög. 175. mál
  -> vörugjald af olíu. 358. mál