Niðurstöður efnisorðaleitar

kjaramál


122. þing
  -> aðstöðumunur kynslóða. 24. mál
  -> afbrigði um dagskrármál (afbrigði um dagskrármál). B-208. mál
  -> afleiðingar af uppsögnum ungra lækna (umræður utan dagskrár). B-148. mál
  -> afturköllun frumvarps um stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-214. mál
  -> afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna (athugasemdir um störf þingsins). B-210. mál
  -> afturköllun þingmáls (frv. um lágmarkslaun) (athugasemdir um störf þingsins). B-290. mál
  -> atkvæðagreiðsla um afbrigði og túlkun þingskapa (tilkynningar forseta). B-217. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (geymsla áunnins réttar o.fl.). 654. mál
  -> aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna. 39. mál
  -> biðlauna- og lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisbankanna. 106. mál
  -> bifreiðakostnaður bankanna. 306. mál
  -> fyrirhuguð frestun skattalækkunar (athugasemdir um störf þingsins). B-121. mál
  -> fæðingarorlof (breyting ýmissa laga). 265. mál
  -> fæðingarorlof (feður). 343. mál
  -> grunnskólinn og kjaramál kennara (umræður utan dagskrár). B-58. mál
  -> kjaradeila sjómanna og útvegsmanna (umræður utan dagskrár). B-184. mál
  -> kjör starfsmanna Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs. 318. mál
  -> kjör stjórnenda Pósts og síma hf.. 49. mál
  -> Kvótaþing. 606. mál
  -> launagreiðslur á vernduðum vinnustöðum. 714. mál
  -> launamunur verkakvenna og verkakarla. 469. mál
  -> launastefna ríkisins (umræður utan dagskrár). B-180. mál
  -> launaþróun hjá ríkinu. 257. mál
  -> laxveiðiferðir stjórnenda bankanna. 316. mál
  -> lágmarkslaun. 307. mál
  -> lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna. 258. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (iðgjaldastofn og innheimta). 327. mál
  -> lögbinding lágmarkslauna (athugasemdir um störf þingsins). B-181. mál
  -> nauðsynlegt iðgjald til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.. 673. mál
  -> niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði (athugasemdir um störf þingsins). B-207. mál
  -> ólögmæt innheimta gjalda við skráningu í skipsrúm. 476. mál
  -> reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins. 251. mál
  -> rekstrarkostnaður Landsvirkjunar. 680. mál
  -> réttindi og greiðslur í fæðingarorlofi. 91. mál
  -> réttur til launa í veikindaforföllum (breyting ýmissa laga). 391. mál
  -> sjúkrasjóðir verkalýðsfélaga. 482. mál
  -> skattlagning framlaga úr kjaradeilusjóðum. 631. mál
  -> skuldbinding B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna aukins hluts dagvinnulauna. 674. mál
  -> skuldbinding Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.. 676. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (heildarlög). 249. mál
  -> staðan í kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna (umræður utan dagskrár). B-277. mál
  -> stjórn fiskveiða (færsla aflaheimilda milli skipa og veiðiskylda). 604. mál
  -> stöðvun verkfalla á fiskiskipaflotanum. 454. mál
  -> Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga (geymsla áunnins réttar o.fl.). 655. mál
  -> túlkun þingskapa (athugasemdir um störf þingsins). B-216. mál
  -> upplýsingar um launakjör opinberra starfsmanna (athugasemdir um störf þingsins). B-82. mál
  -> uppsagnir hjúkrunarfræðinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-369. mál
  <- 122 velferðarmál
  -> Verðlagsstofa skiptaverðs. 605. mál
  -> vinnumarkaðsaðgerðir (kjara- og vinnumarkaðsrannsóknir). 471. mál