Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


122. þing
  -> 50. alþjóðaheilbrigðisþingið í Genf. 518. mál
  -> aðgangur að Grensáslaug. 623. mál
  -> aðgerðir á vegum stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis og tóbaksvörnum á árinu 1997. 672. mál
  -> aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna. 452. mál
  -> afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna (athugasemdir um störf þingsins). B-325. mál
  -> afleiðingar af uppsögnum ungra lækna (umræður utan dagskrár). B-148. mál
  -> aldurssamsetning þjóðarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-271. mál
  -> almannatryggingar (tannlækningar). 108. mál
  -> almannatryggingar (sálfræðiþjónusta). 228. mál
  -> almannatryggingar (endurgreiðsla sérfræðikostnaðar). 459. mál
  -> áfengis- og vímuvarnaráð. 479. mál
  -> átak til að draga úr reykingum kvenna. 435. mál
  -> biðlistar áfengis- og eiturlyfjasjúklinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-223. mál
  -> blóðbankaþjónusta við þjóðarvá. 300. mál
  -> endurgreiðsla sérfræðikostnaðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-164. mál
  -> endurskoðun reglna um sjúklingatryggingu. 596. mál
  -> fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri (umræður utan dagskrár). B-315. mál
  -> fjármagn vegna mælinga á geislavirkum efnum í sjó. 395. mál
  -> fóstureyðingar. 460. mál
  -> framkvæmd laga um réttindi sjúklinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-105. mál
  -> fyrirkomulag meðferðar ósakhæfra geðsjúklinga. 528. mál
  -> gagnagrunnar á heilbrigðissviði. 661. mál
  -> geðheilbrigðismál barna og unglinga. 525. mál
  -> gjald af áfengi. 480. mál
  -> greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana. 280. mál
  -> 07.10.1997 14:28:59 (0:34:46) Kristín Halldórsdóttir ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 15:46:01 (0:29:23) Jón Kristjánsson ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 16:16:00 (0:34:30) Gísli S. Einarsson ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 16:50:46 (0:29:44) Sturla Böðvarsson ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 18:09:25 (0:20:20) Steingrímur J. Sigfússon ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 07.10.1997 18:59:18 (0:20:45) Kristín Ástgeirsdóttir ræða, 4.* dagskrárliður fundi 4/122
  -> 08.10.1997 13:35:37 (0:20:54) Jóhanna Sigurðardóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 5/122
  -> 08.10.1997 14:05:25 (0:20:53) Össur Skarphéðinsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 5/122
  -> 12.12.1997 11:48:02 (0:45:58) Frsm. minni hluta Kristinn H. Gunnarsson flutningsræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 14:33:15 (0:02:16) Gísli S. Einarsson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 14:42:38 (0:34:38) Kristín Halldórsdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 15:44:44 (0:13:57) Hjálmar Jónsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 17:02:45 (0:27:03) Sigríður Jóhannesdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 17:42:58 (0:23:26) Lára Margrét Ragnarsdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 18:06:47 (0:02:07) Margrét Frímannsdóttir andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 18:12:57 (0:25:11) Svavar Gestsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 18:38:35 (0:02:23) Sturla Böðvarsson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 20:32:33 (0:15:56) Arnbjörg Sveinsdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 20:48:44 (0:55:29) Ásta R. Jóhannesdóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 21:44:24 (0:02:25) Sturla Böðvarsson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 23:23:24 (0:23:38) Ágúst Einarsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 12.12.1997 23:47:14 (0:48:24) Steingrímur J. Sigfússon ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 13.12.1997 00:50:31 (0:58:02) Ögmundur Jónasson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 41/122
  -> 13.12.1997 14:56:48 (0:00:39) Jón Kristjánsson grein fyrir atkvæði, 1.* dagskrárliður fundi 42/122
  -> 08.10.1997 18:04:27 (0:15:35) Svavar Gestsson ræða, 1.* dagskrárliður fundi 5/122
  -> 08.10.1997 21:33:00 (0:12:27) Guðrún Helgadóttir ræða, 1.* dagskrárliður fundi 5/122
  -> 19.12.1997 16:51:33 (0:25:17) Sturla Böðvarsson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 17:23:42 (0:01:58) Össur Skarphéðinsson andsvar, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 17:30:56 (0:02:02) Frsm. minni hluta Kristinn H. Gunnarsson andsvar, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 18:17:46 (0:32:47) Steingrímur J. Sigfússon ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 19:07:02 (0:46:22) Guðmundur Árni Stefánsson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 19:56:40 (0:01:44) Frsm. meiri hluta Jón Kristjánsson andsvar, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 20:37:58 (0:33:32) Sighvatur Björgvinsson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 23:08:09 (0:13:52) Ásta R. Jóhannesdóttir ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 19.12.1997 23:59:53 (1:05:34) Margrét Frímannsdóttir ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 20.12.1997 01:05:37 (0:25:56) Sigríður Jóhannesdóttir ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 20.12.1997 01:31:46 (0:37:01) Ögmundur Jónasson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 20.12.1997 02:08:57 (0:06:37) Svavar Gestsson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  -> 20.12.1997 02:15:45 (0:13:53) Frsm. meiri hluta Jón Kristjánsson ræða, 14.* dagskrárliður fundi 49/122
  dh: heilbrigðismál (umræður utan dagskrár). B-435. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (skipunartími stjórnarformanna heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa). 248. mál
  -> heilsugæsla í skólum. 449. mál
  -> heilsugæslumál á Eskifirði og Reyðarfirði. 585. mál
  -> hollustuhættir (heildarlög). 194. mál
  -> innheimta komugjalda heilsugæslustöðva. 662. mál
  -> Íslensk erfðagreining og Gagnalind hf. (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-90. mál
  -> kjaradeila sérfræðinga sem starfa utan sjúkrahúsa (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-165. mál
  -> lyfjalög (Lyfjamálastofnun o.fl.). 652. mál
  -> læknalög (óvæntur skaði og mistök). 598. mál
  -> matarskattur á sjúklinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-163. mál
  -> málefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. 413. mál
  -> málefni ungra fíkniefnaneytenda. 491. mál
  -> mistök við læknisverk. 159. mál
  -> ofbeldi á börnum. 430. mál
  -> ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála. 246. mál
  -> reglugerð um geðrannsóknir. 526. mál
  -> réttur tannsmiða og sjóntækjafræðinga. 105. mál
  -> samningsslit sérfræðinga við Tryggingastofnun ríkisins. 396. mál
  -> skipulagsbreytingar í heilbrigðisþjónustu. 450. mál
  -> skipun tilsjónarmanna. 529. mál
  -> staðan í heilbrigðisþjónustunni (athugasemdir um störf þingsins). B-29. mál
  -> starfsréttindi tannsmiða. 458. mál
  -> stefnan í heilbrigðismálum (umræður utan dagskrár). B-55. mál
  -> stefnumótun í málefnum langsjúkra barna. 38. mál
  -> svör ráðherra við fyrirspurn (um fundarstjórn). B-341. mál
  -> tannlæknaþjónusta. 681. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (tannviðgerðir). 85. mál
  -> tilkostnaður við tannréttingar. 610. mál
  -> tíðni og eðli barnaslysa 1990 - 96. 429. mál
  -> tóbaksvarnir. 688. mál
  -> ummæli ráðherra (um fundarstjórn). B-107. mál
  -> umræða um heilbrigðismál (um fundarstjórn). B-437. mál
 dh: B435 sbr. og umræða um heilbrigðismál (um fundarstjórn). B-437. mál
  -> uppsagnir hjúkrunarfræðinga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-369. mál
  -> uppsagnir sérfræðilækna. 295. mál
  -> vistun, meðferð og eftirmeðferð ósakhæfra geðsjúklinga. 530. mál
  -> vistunarvandi aldraðra. 293. mál
  -> vímuefnameðferð barna og unglinga. 533. mál
  -> þjónusta geðlækna í fangelsum. 527. mál
  -> Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn). 342. mál
  -> þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga). 41. mál
  -> þróun lyfjaverðs. 313. mál
  -> öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi. 398. mál