Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


123. þing
  -> aðskilnaður rannsóknastofnana, hagsmunasamtaka og ríkisvalds. 218. mál
  -> afnám einokunar ríkisins á smásölu áfengis. 169. mál
  -> almannatryggingar (tryggingaráð). 316. mál
  -> almannavarnir (almannavarnaráð). 300. mál
  -> almannavarnir (almannavarnaráð og almannavarnanefndir). 328. mál
  -> aukin fjölbreytni atvinnutækifæra í dreifbýli. 386. mál
  -> breyting á stjórnsýslu lögreglustjóraembættisins (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-78. mál
  -> breyting á stjórnsýslu lögreglustjóraembættisins (athugasemdir um störf þingsins). B-100. mál
  -> breyting ríkisfyrirtækja í hlutafélög. 215. mál
  -> breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík (umræður utan dagskrár). B-107. mál
  -> eftirlit með útlendingum (forstjóri Útlendingaeftirlits o.fl.). 512. mál
  -> einkavæðing fiskeldisfyrirtækisins Stofnfisks (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-39. mál
  -> fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.). 64. mál
  -> flutningur ríkisstofnana. 91. mál
  -> flutningur starfa fyrir Íbúðalánasjóð til Sauðárkróks (umræður utan dagskrár). B-96. mál
  -> flutningur Vegagerðarinnar til Borgarness. 519. mál
  -> Framkvæmdasjóður Íslands (afnám laga). 123. mál
  -> greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu. 470. mál
  -> Íbúðalánasjóður. 29. mál
  -> Landhelgisgæsla Íslands (útboð). 233. mál
  -> landmælingar og kortagerð (aðsetur Landmælinga). 370. mál
  -> Landsvirkjun (eignarhlutur í fyrirtækjum). 592. mál
  -> Lánasjóður landbúnaðarins (aðsetur). 607. mál
  -> málefni Stofnfisks (umræður utan dagskrár). B-127. mál
  -> Náttúrufræðistofnun Íslands (stjórnskipulag o.fl.). 205. mál
  -> Náttúrugripasafn Íslands. 429. mál
  -> opinberar eftirlitsreglur. 199. mál
  -> orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum). 543. mál
  -> rannsóknir sjóslysa. 283. mál
  -> rekstrarkostnaður Flugmálastjórnar. 145. mál
  -> rekstrarkostnaður Pósts og síma. 144. mál
  -> rekstrarkostnaður Rafmagnsveitna ríkisins. 38. mál
  -> rekstrarkostnaður Vegagerðarinnar. 63. mál
  -> 123 ríkisfyrirtæki
  -> ríkislögmaður (yfirstjórn). 476. mál
  <- 123 ríkisstofnanir
  -> 123 Ríkisútvarpið
  -> skipulag ferðamála (skipan ferðamálaráðs). 361. mál
  -> starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997 (munnleg skýrsla þingmanns). B-59. mál
  -> Stjórnarráð Íslands (aðsetur ríkisstofnana). 475. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-140. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-271. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-278. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-281. mál
  -> svör við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-291. mál
  -> svör við fyrirspurnum (tilkynningar forseta). B-292. mál
  -> Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). 340. mál
  -> úttekt á embætti lögreglustjórans í Reykjavík. 234. mál
  -> verkefni verkfræðistofa. 319. mál
  -> verkefni VSO-verkfræðistofu. 274. mál
  -> vistvæn ökutæki. 299. mál