Niðurstöður efnisorðaleitar

kjaramál


123. þing
  -> aðgerðir til að bæta tengsl atvinnulífs og einkalífs. 495. mál
  -> aðlögunarsamningur við fangaverði (umræður utan dagskrár). B-73. mál
  -> ferða- og dvalarkostnaður. 456. mál
  -> fjarvinnslustörf á landsbyggðinni. 270. mál
  -> framtíðarstaða almannatryggingakerfisins. 497. mál
  -> fæðingarorlof (lengd orlofs o.fl.). 369. mál
  -> greiðslur til starfsmanna í B-hluta stofnunum ríkisins. 190. mál
  -> kjaradeila meinatækna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-80. mál
  -> laun forseta Íslands (skattgreiðslur). 246. mál
  -> laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga. 467. mál
  -> launakjör opinberra starfsmanna erlendis. 272. mál
  -> lágmarkslaun. 486. mál
  -> nauðsynlegt iðgjald til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins o.fl.. 165. mál
  -> samningar við bankastjóra Búnaðarbanka Íslands. 70. mál
  -> samningar við bankastjóra Landsbanka Íslands. 71. mál
  -> sjómannaafsláttur. 237. mál
  -> skipan nefndar um sveigjanleg starfslok (þáltill.). 364. mál
  -> skipan nefndar um sveigjanleg starfslok (fsp.). 373. mál
  -> skuldbinding B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins vegna aukins hluts dagvinnulauna. 164. mál
  -> starfssamningar lækna við Íslenska erfðagreiningu. 249. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðileyfi o.fl.). 343. mál umr.: 3161-3162
  -> svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara (athugasemdir um störf þingsins). B-108. mál
  -> undirbúningur svara við fyrirspurnum (athugasemdir um störf þingsins). B-89. mál
  -> úrskurður Kjaradóms um laun æðstu embættismanna ríkisins. 431. mál
  -> verðlagning sauðfjárafurða og kjör sauðfjárbænda. 579. mál
  -> þróun kaupmáttar. 596. mál
  -> örorkulífeyrir og launatekjur. 595. mál