Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarstjórnir


123. þing
  -> afkoma sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-116. mál
  -> afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum. 44. mál
  -> áfengislög (leyfisgjöld). 561. mál
  -> búfjárhald, forðagæsla o.fl. (varsla stórgripa). 309. mál
  -> endurskoðun laga um tekjustofna sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-245. mál
  -> framkvæmd 12. gr. jafnréttislaga. 413. mál
  -> gæludýrahald. 13. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga). 526. mál
  -> laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga. 467. mál
  -> málefni fatlaðra (yfirfærsla til sveitarfélaga). 331. mál
  -> málefni fatlaðra (starfsmenn svæðisskrifstofu). 564. mál
  -> reynslusveitarfélög (gildistími o.fl.). 583. mál
  -> reynslusveitarfélög 1997-98. 559. mál
  -> skipulags- og byggingarlög (skipulag miðhálendisins). 352. mál
  -> stofnun nýbúamiðstöðvar á Vestfjörðum. 457. mál
  <- 123 sveitarfélög
  -> sveitarstjórnarlög (staðfesting bráðabirgðalaga). 42. mál
  -> svæðisskipulag fyrir miðhálendið. 358. mál
  <- 123 velferðarmál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við fjárhagsvanda sveitarfélaganna (umræður utan dagskrár). B-222. mál
  -> yfirlýsingar forsætisráðherra um útsvarsmál í Reykjavík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-115. mál