Niðurstöður efnisorðaleitar

rafmagn


123. þing
  -> arðsemismat. 247. mál
  -> áætlanir í raforkumálum. 200. mál
  -> heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda (umræður utan dagskrár). B-174. mál
  -> húshitunarkostnaður. 587. mál
  -> könnun á hagkvæmni virkjunar Fjarðarár í Seyðisfirði. 597. mál
  -> Landsvirkjun (eignarhlutur í fyrirtækjum). 592. mál
  -> lækkun álverðs og orkuverðs. 117. mál
  -> lækkun orkuverðs til íslenskrar garðyrkju. 376. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar. 14. mál
  -> orka fallvatna og nýting hennar. 181. mál
  -> orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum). 543. mál
  <- 123 orkumál
  -> Orkusjóður. 225. mál
  -> raforkuver (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). 471. mál
  -> sjálfbær orkustefna. 12. mál
  -> úttekt á nýtingu lítilla orkuvera. 377. mál
  -> þriggja fasa rafmagn. 204. mál