Niðurstöður efnisorðaleitar

Austurlandskjördæmi


123. þing
  -> atvinnumál á Breiðdalsvík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-249. mál
  -> áform Norsk Hydro um byggingu álvers (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-47. mál
  -> Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi. 468. mál
  -> frekari umfjöllun um þáltill. um jarðgöng á Austurlandi (tilkynningar forseta). B-338. mál
  -> háskólamiðstöð Austurlands á Eiðum. 610. mál
 >> 123 kosning í yfirkjörstjórn Austurlandskjördæmis
  -> könnun á hagkvæmni virkjunar Fjarðarár í Seyðisfirði. 597. mál
  -> langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi. 356. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar. 14. mál
  -> skipan heilbrigðismála á Austurlandi. 421. mál
  -> Skriðuklaustur í Fljótsdal. 575. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 143. mál
  -> þáltill. um jarðgöng á Austurlandi og umfjöllun samgn. (um fundarstjórn). B-336. mál