Niðurstöður efnisorðaleitar

mengun


123. þing
  -> almenn hegningarlög (umhverfisbrot). 514. mál
  -> álver á Keilisnesi og virkjanir vegna þess. 574. mál
  -> beiðni um skýrslu (athugasemdir um störf þingsins). B-279. mál
  -> bifreiðaumferð og losun gróðurhúsalofts á Reykjanesbraut. 273. mál
  -> frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar (athugasemdir um störf þingsins). B-287. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga). 526. mál
  -> hreinsun jarðvegs á Nickel-svæðinu. 138. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá flugvélum og stóriðju. 267. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum af stækkun Járnblendiverksmiðjunnar. 82. mál
  -> orkunýtnikröfur. 473. mál
  -> PCB-mengun. 563. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar. 41. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-304. mál
  -> undirritun Kyoto-bókunarinnar í ljósi niðurstöðu ráðstefnunnar í Buenos Aires (umræður utan dagskrár). B-135. mál
  -> úttekt á hávaða- og hljóðmengun. 65. mál
  -> vinnuumhverfi sjómanna. 81. mál
  -> vistvæn ökutæki. 299. mál