Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


123. þing
  -> aðgerðir stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvörnum 1998. 617. mál
  -> aðgerðir til að draga úr þunglyndi kvenna. 98. mál
  -> afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn (um fundarstjórn). B-159. mál
  -> afgreiðsla heilbrigðis- og trygginganefndar á málum um gagnagrunn á heilbrigðissviði (athugasemdir um störf þingsins). B-122. mál
  -> almannatryggingar (tannlækningar). 17. mál
  -> almannatryggingar (sálfræðiþjónusta). 161. mál
  -> ályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði. 60. mál
  -> átak til að draga úr reykingum kvenna. 95. mál
  -> beiðni um fundarhlé (um fundarstjórn). B-172. mál
  -> beinþéttnimælingar. 569. mál
  -> breyttar reglur um örorkumat. 90. mál
  -> dreifðir gagnagrunnar á heilbrigðissviði og persónuvernd. 97. mál
  -> dvalarrými fyrir aldraða. 139. mál
  -> eftirlit með almennri heilsu tiltekinna aldurshópa. 460. mál
  -> eignarréttur á upplýsingum í sjúkraskrám. 52. mál
  -> endurskoðun reglna um sjúklingatryggingu. 20. mál
  -> fangelsismál (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-44. mál
  -> farþjónusta sérfræðilækna. 201. mál
  -> ferða- og dvalarkostnaður. 456. mál
  -> ferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytenda. 175. mál
  -> fjármögnun heilbrigðisþjónustu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-114. mál
  -> forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu. 452. mál
  -> framhald umræðu um gagnagrunn á heilbrigðissviði (um fundarstjórn). B-155. mál
  -> framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið (athugasemdir um störf þingsins). B-170. mál
  -> framhald þingstarfa (um fundarstjórn). B-173. mál
  -> framkvæmd laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði. 499. mál
  -> frumvarp um persónuvernd (athugasemdir um störf þingsins). B-146. mál
  -> gagnagrunnur á heilbrigðissviði. 109. mál
  -> gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur. 59. mál
  -> greiðslur frá rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði. 500. mál
  -> greiðsluþátttaka sjúklinga vegna hjálpartækja. 47. mál
  -> heilbrigðisþjónusta. 532. mál
  -> heilbrigðisþjónusta í dreifbýli. 533. mál
  -> heilbrigðisþjónusta í Hafnarfirði (umræður utan dagskrár). B-221. mál
  <- 123 heilsugæsla
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga). 526. mál
  -> kjaradeila meinatækna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-80. mál
  -> lífsýnasöfn. 121. mál
  -> lækningatæki. 586. mál
  -> meðferð sjúklinga með átröskun. 568. mál
  -> meðferð upplýsinga úr sjúkraskrám og gagnagrunn á heilbrigðissviði. 502. mál
  -> meðferðarúrræði fyrir unga fíkniefnaneytendur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-45. mál
  -> miðlæg úrvinnsla heilsufarsupplýsinga. 105. mál
  -> miðlægur gagnagrunnur. 58. mál
  -> miðlægur gagnagrunnur og vísindasiðanefnd. 57. mál
  -> persónuvernd og gagnagrunnur á heilbrigðissviði. 62. mál
  -> rannsóknir Margrétar Guðnadóttur. 312. mál
  -> ráðningar í stöður heilsugæslulækna. 31. mál
  -> rekstrarleyfi gagnagrunns á heilbrigðissviði. 503. mál
  -> rekstraröryggi gagnagrunns á heilbrigðissviði. 501. mál
  -> réttur íbúa landsbyggðar til læknisþjónustu. 277. mál
  -> samræmd skráning og endurskoðun á biðlistum. 89. mál
  -> samstarf mennta- og sjúkrastofnana til að bæta úr læknaskorti. 530. mál
  -> sjúkraflutningar. 337. mál
  -> skipan heilbrigðismála á Austurlandi. 421. mál
  -> skortur á hjúkrunarfræðingum. 491. mál
  -> skortur á starfsfólki í heilbrigðiskerfi. 217. mál
  -> smásala á tóbaki. 206. mál
  -> starfsmannavandi sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu. 330. mál
  -> starfssamningar lækna við Íslenska erfðagreiningu. 249. mál
  -> stefnumótun í heilbrigðismálum. 251. mál
  -> stefnumótun í málefnum langveikra barna. 553. mál
  -> stofnun endurhæfingarmiðstöðvar. 178. mál
  -> tengsl heilbrigðisstétta við rekstrarleyfishafa gagnagrunns á heilbrigðissviði. 508. mál
  -> tóbaksvarnir á vinnustöðum. 493. mál
  -> tóbaksverð og vísitala. 207. mál
  -> umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn (um fundarstjórn). B-63. mál
  -> upplýsingar um lyfjanotkun í gagnagrunn. 53. mál
  -> upplýsingar úr sjúkraskrám. 244. mál
  -> úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu (umræður utan dagskrár). B-91. mál
  -> útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða (umræður utan dagskrár). B-180. mál
  -> útköll lögreglu á geðdeildir sjúkrahúsa. 101. mál
  -> verkaskipting og grunnþjónusta í heilsugæslunni. 531. mál
  -> vísindasiðanefnd. 507. mál
  -> vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga (peningavinningar). 253. mál
  -> þingmannamál um dreifða gagnagrunna á heilbrigðissviði (um fundarstjórn). B-125. mál
  -> þjónustugjöld í heilsugæslu (breyting ýmissa laga). 18. mál