Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


123. þing
  <- 123 aðflutningsgjöld
  -> afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum. 44. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (sjálfseignarstofnanir). 590. mál
  -> áfengislög (leyfisgjöld). 561. mál
  -> áhrif breytinga á lögum um gjöld af bifreiðum. 434. mál
  -> álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (breyting ýmissa laga). 359. mál
  -> bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum (gjaldskrár o.fl.). 279. mál
  -> breytingar á ýmsum skattalögum. 150. mál
  -> desemberuppbót ellilífeyrisþega (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-113. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. 585. mál
  -> endurskoðun laga um tekjustofna sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-245. mál
  <- 123 fjármál
  -> framkvæmd fjármagnstekjuskatts. 36. mál
  -> framkvæmd fjármagnstekjuskatts (umræður utan dagskrár). B-110. mál
  -> fyrirkomulag á innheimtu hjá tollstjóranum í Reykjavík. 419. mál
  -> greiðendur fjármagnstekjuskatts. 222. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (gjaldskrá sveitarfélaga). 526. mál
  -> húsnæðissparnaðarreikningar (heildarlög). 61. mál
  -> innheimta gjalds fyrir endurtektarpróf. 39. mál
  -> jöfnun lífskjara og aðstöðumunar eftir búsetu. 548. mál
  -> laun forseta Íslands (skattgreiðslur). 246. mál
  -> niðurfelling virðisaukaskatts af innlendri handverksframleiðslu. 256. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999 (breyting ýmissa laga). 321. mál
  -> ráðstafanir í skattamálum (endurákvörðun skatta, breyting ýmissa laga). 170. mál
  -> rekstrartap fyrirtækja. 235. mál
  -> sjómannaafsláttur. 237. mál
  -> skattframtöl. 418. mál
  -> skattfrádráttur meðlagsgreiðenda. 120. mál
  -> skipun nefndar um einföldun á tekjukerfi ríkissjóðs. 385. mál
  -> stimpilgjald (undanþágur frá gjaldi). 151. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur). 6. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (persónuafsláttur barna). 219. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (jöfnunarhlutabréf, dótturfélög o.fl.). 278. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (framlög til menningarmála o.fl.). 380. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (endurgreiðsla ofgreiddra barnabóta). 584. mál
  -> tollalög (aðaltollhafnir). 143. mál
  -> vegtollar. 45. mál
  -> viðbrögð ríkisstjórnarinnar við fjárhagsvanda sveitarfélaganna (umræður utan dagskrár). B-222. mál
  -> virðisaukaskattur (veiðileyfi í ám og vötnum). 46. mál
  -> virðisaukaskattur (innlend starfsemi, skattsvik). 49. mál
  -> virðisaukaskattur (útihátíðir). 375. mál
  -> vörugjald (kranar). 537. mál
  -> yfirlýsingar forsætisráðherra um útsvarsmál í Reykjavík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-115. mál