Niðurstöður efnisorðaleitar

hlutafélög


123. þing
  -> breyting ríkisfyrirtækja í hlutafélög. 215. mál
  -> einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta). 147. mál
  -> Fjárfestingarbanki atvinnulífsins (sala hlutafjár). 229. mál
  -> Landsvirkjun (eignarhlutur í fyrirtækjum). 592. mál
  -> Norræni fjárfestingarbankinn (hlutafé Íslands). 285. mál
  -> orkulög (eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum). 543. mál
  -> sala hlutabréfa í bönkum (umræður utan dagskrár). B-147. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-140. mál
  -> svör ráðherra í utandagskrárumræðu (um fundarstjórn). B-150. mál