Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun, viðskipti


123. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti (gjaldsvið o.fl.). 226. mál
  -> afnám einokunar ríkisins á smásölu áfengis. 169. mál
  -> almenn hegningarlög (mútur til opinbers starfsmanns). 115. mál
  -> alþjóðleg viðskiptafélög. 414. mál
  <- 123 atvinnuvegir
  -> áfengisauglýsingar. 119. mál
  -> áfengiskaupaaldur. 552. mál
  -> álagning skatta vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (breyting ýmissa laga). 359. mál
  -> breyting ríkisfyrirtækja í hlutafélög. 215. mál
  -> einkahlutafélög (slit á félagi og innlausn hluta). 147. mál
  -> endurskoðun viðskiptabanns á Írak. 83. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 1998. 504. mál
  -> gagnagrunnur á heilbrigðissviði og samkeppnisreglur. 59. mál
  -> gjaldeyrismál (EES-reglur). 544. mál
  -> greiðslukortastarfsemi. 37. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög. 87. mál
  -> innheimtulög. 136. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. 599. mál
  -> lagaskil á sviði samningsréttar. 522. mál
  -> lausafjárkaup (heildarlög). 227. mál
  -> markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis. 160. mál
  -> opinberar eftirlitsreglur. 199. mál
  -> refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns. 116. mál
  -> samkeppnishindranir. 189. mál
  -> samkeppnisrekstur Landssímans. 239. mál
  -> samskipti á neytendavörumarkaði. 243. mál
  -> sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. 135. mál
  -> skýrsla um frísvæði á Suðurnesjum. 67. mál
  -> smásala á tóbaki. 206. mál
  -> starfsemi erlendra kvikmyndavera á Íslandi. 68. mál
  -> störf í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 157. mál
  -> Útflutningsráð Íslands (tekjur, samráðsnefnd, stjórn o.fl.). 340. mál
  -> Útflutningsráð Íslands (markaðsgjald). 591. mál
  -> útflutningur hrossa (útflutningsgjald). 346. mál
  -> verðbréfasjóðir (innlendir sjóðir). 224. mál
  -> verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 55. mál
  -> viðskiptahættir Landssímans. 240. mál
  -> yrkisréttur. 474. mál
  <- 123 þjónusta
  -> þjónustukaup. 113. mál