Niðurstöður efnisorðaleitar

skólar


125. þing
  -> aðgangur nemenda að klám- og ofbeldisefni á netinu. 137. mál
  -> aðstaða til að sækja framhaldsskólanám. 376. mál
  -> áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög). 189. mál
  -> brunavarnir (heildarlög). 485. mál
  -> endurreisn velferðarkerfisins. 593. mál
  -> framhaldsskólar (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.). 101. mál
  -> framhaldsskólar (endurinnritunargjald). 175. mál
  -> framkvæmd skólahalds í framhaldsskólum skólaárin 1996/1997, 1997/1998 og 1998/1999. 487. mál
  -> fræðslunet (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-46. mál
  -> fullorðinsfræðsla fatlaðra. 492. mál
  -> grunnskólar (einsetning, samræmd lokapróf). 81. mál
  -> grunnskólar (fulltrúar nemenda). 226. mál
  -> jöfnun námskostnaðar. 182. mál
  -> jöfnun námskostnaðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-353. mál
  -> kostnaður við fjarkennslu. 424. mál
  -> könnun á læsi fullorðinna. 55. mál
  -> lögreglulög (inntaka nema og þjálfun í Lögregluskólanum). 467. mál
  -> málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna (umræður utan dagskrár). B-124. mál
  -> MBA-nám við Háskóla Íslands (athugasemdir um störf þingsins). B-512. mál
  <- 125 menntamál
  -> netþjónusta við skóla. 171. mál
  -> rannsóknir á útkomu samræmdra prófa. 108. mál
  -> reglugerðir á grundvelli 16. gr. laga um framhaldsskóla. 52. mál
  -> sala á Íslenska menntanetinu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-141. mál
  -> samstarf atvinnulífs og skóla á landsbyggðinni. 42. mál
  -> sérstaða framhaldsskóla með bekkjakerfi (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-416. mál
  -> skipulag ferðamála (menntun leiðsögumanna). 366. mál
  -> skólaakstur. 540. mál
  -> skólagjöld í framhaldsnámi í viðskipta- og hagfræði við Háskóla Íslands (umræður utan dagskrár). B-314. mál
  -> staða verkmenntunar á framhaldsskólastigi. 294. mál
  -> stjórn fiskveiða (aflahlutdeild skólaskipa). 529. mál
  -> svar við fyrirspurn (athugasemdir um störf þingsins). B-394. mál
  -> tóbaksvarnir. 310. mál
  -> tólf ára samfellt grunnnám. 380. mál
  -> upplýsingatækni í skólum. 170. mál
  -> útboð á rekstri grunnskóla í Hafnarfirði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-99. mál
  -> útskrift nemenda úr framhaldsskóla. 138. mál
  -> vinnuvélanámskeið. 431. mál
  -> vísindarannsóknir við Hólaskóla. 472. mál