Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


125. þing
  -> aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa. 112. mál
  -> alþjóðasamningar á sviði mannréttinda. 598. mál
  -> alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu (CITES). 195. mál
  -> alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu. 557. mál
  -> alþjóðlegur sakadómstóll. 143. mál
  -> áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög). 189. mál
  -> bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna. 267. mál
  -> bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO). 257. mál
  -> bætt réttarstaða barna. 118. mál
  -> 125 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2000. 581. mál
  -> framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar. 124. mál
  -> fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn. 586. mál
  -> fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn. 585. mál
  -> fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna. 206. mál
  -> fullgilding samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um jafnrétti. 584. mál
  -> fyrirvari Íslands við Atlantshafssamninginn. 632. mál
  -> grunnskólar (fulltrúar nemenda). 226. mál
  -> ILO-samþykkt um aðbúnað skipverja. 512. mál
  -> Kyoto-bókunin. 35. mál
  -> lagabreytingar vegna Genfarsáttmála. 542. mál
  <- 125 milliríkjasamningar
  -> samningur um flutning dæmdra manna. 113. mál
  -> samningur um líffræðilega fjölbreytni. 329. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi. 236. mál
  -> skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur). 452. mál
  -> skýrsla um Schengen-samstarfið (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-413. mál
  -> staða Íslands gagnvart rammasamningi Sameinuðu þjóðanna um umhverfisáhrif. 29. mál
  -> staðfesting breytinga á stofnsamningi Evrópustofnunar fjarskipta um gervitungl, EUTELSAT. 583. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2000. 582. mál
  -> staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar. 587. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 514. mál
  -> varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. 405. mál
  -> verndun votlendis. 344. mál
  -> yrkisréttur. 527. mál
  -> þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga). 237. mál
  -> ættleiðingar (heildarlög). 68. mál