Niðurstöður efnisorðaleitar

Evrópska efnahagssvæðið


125. þing
  <- 125 alþjóðasamningar
  -> áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (heildarlög). 189. mál
  -> áhrif stækkunar Evrópusambandsins á Evrópska efnahagssvæðið. 307. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar. 331. mál
  -> endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum. 34. mál
  -> 125 Evrópska efnahagssvæðið
  <- 125 Evrópska efnahagssvæðið
  -> fjarskipti (heildarlög). 122. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu 1999. 414. mál
  -> fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna. 206. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga). 623. mál
  -> gjaldeyrismál (EES-reglur). 162. mál
  -> hópuppsagnir (heildarlög, EES-reglur). 469. mál
  -> húsgöngu- og fjarsölusamningar (heildarlög). 421. mál
  -> höfundalög (EES-reglur). 325. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur). 25. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög). 272. mál
  -> lagaskil á sviði samningaréttar. 70. mál
  -> leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis. 653. mál
  -> lyfjalög og almannatryggingar (Lyfjamálastofnun o.fl.). 401. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (heildarlög). 386. mál
  -> meðferð einkamála (EES-reglur, málskostnaðartrygging). 64. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (EES-reglur). 251. mál
  -> meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða (innflutningur frá frystiskipum). 630. mál
  -> orkunýtnikröfur. 523. mál
  -> persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög). 280. mál
  -> samkeppnislög (samstarf fyrirtækja, markaðsráðandi staða, samruni o.fl.). 488. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi. 236. mál
  -> skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu (EES-reglur). 452. mál
  -> skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi. 614. mál
  -> staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar. 587. mál
  -> stefna Íslands í alþjóðasamskiptum. 514. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.). 547. mál
  -> upplýsingamiðlun EFTA til væntanlegra ESB-landa. 316. mál
  -> útvarpslög (heildarlög). 207. mál
  -> vátryggingastarfsemi (EES-reglur). 526. mál
  -> þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga). 237. mál
  -> öryggi greiðslufyrirmæla (EES-reglur). 23. mál