Niðurstöður efnisorðaleitar

kjaramál


125. þing
  -> aukagreiðslur til ríkisendurskoðanda o.fl.. 151. mál
  -> aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna. 115. mál
  -> fjárreiður ríkisins (laun, risna o.fl.). 243. mál
  -> frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt (athugasemdir um störf þingsins). B-406. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (heildarlög, breyting ýmissa laga). 623. mál
  -> greiðslur til öldrunarstofnana. 439. mál
  -> greiðslur viðbótarlauna til starfsmanna ríkisins. 79. mál
  -> íslenska velferðarkerfið (umræður utan dagskrár). B-195. mál
  -> kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins. 404. mál
  -> Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks. 400. mál
  -> launaþróun í heilbrigðisþjónustu. 475. mál
  -> lágmarkslaun. 94. mál
  -> lífeyrissjóður sjómanna (iðgjöld). 150. mál
  -> lögbinding lágmarkslauna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-326. mál
  -> niðurstöður launakönnunar kjararannsóknarnefndar. 60. mál
  -> ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-351. mál
  -> skattfrelsi forseta Íslands (breyting ýmissa laga). 652. mál
  -> skipan nefndar um sveigjanleg starfslok. 312. mál
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms). 644. mál
  -> svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra (athugasemdir um störf þingsins). B-469. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (skattleysismörk). 484. mál
  -> tekjuskattur og eignarskattur (hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.). 547. mál
  <- 125 velferðarmál
  -> yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta (umræður utan dagskrár). B-378. mál