Niðurstöður efnisorðaleitar

dómstólar og réttarfar


125. þing
  -> almenn hegningarlög (umhverfisbrot). 89. mál
  -> almenn hegningarlög (vitnavernd, barnaklám o.fl.). 359. mál
  -> alþjóðlegur sakadómstóll. 143. mál
  -> barnalög (faðernismál). 114. mál
  -> bætt staða þolenda kynferðisafbrota. 174. mál
  <- 125 dómsmál
  -> dómstólar (skipun hæstaréttardómara). 573. mál
  -> dómtúlkar og skjalaþýðendur (heildarlög). 486. mál
  -> eftirlit á skilorði. 434. mál
  -> fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn. 586. mál
  -> gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun). 509. mál
  -> greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (skilyrði bótagreiðslu). 67. mál
  -> kynferðisleg misnotkun á börnum. 167. mál
  -> lagaskil á sviði samningaréttar. 70. mál
  -> leiðbeiningar- og tilkynningarskylda fyrir brotaþola. 283. mál
  -> 125 lögreglan
  -> mannshvörf síðan 1944. 142. mál
  -> meðferð einkamála (EES-reglur, málskostnaðartrygging). 64. mál
  -> meðferð einkamála (málskostnaður). 403. mál
  -> meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (nálgunarbann). 559. mál
  -> nálgunarbann. 282. mál
  -> ný gögn í Geirfinnsmálinu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-414. mál
  -> rannsóknir á tveimur sjóslysum. 278. mál
  -> samningur um flutning dæmdra manna. 113. mál
  -> 125 sifjaréttur
  -> siglingalög (sjópróf). 253. mál
  -> siglingalög (sjópróf). 568. mál
  -> skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla (umræður utan dagskrár). B-238. mál
  -> starfsemi Barnahúss (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-356. mál
  -> stéttarfélög og vinnudeilur (sektarákvarðanir Félagsdóms). 644. mál
  -> stjórn fiskveiða (umræður utan dagskrár). B-463. mál
  -> utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna (athugasemdir um störf þingsins). B-275. mál
  -> Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda (umræður utan dagskrár). B-278. mál
  -> þátttaka Íslands í Schengen-samstarfinu (breyting ýmissa laga). 237. mál