Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


126. þing
  -> atvinnuleysistryggingar (fræðslusjóðir). 347. mál
  -> eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum (breyting ýmissa laga). 522. mál
  -> ferðasjóður íþróttafélaga. 570. mál
  -> fjárfestingar lífeyrissjóða í erlendum hlutabréfum (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-138. mál
  -> Framkvæmdasjóður aldraðra (úthlutun fjár o.fl.). 365. mál
  -> Framkvæmdasjóður fatlaðra. 692. mál
  -> gjaldþrot einstaklinga. 489. mál
  -> húsafriðun (heildarlög). 225. mál
  -> húsnæðismál (kærunefnd, afskriftir, vanskil o.fl.). 623. mál
  -> jöfnun flutningskostnaðar á sementi (stjórnarmenn o.fl.). 214. mál
  -> Jöfnunarsjóður sókna. 307. mál
  -> kísilgúrverksmiðja við Mývatn (sala á eignarhlut ríkisins). 510. mál
 >> 126 kosning í stjórn Kristnihátíðarsjóðs
  -> Kristnihátíðarsjóður. 376. mál
  -> kvikmyndalög (heildarlög). 668. mál
  -> Lífeyrissjóður bænda (iðgjald). 684. mál
  -> lífeyrisskuldbinding vegna opinberra starfsmanna. 356. mál
  -> málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra). 317. mál
  -> Orkusjóður (dreifikerfi hitaveitna). 15. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001 (breyting ýmissa laga). 310. mál
  -> Ríkisútvarpið (framkvæmdasjóður). 413. mál
  -> safnalög (heildarlög). 224. mál
  -> samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs. 551. mál
  -> sjúkrasjóðir stéttarfélaga. 501. mál
  -> tryggingagjald (fæðingarorlof). 350. mál
  -> úthlutanir úr Framkvæmdasjóði aldraðra. 699. mál
  -> úthlutun úr Jöfnunarsjóði sókna. 378. mál
  -> vanskil einstaklinga. 604. mál
  -> þjóðminjalög (heildarlög). 223. mál
  -> Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gjald á aflaheimildir). 735. mál